Névpont.hu

Keresés a következőre: Keresnivaló

  Részletes keresés

  Legfrissebb publikációk
  Aba-Novák Vilmos
  Abafi Lajos
  Abaffy László
  Báthy Anna
  Szép Ernő

  Balázs Márton

  etnográfus


  Született: 1867. szeptember 22. Szilágysomlyó, Szilágy vármegye
  Meghalt: 1948. július 25. Sepsiszentgyörgy

  Iskola

  A zilahi tanítóképzőben tanult (1885–1889), a bp.-i tanárképző főiskolán a nyelv- és történettudományi szakcsoportban végzett (1892).

  Életút

  Aranyosmedgyesen, a Streicher családnál házi tanító (1892–1893), a kézdivásárhelyi polgári iskola r. tanára (1893–1928), az iskola (1899–1904), egyúttal a polgári leányiskola igazgatója is (1899-től). Az I. vh. idején rövid ideig a bp.-i, majd a titeli polgári fiúiskola r. tanára (1916–1918). Az összeomlás után visszatért Kézdivásárhelyre, s elsősorban bátor kiállásának köszönhetően a polgári iskola, nyugdíjazásáig megmaradt magyar tannyelvűnek.

  A Háromszék tárgyi és szellemi néprajzának kiemelkedő jelentőségű gyűjtője. Pályája elején Bartalus István tanítványa, hatására kezdetben népdalokat gyűjtött. Később bekapcsolódott a Székely Nemzeti Múzeum gyűjtőtevékenységébe, amelybe diákjait is bevonta. Egyike a legjelentősebb erdélyi gyűjtőknek: összesen 1167 kerámiával, 95 varrottassal, számos írott tojással gazdagította a Székely Nemzeti Múzeum néprajzi anyagát, egyéb gyűjteményei az Erdélyi Kárpát Egyesület Néprajzi Múzeumába és a Kézdivásárhelyi Múzeumba kerültek (összesen kb. 6000 tárgy). A II. bécsi döntés után felújította kapcsolatait a Székely Nemzeti Múzeummal, sajtó alá rendezte az 1894–1902 között Kézdivásárhely környéki népszokás-, hiedelem- és népköltészeti gyűjtés adatait, ill. kiadta a Háromszék vármegye néprajzával kapcsolatos összefoglaló munkáját. Közreműködött továbbá Malonyay Dezső híres munkájában (A magyar nép művészete. Bp., 1909); ő írta a háromszéki népviseletről és népszokásokról szóló fejezetet.

  Főbb művei

  F. m.: Szilágysági néprajzi adalékok. (Ethnographia, 1891)
  A kézdivásárhelyi jótékony nőegylet rövid története. (Kézdivásárhelyi polgári leányiskola értesítője, 1901)
  A háromszékmegyei húsvéti írott tojásokról és népszokásokról. (Székely Nemzeti Múzeum Értesítője, 1902)
  A háromszéki népviselet és népszokások. (A magyar nép művészete. Szerk. Malonyay Dezső. II. Bp., 1909)
  Adatok Háromszék vármegye néprajzához. A Háromszék vármegyei húsvéti írott tojásokról és népszokásokról. Gyűjtötte, feldolgozta és közli. (Sepsiszentgyörgy, 1942).

  Irodalom

  Irod.: Faragó József: Székely néprajz (Pásztortűz, 1944)
  Szabó Judit: B. M. emlékezete. (Emlékkönyv a Kézdivásárhelyi Múzeum 25. évfordulójára. Sepsiszentgyörgy, 1997)
  Székely Nemzeti Múzeum. 1875–2000. (CD; Sepsiszentgyörgy, 2002)
  Boér Hunor: B. M. (Múzeumi arcképcsarnok. Bp., 2002).

  Szerző: Kozák Péter
  Műfaj: Pályakép
  Megjelenés: nevpont.hu, 2013

  Foglalkozások

  agrárpolitikus (23), állatorvos (72), állattenyésztő (17), antropológus (12), atléta (19), bakteriológus (15), bányamérnök (39), belgyógyász (79), bencés szerzetes (33), bibliográfus (23), biofizikus (12), biokémikus (37), biológus (185), bíró (15), bőrgyógyász (17), botanikus (61), ciszterci szerzetes (16), csillagász (17), diplomata (40), edző (71), egészségpolitikus (10), egyházi író (21), egyháztörténész (10), emlékiratíró (10), énekes (14), entomológus (25), építész (66), építészmérnök (26), építőmérnök (32), erdőmérnök (48), esztéta (32), etnográfus (78), evangélikus lelkész (13), farmakológus (19), feltaláló (27), festő (122), festőművész (119), filmrendező (15), filológus (58), filozófus (76), fizikus (113), fiziológus (15), fogorvos (19), földbirtokos (12), földmérő mérnök (19), folklorista (35), fül-orr-gégész (24), gazdasági mérnök (105), gazdasági vezető (13), gazdaságpolitikus (38), genetikus (12), geofizikus (14), geográfus (55), geológus (71), gépészmérnök (159), grafikus (70), gyermekgyógyász (37), gyógypedagógus (14), gyógyszerész (39), hadtörténész (15), helytörténész (14), hidrológus (13), honvéd tábornok (71), honvédtiszt (21), ifjúsági író (11), iparművész (17), író (959), irodalomtörténész (276), jezsuita szerzetes (11), jogász (318), jogtörténész (18), karnagy (12), kémikus (174), kertész (31), kertészmérnök (20), klasszika-filológus (42), kohómérnök (23), költő (182), könyvtáros (68), közgazdász (185), kritikus (52), kultúrpolitikus (22), labdarúgó (34), levéltáros (89), matematikus (97), mérnök (695), meteorológus (14), mezőgazda (126), mezőgazdasági mérnök (104), mikológus (12), mikrobiológus (25), miniszterelnök (24), műfordító (214), műgyűjtő (19), művelődéstörténész (35), művészeti író (14), művészettörténész (91), muzeológus (87), nagybirtokos (64), neonatológus (14),


  © Névpont, 2020. | A címszavakat írta, szerkesztette: Kozák Péter | Kapcsolat: kozakpeter@nevpont.hu, nevpont@kozakpeter.hu