Névpont.hu

Keresés a következőre: Keresnivaló

  Részletes keresés

  Legfrissebb publikációk
  Aba-Novák Vilmos
  Abafi Lajos
  Abaffy László
  Báthy Anna
  Szép Ernő

  Beluleszkó Sándor

  etnográfus, geográfus, muzeológus


  Született: 1879. november 24. Fehértemplom, Temes vármegye
  Meghalt: 1914. november 1. Budapest

  Család

  Elmagyarosodott román hivatalnokcsaládból származott.

  Iskola

  Középiskoláit Versecen és Temesvárott végezte, a bp.-i tudományegyetemen középiskolai tanári (1902) és bölcsészdoktori okl. szerzett (1903). Az egyetemen földrajzi, embertani és más természettudományi előadásokat is hallgatott, a tanári szakvizsgákat természettani tárgyakból is letette.

  Életút

  A bp.-i tudományegyetem Növénytani Tanszékének tanársegéde (1902–1903), a Magyar Nemzeti Múzeum (MNM) Néprajzi Osztályának segédőre, őre (1903–1914). A Múzeumok és Könyvtárak Országos Főfelügyelősége által szervezett első néprajzi és őstörténeti tanfolyam előadója (1903).

  Természettudományi pályára készült, pályájának kezdetén botanikai településföldrajzi kutatásokkal foglalkozott. Semayer Vilibáld ajánlására került az MNM Néprajzi Osztályára, Jankó János megüresedett helyére. A kinevezés hatására érdeklődése a tárgyi néprajz és a leíró földrajz határterületeire, a néprajzi térképészet felé fordult. Vizsgálta a húsvéti és újévi népszokások, a népi ékszerek, a népi ruhadíszítés, népi hangszerek magyarországi elterjedtségét, etnikai különbözőségét. Gyakran járt erdélyi és délvidéki néprajzi gyűjtőúton: fonográfra vette – többek között – a főrévi parasztszínház előadását, az ottani németek karácsonyi szokásait. Muzeológusként elsősorban a múzeumi konzerválás és a néprajzi fényképezés archiválási kérdéseit tanulmányozta.

  Emlékezet

  Kéziratos hagyatékát és néprajzi fényképeit a Néprajzi Múzeum őrzi, néhány általa összegyűjtött népviselet (kiskunhalasi szűr) a Kiskunhalasi Múzeumban látható.

  Szerkesztés

  Tudományos dolgozatai elsősorban a Természettudományi Közlönyben (1902–1907), a Földrajzi Közleményekben (1904–1909), a Magyar Néprajzi Múzeum Néprajzi Osztálya Értesítőjében (1905–1913), a Magyar Sütők Lapjában (1907), A Kor c. lapban (1907– 1908), A Csajkás c. lapban (1911) és a Vasárnapi Ujságban jelentek meg (1911).

  Főbb művei

  F. m.: Az Alduna vidékének településföldrajzi ismertetése. (Földrajzi Közlemények, 1905)
  Magyar hímes tojások. (Néprajzi Értesítő, 1905)
  Erdőhátsági oláh ruhaékszerek. (Néprajzi Értesítő, 1910).

  Irodalom

  Irod.: M[adarassy] L[ászló]: B. S. halála. (Ethnographia, 1914)
  Kalapis Zoltán: Életrajzi kalauz. I. köt. A–Gy. (Újvidék, 2002).

  Megjegyzések

  Gulyás II. köt. téves halálozási adat: nov. 2.!

  Szerző: Kozák Péter
  Műfaj: Pályakép
  Megjelenés: nevpont.hu, 2013

  Foglalkozások

  agrárpolitikus (23), állatorvos (72), állattenyésztő (17), antropológus (12), atléta (19), bakteriológus (15), bányamérnök (39), belgyógyász (79), bencés szerzetes (33), bibliográfus (23), biofizikus (12), biokémikus (37), biológus (185), bíró (15), bőrgyógyász (17), botanikus (61), ciszterci szerzetes (16), csillagász (17), diplomata (40), edző (71), egészségpolitikus (10), egyházi író (21), egyháztörténész (10), emlékiratíró (10), énekes (14), entomológus (24), építész (66), építészmérnök (26), építőmérnök (32), erdőmérnök (48), esztéta (32), etnográfus (78), evangélikus lelkész (13), farmakológus (19), feltaláló (27), festő (122), festőművész (119), filmrendező (15), filológus (58), filozófus (76), fizikus (113), fiziológus (15), fogorvos (19), földbirtokos (12), földmérő mérnök (19), folklorista (35), fül-orr-gégész (24), gazdasági mérnök (105), gazdasági vezető (13), gazdaságpolitikus (38), genetikus (12), geofizikus (14), geográfus (55), geológus (71), gépészmérnök (159), grafikus (70), gyermekgyógyász (37), gyógypedagógus (14), gyógyszerész (39), hadtörténész (15), helytörténész (14), hidrológus (13), honvéd tábornok (71), honvédtiszt (21), ifjúsági író (11), iparművész (17), író (958), irodalomtörténész (276), jezsuita szerzetes (11), jogász (317), jogtörténész (18), karnagy (12), kémikus (174), kertész (31), kertészmérnök (20), klasszika-filológus (42), kohómérnök (23), költő (181), könyvtáros (68), közgazdász (185), kritikus (52), kultúrpolitikus (22), labdarúgó (34), levéltáros (89), matematikus (97), mérnök (695), meteorológus (14), mezőgazda (126), mezőgazdasági mérnök (104), mikológus (12), mikrobiológus (25), miniszterelnök (24), műfordító (213), műgyűjtő (19), művelődéstörténész (35), művészeti író (14), művészettörténész (91), muzeológus (87), nagybirtokos (63), neonatológus (14),


  © Névpont, 2020. | A címszavakat írta, szerkesztette: Kozák Péter | Kapcsolat: kozakpeter@nevpont.hu, nevpont@kozakpeter.hu