Névpont.hu

Keresés a következőre: Keresnivaló

  Részletes keresés

  Legfrissebb publikációk
  Mészöly Gyula
  Meznerics Ilona
  Meznerics Iván
  Mihalik József, 1914-től hernádszurdoki
  Mihalik Sándor, 1914-től hernádszurdoki

  Vitális István

  geológus


  Született: 1871. március 14. Pusztaszenttornya, Békés vármegye
  Meghalt: 1947. november 9. Budapest

  Iskola

  A bp.-i tudományegyetemen természetrajz–földrajz szakos tanári okl. (1895), bölcsészdoktori okl. szerzett (1906), az MTA tagja (l.: 1920. máj. 5.; r.: 1945. máj. 30.).

  Életút

  Bp.-en gimn. h. tanár (1894), a selmecbányai ev. főgimn. r. tanára (1895–1912). A selmecbányai Bányászati és Erdészeti Főisk. Ásvány-Földtani Tanszék adjunktusa (1903–1912), az ásvány-földtan r. tanára (1912–1918), a Sopronba menekített főisk.-n az ásvány-földtan ny. r. tanára (1918–1947) és a földtan-telepismerettan ny. rk. tanára (1923–1947); közben a főisk. rektora (1919–1920). A M. Földtani Int. külső munkatársa (1907-től). – A 20. sz.-i m. geológia egyik kiemelkedő személyiségeként legfontosabb eredményeit a szénkutatásban ért el. Részt vett a Balaton környékének vizsgálatában, az Erdélyi-medence, az Egbell környéki és kárpátaljai szénhidrogén-kutatás földtani felvételezéseiben. Javaslatára indult meg a zirci-jásdi medence barnakőszénkészletének kutatása, jelentős szerepet vállalt az esztergom-vidéki barnakőszénvagyon kutatásában. Nevéhez fűződik a nagyegyházi barnakőszén-medence és a mátraaljai lignitelőfordulás felfedezése. Paleontológiával is fogl., több új fajt írt le először (pl.: Congeria soproniensis, Limnocardonium soproniense stb.). A bányákat fenyegető veszélyek ellen kezdeményezte a bányák és barlangok geofizikai mérésének bevezetését. – A Magyarhoni Földtani Társulat t. tagja (1943–1947) és elnöke (1945–1947). Az Orsz. M. Bányászati és Kohászati Egyesület (OMBKE) t. tagja.

  Főbb művei

  F. m.: A balatonvidéki bazaltok. Egy. doktori értek. is. (Bp., 1907)
  Magyarországi magnezit előfordulások. (Bányászati és Kohászati Lapok, 1914)
  A recens notidanusok és a fosszilis Notidanus primigenius fokozata, fő tekintettel a mátraszőllősi miocénkorú fogakra. Akad.-i székfoglaló is. (Elhangzott: 1923. dec. 10.)
  Új eocén szénkincs Németegyházán, Bicske határában. (Bányászati és Kohászati Lapok, 1927)
  Halimbavidéki bauxitok és hasznosításuk. (Bányászati és Kohászati Lapok, 1932)
  Congeria soproniensis. – Limnocardonium soproniense. (Mathematikai és Természettudományi Értesítő, 1934)
  Orygocerasok a sopronvidéki alsópontusi üledékekben és elterjedésük hazánkban és a környező országokban. (Mathematikai és Természettudományi Értesítő, 1936)
  Magyarország szénelőfordulásai. (Sopron, 1939)
  Die Kohlenvorkommen der rückgegliederten ostungarischen und siebenbürgischen Landesteile. (Sopron, 1940)
  Szén- és bauxitgazdálkodásunk. (Közgazdasági Szemle, 1941)
  Über ungarische Braunkohlen von auffalend hohem Heizwert. (Sopron, 1942)
  Kátrányos barnaszén a Mátra-hegységben. (Bányászati és Kohászati Lapok, 1946)
  Szénkészletünk, a vízveszély és a védekezés. (Bányászati és Kohászati Lapok, 1947)
  Oligocén, eocén és paleocén fényes barnaszén felkutatása a Magyar Középhegység dunántúli részében. Akad.-i székfoglaló is. (Elhangzott: 1947. dec. 22.).

  Irodalom

  Irod.: Jakóby László: V. I. (Bányászati és Kohászati Lapok, 1947)
  Vendel Miklós: V. I. emlékezete. Művei bibliográfiájával. (Földtani Közlöny, 1948)
  V. I. Összeáll. Gerber Pál, Jáki Rezső, Sóki Imre. (Bp., 1981)
  Dobos Irma: V. I., a nagy felfedező. (Természet Világa, 1986)
  Fejér Leontin: A szénkutató V. I. (Bányászati és Kohászati Lapok. Bányászat, 1991)
  Jármai Ervin: A zirci bakonyi Panteon. I. (Bányászati és Kohászati Lapok, Bányászat, 1993)
  Csáky Károly: Jeles elődeink. (Dunaszerdahely, 2002)
  Csáky Károly: Híres selmecbányai tanárok. (Dunaszerdahely, 2003).

  Szerző: Kozák Péter
  Műfaj: Pályakép
  Megjelenés: nevpont.hu, 2013

  Foglalkozások

  agrárpolitikus (20), állatorvos (72), állattenyésztő (17), antropológus (12), atléta (18), bakteriológus (15), bányamérnök (39), belgyógyász (79), bencés szerzetes (33), bibliográfus (23), biofizikus (12), biokémikus (37), biológus (184), bíró (13), bőrgyógyász (17), botanikus (61), ciszterci szerzetes (16), csillagász (17), diplomata (34), edző (71), egyházi író (21), egyháztörténész (10), emlékiratíró (10), énekes (14), entomológus (24), építész (66), építészmérnök (26), építőmérnök (32), erdőmérnök (48), esztéta (32), etnográfus (78), evangélikus lelkész (13), farmakológus (19), feltaláló (26), festő (122), festőművész (119), filmrendező (15), filológus (57), filozófus (75), fizikus (112), fiziológus (15), fogorvos (19), földbirtokos (12), földmérő mérnök (19), folklorista (33), fül-orr-gégész (23), gazdasági mérnök (103), gazdasági vezető (10), gazdaságpolitikus (35), genetikus (12), geofizikus (14), geográfus (54), geológus (71), gépészmérnök (156), grafikus (69), gyermekgyógyász (35), gyógypedagógus (14), gyógyszerész (39), hadtörténész (15), helytörténész (14), hidrológus (13), honvéd tábornok (68), honvédtiszt (21), ifjúsági író (11), iparművész (16), író (948), irodalomtörténész (273), jezsuita szerzetes (11), jogász (311), jogtörténész (18), karnagy (12), kémikus (174), kertész (31), kertészmérnök (20), klasszika-filológus (42), kohómérnök (23), költő (181), könyvtáros (66), közgazdász (182), kritikus (52), kultúrpolitikus (21), labdarúgó (33), levéltáros (89), matematikus (96), mérnök (688), meteorológus (14), mezőgazda (124), mezőgazdasági mérnök (102), mikológus (12), mikrobiológus (24), miniszterelnök (20), műfordító (211), műgyűjtő (18), művelődéstörténész (34), művészeti író (14), művészettörténész (91), muzeológus (87), nagybirtokos (63), neonatológus (14), neurológus (45),


  © Névpont, 2020. | A címszavakat írta, szerkesztette: Kozák Péter | Kapcsolat: kozakpeter@nevpont.hu, nevpont@kozakpeter.hu