Névpont.hu

Keresés a következőre: Keresnivaló

  Részletes keresés

  Legfrissebb publikációk
  Jedlik Ányos
  Jedlik Ányos és a táncoló asztalok
  Lyka Károly
  Madách Imre emlékezete 1.
  Madách Imre emlékezete 2.

  Zay Károly, csömöri és zayugróczi

  politikus, nagybirtokos

  1830-tól gr.


  Született: 1797. február 12. Sopron
  Meghalt: 1871. október 8. Bucsány, Trencsén vármegye

  Család

  Sz: Zay Imre, br. Calisch Mária. Fia: Zay Albert (1825–1904) politikus, nagybirtokos.

  Iskola

  Középiskoláit Sopronban végezte, majd a pozsonyi jogakadémián tanult.

  Életút

  Ifj. Mailáth György Pozsony vm. alispánja, későbbi országbíró mellett joggyakornok (1817–1818), id. Mailáth György királyi személynök mellett kerületi táblai jegyző (1818–1820). A dunáninneni kerületi tábla közbírája (1826–1835), cs. és kir. kamarás. Később birtokain gazdálkodott, csak egyházi hivatalt vállalt.

  A dunáninneni evangélikus egyházkerület felügyelője (1837–1840), evangélikus egyházi és iskolai főfelügyelő (1840–1860).

  Részt vett valamennyi reformkori országgyűlésen (mint a főrendi tábla ellenzéki tagja és gr. Széchenyi István politikájának támogatója, 1825-től). Különösen jelentős tevékenységet fejtett ki a magyarországi evangélikusok érdekében. Zayugróczi várkastélyában egyetemes tanítói gyűlést hívott össze, amelyen valamennyi evangélikus főiskolai tanár részt vett (1841-ben és 1845-ben). Ezeken a gyűléseken dolgozták ki az ún. zayugróczi tantervet, amely egységesítette a magyarországi evangélikus iskolák tanrendjét és tananyagát, s elhatározták azt is, hogy a magyarországi evangélikus iskolák tanítási nyelvévé a magyart fogadják el. Kezdeményezte ugyanakkor a magyar nyelv terjesztését az evangélikus szlovákság körében. Liberális elveket vallott, támogatta a magyarországi zsidóság „honpolgári jogosítását” (= emancipációját) is, e kérdésben szembekerült Széchenyivel. Birtokain mintagazdaságot irányított, zayugróczi birtokán vízenergiával működő posztógyárat létesített (1845-ben). Gr. Széchenyi István példáján felbuzdulva 1827-ben 4200 koronát adott a felállítandó Magyar Tudós Társaságnak.

  Főbb művei

  F. m.: Az uniói alválasztmánynak a magyarországi két protestáns felekezet egyesítése módjáról és eszközeiről. (Pozsony, 1840)
  Néhány szó a Pesten felállítandó református főiskola ügyében. (Pesti Hírlap, 1841. 21.)
  Das Buch gehört dem Vaterlande. Névtelenül. (Leipzig, 1845)
  Historiai forgácsok. (Uj Magyar Muzeum, 1854)
  A Garai–Zay-ház nemzedékrendje. (Uj Magyar Muzeum, 1855)
  Die ungarische Frage im wahren Lichte. (Wien, 1864)
  Egy pár szó napi kérdéseinkhez. (Hon, 1865)
  A Zay-Ugróczi régi vár Trencsénben. (Athenaeum Nagy Naptára, 1872).

  Irodalom

  Irod.: Országgyűlési emlékkönyv. I. (Pest, 1848)
  Gr. Z. K. (Vasárnapi Ujság, 1859)
  Gr. Z. K. (Magyar mágnások életrajzai. Pest, 1860)
  Gr. Z. K. (Magyarország és a Nagyvilág, 1867)
  Galgóczy Károly: Gr. Z. K. (OMGE Emlékkönyv. V. Pest, 1885)
  Magyar írók levelei gr. Z. K.-hoz. (Irodalomtörténeti Közlemények, 1912)
  Vajay Szabolcs: A csömöri Zay-családról. (Turul, 1998)
  Z. K. (Evangélikus arcképcsarnok. Szerk. Tóth-Szöllős Mihály. Bp., 2002).

  Szerző: Kozák Péter
  Műfaj: Pályakép
  Megjelenés: nevpont.hu, 2013

  Foglalkozások

  agrárpolitikus (13), állatorvos (71), állattenyésztő (16), antropológus (12), atléta (18), bakteriológus (14), bányamérnök (38), belgyógyász (77), bencés szerzetes (32), bibliográfus (22), biofizikus (12), biokémikus (37), biológus (183), bíró (13), bőrgyógyász (17), botanikus (61), ciszterci szerzetes (16), csillagász (16), diplomata (27), edző (70), egyházi író (20), énekes (14), entomológus (24), építész (66), építészmérnök (26), építőmérnök (31), erdőmérnök (44), esztéta (32), etnográfus (77), evangélikus lelkész (13), farmakológus (18), feltaláló (24), festő (121), festőművész (118), filmrendező (14), filológus (56), filozófus (75), fizikus (110), fiziológus (15), fogorvos (19), földbirtokos (12), földmérő mérnök (19), folklorista (32), fül-orr-gégész (22), gazdasági mérnök (100), gazdasági vezető (10), gazdaságpolitikus (23), genetikus (12), geofizikus (14), geográfus (53), geológus (70), gépészmérnök (154), grafikus (67), gyermekgyógyász (35), gyógypedagógus (14), gyógyszerész (39), hadtörténész (15), helytörténész (14), hidrológus (13), honvéd tábornok (61), honvédtiszt (21), ifjúsági író (10), iparművész (16), író (913), irodalomtörténész (268), jezsuita szerzetes (11), jogász (303), jogtörténész (18), karnagy (12), kémikus (171), kertész (31), kertészmérnök (20), klasszika-filológus (42), kohómérnök (23), költő (175), könyvtáros (63), közgazdász (170), kritikus (52), kultúrpolitikus (19), labdarúgó (32), levéltáros (89), matematikus (95), mérnök (676), meteorológus (14), mezőgazda (119), mezőgazdasági mérnök (99), mikológus (12), mikrobiológus (24), miniszterelnök (15), műfordító (198), műgyűjtő (18), művelődéstörténész (34), művészeti író (14), művészettörténész (90), muzeológus (83), nagybirtokos (63), neonatológus (14), neurológus (42), neveléstörténész (11), növénynemesítő (29),


  © Névpont, 2019. | A címszavakat írta, szerkesztette: Kozák Péter | Kapcsolat: kozakpeter@nevpont.hu, nevpont@kozakpeter.hu