Névpont.hu

Keresés a következőre: Keresnivaló

  Részletes keresés

  Legfrissebb publikációk
  Bessenyei Ferenc
  Bessenyei Ferenc emlékezete 1.
  Keéky István, nánási
  Kéky Lajos, nánási
  Lutter Tibor

  Berzeviczy Egyed, berzeviczei és kakaslomniczi

  földbirtokos, történész


  Született: 1835. december 24. Kakaslomnic, Sáros vármegye
  Meghalt: 1906. június 14. Bárca [ma Kassa külvárosa]

  Család

  Nagyapja: Berzeviczy Gergely (1763–1822) közgazdasági író. Sz: Berzeviczy Titusz, Dessewffy Letitia.

  Életút

  Fiatal korában tüzértisztként szolgált, s részt vett az itáliai hadjáratban. Leszelése után birtokán gazdálkodott. 1878-tól Kassán élt.

  A Magyar Kárpát Egyesület (MKE) alapító elnökségi tagja (1873-tól) és elnöke (1874–1878). A Lengyel Tátra Egyesület tb. tagja (1874).

  A Magyar Kárpát Egyesület alapító tagjaként nagy érdemeket szerzett a tátrai turizmus fejlesztésében: utakat, menedékházakat építtetett, számos, a természetvédelmet népszerűsítő írást közölt. Amatőr történészként Sáros vm. történetével, a Berzeviczy család múltjával, genealógiájával foglalkozott: feldolgozta és közzétette a kakaslomnici családi levéltár iratait. Megjelentette Berzeviczy Gergely néhány írását.

  Emlékezet

  A tátrai turizmus fejlesztésében elért érdemeiért róla nevezték el az Egyed-emlékházat (a Tátrában, az ún. Elülső-Rézaknákban).

  Szerkesztés

  Írásai elsősorban a Magyar Hírlapban (1891-től), a Köztelekben (1896-tól), a Századokban (1897–1905), a Budapesti Szemlében (1899-től), a Történelmi Tárban (1899–1905), a Magyarországban (1900–1901), a Felsőmagyarországban (1900–1908), a Magyar Nemzetben (1903–1905) és a Vasárnapi Ujságban jelentek meg (1905).

  Főbb művei

  F. m.: A Berzeviczyek levéltára Kakas-Lomniczon. (Századok, 1897)
  Berzeviczy Márton erdélyi kanczellár. (Századok, 1898)
  Berzeviczy Edmund: Berzeviczy Márton erdélyi kanczellár. Politikai életrajz. Függelék B. M.-ra vonatkozó okmányok. Közli. (Bp., 1899)
  A lomniczi Berzeviczy-levéltárból. – Berzeviczy Mártonra vonatkozó okmányok a Berzeviczy családi levéltárból Lomniczon, 1550–1613. – Kelengye a múlt századból. (Történelmi Tár, 1899)
  A toronyai rab szőlő. – Nagy Péter czár Magyarországon. (Századok, 1900)
  József nádor Szepes megyében. (Századok, 1901)
  A Berzeviczy család lomniczi levéltárából. 1–2. (Történelmi Tár, 1901)
  Gradeczi Stansith Horváth Gergely végrendelete 1766-ból. (Történelmi Tár, 1904)
  Magyarország az 1521-iki wormsi birodalmi gyűlésen. – Adatok az 1744-iki insurrectio történetéhez. – Egy móringlevél 1758-ból. (Századok, 1905)
  József nádor körútja a Szepességben, 1806-ban. (Történelmi Tár, 1905).

  Irodalom

  Irod.: B. E. Nekrológ. (Századok, 1906).

  Szerző: Kozák Péter
  Műfaj: Pályakép
  Megjelenés: nevpont.hu, 2013

  Foglalkozások

  agrárpolitikus (13), állatorvos (71), állattenyésztő (16), antropológus (12), atléta (18), bakteriológus (14), bányamérnök (38), belgyógyász (77), bencés szerzetes (32), bibliográfus (22), biofizikus (12), biokémikus (37), biológus (183), bíró (13), bőrgyógyász (17), botanikus (61), ciszterci szerzetes (16), csillagász (16), diplomata (27), edző (70), egyházi író (20), énekes (14), entomológus (24), építész (66), építészmérnök (26), építőmérnök (31), erdőmérnök (44), esztéta (32), etnográfus (78), evangélikus lelkész (13), farmakológus (18), feltaláló (25), festő (121), festőművész (118), filmrendező (14), filológus (56), filozófus (75), fizikus (111), fiziológus (15), fogorvos (19), földbirtokos (12), földmérő mérnök (19), folklorista (33), fül-orr-gégész (22), gazdasági mérnök (100), gazdasági vezető (10), gazdaságpolitikus (23), genetikus (12), geofizikus (14), geográfus (53), geológus (70), gépészmérnök (156), grafikus (67), gyermekgyógyász (35), gyógypedagógus (14), gyógyszerész (39), hadtörténész (15), helytörténész (14), hidrológus (13), honvéd tábornok (61), honvédtiszt (21), ifjúsági író (10), iparművész (16), író (916), irodalomtörténész (270), jezsuita szerzetes (11), jogász (304), jogtörténész (18), karnagy (12), kémikus (172), kertész (31), kertészmérnök (20), klasszika-filológus (42), kohómérnök (23), költő (175), könyvtáros (63), közgazdász (170), kritikus (52), kultúrpolitikus (19), labdarúgó (32), levéltáros (89), matematikus (95), mérnök (679), meteorológus (14), mezőgazda (119), mezőgazdasági mérnök (99), mikológus (12), mikrobiológus (24), miniszterelnök (15), műfordító (199), műgyűjtő (18), művelődéstörténész (34), művészeti író (14), művészettörténész (90), muzeológus (83), nagybirtokos (63), neonatológus (14), neurológus (43), neveléstörténész (11), növénynemesítő (29),


  © Névpont, 2019. | A címszavakat írta, szerkesztette: Kozák Péter | Kapcsolat: kozakpeter@nevpont.hu, nevpont@kozakpeter.hu