Névpont.hu

Keresés a következőre: Keresnivaló

  Részletes keresés

  Legfrissebb publikációk
  Barla Szabó Ödön
  Háy László
  Pap János
  Trencsényi-Waldapfel Imre
  Waldapfel Eszter

  Balázs Lóránt

  kémikus, tudománytörténész


  Született: 1934. február 14. Budapest
  Meghalt: 2003. április 12. Budapest

  Család

  Sz: Balázs Lóránt (†1957), Szabó Gabriella (†1964). F: 1955-től Kukorelli Katalin középiskolai tanár. Leánya: Balázs Katalin (1959–) és Balázs Ágnes (1963–).

  Iskola

  A bp.-i Apáczai Csere János Gimnáziumban éretts. (1952), az ELTE Matematikai–Fizikai–Kémiai Karán kémia–fizika szakos tanári okl. szerzett (1956), a TTK-n doktorált (1962), a kémiai tudományok kandidátusa (1971). Az MLEE-n filozófia szakon végzett (1966).

  Életút

  Az MTA Biokémiai Intézete tud. segédmunkatársa (1956), az ELTE Matematikai–Fizikai–Kémiai Kar, ill. TTK Szervetlen és Analitikai Kémiai Intézet tanársegéde (1956–1964), a Kertészeti és Szőlészeti Főiskola, ill. a Kertészeti Egyetem Kémiai Tanszék egy. adjunktusa (1964–1972). Az Országos Pedagógiai Intézet Kémiai Tanszék tanszékvezető főisk. tanára és a Természettudományi Osztály vezetője (1972–1978), az ELTE TTK Oktatástechnikai Csoport tanszékvezető egy. docense (1978-tól).

  Tudományos pályafutásának kezdetén Pungor Ernővel részt vett a magyarországi oszcillometriás kutatások elindításában, ill. a műszeres analitikai módszerek elméleti és gyakorlati oktatásának bevezetésében a magyarországi műszaki felsőoktatásba. Később érdeklődése a tudománytörténeti kérdések felé fordult. A magyarországi és a nemzetközi kémiai tudomány történetével kapcsolatos munkái a magyar tudománytörténet-írás klasszikusai. Pedagógiai tevékenysége is értékes: jelentős szerepet játszott a magyarországi kémiai tanárképzés és -továbbképzés kidolgozásában. A magyarországi természettudomány-történeti számítógépes központi adatbázis kialakítója (1993-tól).

  Elismertség

  Az MTA Analitikai Kémiai Bizottság (1971-től), a Tudomány- és Technikatörténeti Komplex Bizottság tagja (1994-től). A Magyar Kémikusok Egyesülete tagja (1959-től), az Oszcillometriás Szakcsoport alapító elnöke (1959–1970).

  Szerkesztés

  A Kémia Tanítása c. folyóirat főszerkesztője (1972–1978).

  Főbb művei

  F. m.: Acidimetrische und jodometrische Bestimmungen mit dem Hochfrequenz Titrimeter. Pungor Ernővel. (Mikrochimica Acta, 1960)
  Az oszcillometriás végpontjelzés tanulmányozása. Egy. doktori értek. (Bp., 1962)
  A kémia története. Egy. jegyz. (Bp., 1964)
  The Dialectric Constans and Oscillometric Measurements. Pungor Ernővel. (Mikrochimica Acta, 1966)
  Borok oxidációs és redukciós változásainak vizsgálata. (Borgazdaság, 1968)
  A kémia története. (Bp., 1968; 2. bőv. kiad. 1974)
  Az oszcillometria néhány analitikai alkalmazása vizes és víz–alkoholos közegben. Kand. értek. (Bp., 1971)
  Elektrokémiai műszeres gyakorlatok. 1–2. (Bp., 1972–1973)
  A kémiatanítás tartalmi megújítása. Z. Orbán Erzsébettel. (Bp., 1976)
  Az írásvetítő transzparensek alkalmazása a kémiatanításban. 1–2. Módszertani útmutató. Transzparensminták. Nádasi Andrással. (Bp., 1976)
  Az általános iskolai kémiatanítás korszerűsítése. Szerk. Victor Andrással. (Bp., 1977)
  A gimnáziumi nevelés és oktatás terve. Kémia. 1–2. oszt. Z. Orbán Erzsébettel. (Bp., 1978)
  A kémiai folyamatok energetikai alapjai. (Bp., 1979)
  Kémiatörténeti ABC. Hronszky Imrével, Sain Mártonnal. (Bp., 1981; 2. kiad. 1987)
  A kémia története. 1–2. (Bp., 1996).

  Irodalom

  Irod.: Rózsahegyi Márta: 70 éves lenne B. L. (A kémia tanítása, 2004).

  Szerző: Kozák Péter
  Műfaj: Pályakép
  Megjelenés: nevpont.hu, 2013

  Foglalkozások

  agrárpolitikus (23), állatorvos (72), állattenyésztő (17), antropológus (12), atléta (19), bakteriológus (15), bányamérnök (39), belgyógyász (79), bencés szerzetes (33), bibliográfus (23), biofizikus (12), biokémikus (37), biológus (185), bíró (15), bőrgyógyász (17), botanikus (61), ciszterci szerzetes (16), csillagász (17), diplomata (40), edző (71), egészségpolitikus (10), egyházi író (21), egyháztörténész (10), emlékiratíró (10), énekes (14), entomológus (24), építész (66), építészmérnök (26), építőmérnök (32), erdőmérnök (48), esztéta (32), etnográfus (78), evangélikus lelkész (13), farmakológus (19), feltaláló (27), festő (122), festőművész (119), filmrendező (15), filológus (57), filozófus (76), fizikus (112), fiziológus (15), fogorvos (19), földbirtokos (12), földmérő mérnök (19), folklorista (34), fül-orr-gégész (24), gazdasági mérnök (105), gazdasági vezető (13), gazdaságpolitikus (38), genetikus (12), geofizikus (14), geográfus (55), geológus (71), gépészmérnök (159), grafikus (69), gyermekgyógyász (37), gyógypedagógus (14), gyógyszerész (39), hadtörténész (15), helytörténész (14), hidrológus (13), honvéd tábornok (71), honvédtiszt (21), ifjúsági író (11), iparművész (17), író (955), irodalomtörténész (275), jezsuita szerzetes (11), jogász (318), jogtörténész (18), karnagy (12), kémikus (174), kertész (31), kertészmérnök (20), klasszika-filológus (42), kohómérnök (23), költő (181), könyvtáros (68), közgazdász (184), kritikus (52), kultúrpolitikus (21), labdarúgó (34), levéltáros (89), matematikus (96), mérnök (695), meteorológus (14), mezőgazda (126), mezőgazdasági mérnök (104), mikológus (12), mikrobiológus (25), miniszterelnök (24), műfordító (213), műgyűjtő (18), művelődéstörténész (35), művészeti író (14), művészettörténész (91), muzeológus (87), nagybirtokos (63), neonatológus (14),


  © Névpont, 2020. | A címszavakat írta, szerkesztette: Kozák Péter | Kapcsolat: kozakpeter@nevpont.hu, nevpont@kozakpeter.hu