Névpont.hu

Keresés a következőre: Keresnivaló

  Részletes keresés

  Legfrissebb publikációk
  Barla Szabó Ödön
  Háy László
  Pap János
  Trencsényi-Waldapfel Imre
  Waldapfel Eszter

  Nagy Ferenc

  kémikus


  Született: 1927. augusztus 28. Debrecen, Hajdú vármegye
  Meghalt: 2009. augusztus 26. Budapest

  Iskola

  A Debreceni Tudományegyetemen kémia–fizika szakon tanult (1945–1946), a bp.-i Pázmány Péter Tudományegyetemen okl. szerzett (1949), a kémiai tudományok kandidátusa (1954), doktora (1958), az MTA tagja (l.: 1965. ápr. 23.; r.: 1985. máj. 9.).

  Életút

  A Pázmány Péter Tudományegyetem, ill. az ELTE TTK Fizika–Kémiai Tanszék gyakornoka (1948–1950), tanársegéde (1950–1951), az MTA–TMB-n Erdey-Grúz Tibor aspiránsa (1951–1954), az MTA KKKI tud. főmunkatársa (1954–1972), tud. tanácsadója (1972–1980); osztályvezetője (1954–1958), igh.-e (1959–1968), ig.-ja (1969–1971), az ELTE TTK Kémiai Tanszékcsoport Szervetlen és Analitikai Kémiai Tanszék egy. tanára (1981. júl. 1.–1997. dec. 15.); a tanszék vezetője (1981–1992). – Kémiai reakciókinetikával és katalíziskutatással fogl. Kinetikai vizsgálatokkal kiderítette számos folyadékfázisú hidrogénezési folyamat részfolyamatait, jelentősen továbbfejlesztette a folyadékfázisban végbemenő katalitikus reakciók és a hidrogénmolekula katalitikus aktiválódása ált. törvényszerűségeire vonatkozó addigi ismereteket. Elektromos analóg segítségével elsőként oldotta meg az ún. inhomogén peremfeltételű diffúzió egyenletét, továbbá elsőként állapította mega hidrogénezés sebessége és a katalizátor elektródpotenciálja közötti összefüggés matematikai alakját. Tud. pályafutásának második szakaszában elsősorban ip. katalitikus folyamatokkal és aromás izocianátok előállításával fogl. A reformáló katalizátorok modifikálására – a fémadszorpció módosításával – új eljárást dolgozott ki. – Az MTA–TMB tagja (1980–1985). Az MTA Fizikai Kémiai és Szervetlen Kémiai Biz. tagja. – Szoc. Munkáért (1963), Akadémiai Díj (1964), Munka Érdemrend (arany, 1975). – Reaction Kinetics and Catalysis Letters szerkesztőbiz.-ának tagja, m. társelnöke.

  Főbb művei

  F. m.: Etilén adszorpciója vízben szuszpendált aktív szénen. Kand. értek. (Bp., 1954)
  Etilén oldódásának sebessége különböző anyagok vizes szuszpenziójában. Schay Gézával. (Magyar Kémiai Folyóirat, 1958)
  Gázalakú komponenssel folyadékfázisban végbemenő reakciók kinetikai vizsgálata. Doktori értek. (Bp., 1958)
  Hidrogén oldhatóságának és diffúzióállandójának meghatározása vizes oldatokban. Vértes Gy.-vel. (Magyar Kémiai Folyóirat, 1960)
  Folyadékfázisú katalitikus hidrogénezés kinetikai vizsgálata elektrokémiai módszerekkel. I–III. Telcs I.-vel. (Magyar Kémiai Folyóirat, 1961–1962)
  Homogenous Liquid Phase Activaators of the H2 Molecule. I–II. Simándi L.-lel. (Acta Chimica, 1963)
  Kontakt katalitikus reakciók kinetikája. Kontakt katalízis. Szerk. Szabó Zoltán, Kalló Dénes. (Bp., 1966; angolul 1976)
  A hidrogénezés mechanizmusa vizes fázisban fémkatalizátorokon. Akad.-i székfoglaló is. (Elhangzott: 1965. nov. 23.; MTA Kémiai Tudományok Osztálya Közleményei, 1966)
  A számítástechnika a reakciókinetika szolgálatában. Akad.-i székfoglaló. (Elhangzott: 1986. febr. 11.).

  Szerző: Kozák Péter
  Műfaj: Pályakép
  Megjelenés: nevpont.hu, 2013

  Foglalkozások

  agrárpolitikus (23), állatorvos (72), állattenyésztő (17), antropológus (12), atléta (19), bakteriológus (15), bányamérnök (39), belgyógyász (79), bencés szerzetes (33), bibliográfus (23), biofizikus (12), biokémikus (37), biológus (185), bíró (15), bőrgyógyász (17), botanikus (61), ciszterci szerzetes (16), csillagász (17), diplomata (40), edző (71), egészségpolitikus (10), egyházi író (21), egyháztörténész (10), emlékiratíró (10), énekes (14), entomológus (24), építész (66), építészmérnök (26), építőmérnök (32), erdőmérnök (48), esztéta (32), etnográfus (78), evangélikus lelkész (13), farmakológus (19), feltaláló (27), festő (122), festőművész (119), filmrendező (15), filológus (57), filozófus (76), fizikus (112), fiziológus (15), fogorvos (19), földbirtokos (12), földmérő mérnök (19), folklorista (34), fül-orr-gégész (24), gazdasági mérnök (105), gazdasági vezető (13), gazdaságpolitikus (38), genetikus (12), geofizikus (14), geográfus (55), geológus (71), gépészmérnök (159), grafikus (69), gyermekgyógyász (37), gyógypedagógus (14), gyógyszerész (39), hadtörténész (15), helytörténész (14), hidrológus (13), honvéd tábornok (71), honvédtiszt (21), ifjúsági író (11), iparművész (17), író (955), irodalomtörténész (275), jezsuita szerzetes (11), jogász (318), jogtörténész (18), karnagy (12), kémikus (174), kertész (31), kertészmérnök (20), klasszika-filológus (42), kohómérnök (23), költő (181), könyvtáros (68), közgazdász (184), kritikus (52), kultúrpolitikus (21), labdarúgó (34), levéltáros (89), matematikus (96), mérnök (695), meteorológus (14), mezőgazda (126), mezőgazdasági mérnök (104), mikológus (12), mikrobiológus (25), miniszterelnök (24), műfordító (213), műgyűjtő (18), művelődéstörténész (35), művészeti író (14), művészettörténész (91), muzeológus (87), nagybirtokos (63), neonatológus (14),


  © Névpont, 2020. | A címszavakat írta, szerkesztette: Kozák Péter | Kapcsolat: kozakpeter@nevpont.hu, nevpont@kozakpeter.hu