Névpont.hu

Keresés a következőre: Keresnivaló

  Részletes keresés

  Legfrissebb publikációk
  Mészöly Gyula
  Meznerics Ilona
  Meznerics Iván
  Mihalik József, 1914-től hernádszurdoki
  Mihalik Sándor, 1914-től hernádszurdoki

  Bába Károly

  biológus, zoológus, malakológus


  Született: 1935. április 29. Budapest
  Meghalt: 2007. augusztus 7. Szeged

  Család

  Sz: Bába Károly, Madarász Mária. F: 1962-től Serege Ilona. Fia: Bába Károly Tamás (1965–).

  Iskola

  A szegedi Radnóti Miklós Gimnáziumban éretts. (1953), a Szegedi Tudományegyetemen biológia–kémia szakos középiskolai tanári okl. szerzett (1957), a JATE TTK-n doktorált (1966), a biológiai tudomány kandidátusa (1996).

  Életút

  A Szegedi Tudományegyetem Állatrendszertani Tanszéke gyakornoka (1957–1958), a Kisteleki Általános Gimnázium és a Kisteleki Népfőiskola tanára (1958–1959), a Szegedi Tanítóképző Intézet, ill. a Szegedi Tanárképző Főiskola Gyakorló Általános Iskoájla szakvezetője (1959–1964); közben a JATE Állattani Tanszéke félállású gyakorlatvezetője (1961–1962), a Juhász Gyula Tanárképző Főiskola Állattani Tanszéke, ill. Biológiai Tanszéke tanársegéde (1964–1975) főisk. adjunktusa (1975–1980), főisk. docense (1980–1997). C. főisk. tanár (2000-től).  1991-ben a Hágai Tengerbiológiai Múzeum meghívására egy hónapos tengeri gyűjtőúton vett részt Bretagne-ban. Ezen útja alkalmából egy hágai zoológus kollégájával vizsgálatokat végzett a hágai dűneerdőkben. A Hágai Városi Természetvédelmi Hivatal 1992-ben elfogadta a Doompark védettségére vonatkozó javaslatait, amelynek részletes malakológiai feldolgozását is ő végezte el (1993-ban).  Puhatestűek ökológiai és állatföldrajzi vizsgálatával foglalkozott. Úttörő munkát végzett a növénytársulások és malakológiai közösségek kapcsolatának vizsgálata, valamint a magyarországi csigafauna állatföldrajzi elemzése terén. Gyűjtőútjai során feldolgozta a Tisza folyó és az Alföld különböző tájegységeinek puhatestű-faunáját, a puhatestű-fauna eloszlását befolyásoló sajátos regionális tényezőket. Vezető szerepet játszott a magyarországi bioszféra-rezervátum és védőzónák ökológiai kutatásában, majd bekapcsolódott a magyarországi természetvédelmi területek biológiai feltárásába, védetté nyilvánításukba, ill. lelőhely-értékelésükre vonatkozó munkálatokba. Egyéni kezdeményezésére kapott védettséget az 1974-ben a Kiskunsági Nemzeti Parkhoz csatolt Kiskörös-Szücsi és Tabdi terület.

  Emlékezet

  Európai hírű malakológiai magángyűjteményének egy részét (kb. 1200 faj dokumentációját) a szegedi Móra Ferenc Múzeumban helyezte el.

  Elismertség

  A Szegedi Akadémiai Bizottság Genetikai Szakbizottsága (1983–1990), Környezetvédelmi Ökológiai Bizottsága tagja (1984-től). A Magyar Biológiai Társaság Szegedi Csoportjának vezetőségi tagja és titkára (1991-től). A Tiszakutató Munkaközösség (1957-től), a Magyar Malakológiai Szekció alapító tagja (1987-től). A TIT Szegedi Szakosztályának titkára (1989–1993).

   

  A Nemzetközi Malakológiai Társaság (1971-től), a Conchiological Society of Great Britain and Ireland (1971-től), a Societá Italiana di Malacologia (1974-től), a Deutsche Malakozoologische Gesellschaft tagja (1986-tól).

  Elismerés

  Gorka Sándor-díj (2007).

  Szerkesztés

  A Soósiana szerkesztőségi tagja (1971–2000).

  Főbb művei

  F. m.: Mikroklíma-vizsgálatokkal egybekötött malakocönológiai vizsgálatok ártéri kubikokban. Andó Mihállyal. (Szegedi Tanárképző Főiskola Tudományos Közleményei, 1964)
  Összehasonlító malakológiai sávzónavizsgálatok. Egy. doktori értek. (Szeged, 1966)
  Néhány szárazföldi csigatársulás a Tisza völgyében. (Móra Ferenc Múzeum Évkönyve, 1968)
  Különböző állapotú csévharaszti tölgyesek puhatestűinek mennyiségi viszonyai. (Abstracta Botanica, 1974)
  Csigákat fogyasztó gerincesek. A csigák állati eredetű táplálékai. (Soósiana, 1975)
  A csigák mennyiségi viszonyai a Crisicum ligeterdeiben. (Békés Megyei Múzeumok Közleményei, 1980)
  Ein neue zoogeographische Gruppierung der ungarischen Landmollusken und die Wertung des Faunabildes. (Bp., 1982)
  Effect of the Regions of the Tisza Valley on the Malacofauna. (Tiscia, 1983)
  Csigaegyüttesek szukcessziójáról. (A cönológiai szukcesszió kérdései. Szerk. Fekete Gábor. Biológiai tanulmányok. 12. Bp., 1985)
  Über die Sukzession der Landschnäckenbestände in den verschiedenen Waldassoziationen der ungarischen Tiefebene. (Proceedings of the 8th International Malacological Congress, Budapest, 1983. Bp., 1986)
  Adatok homoki és szíki növénytársulások csigáinak állatföldrajzi viszonylatáról. (Malakológiai Tájékoztató, 1987)
  Mollusca from the Kiskunság National Park. (The Fauna of the Kiskunság National Park. Szerk. Mahunka Sándor. Bp., 1987)
  Medúzák – zsákállatok. Veres Lajossal. (Bp., 1991)
  A csigák recens terjedési lehetőségei és tanulságai az Alföldön. (Malakológiai Tájékoztató, 1992)
  Kiszáradó láprétek, alföldi mocsárrétek, szíki sásrétek csigaegyütteseiről. – Adatok meztelencsigák gomba táplálékáról. Majoros G.-vel. (Malakológiai Tájékoztató, 1993)
  Csigaegyüttesek regionális szünökológiai, állatföldrajzi vizsgálata az Alföldön és a Bükkben. Kand. értek. (Szeged, 1994)
  Kagylócönózisok különböző aljzaton. A 2000. évi nehézfémszennyezés. Sári D.-vel, Tóth T.-vel. (Soosiana, 2002)
  A Physidae család fajainak area-analitikus állatföldrajzi beosztása. (Soosiana, 2003)
  Patakmenti égerligetek vizsgálata Szlovákiában. (Malakológiai Tájékoztató, 2005)
  A Bükk hegység egy irtásterületének csigái. (Malakológiai Tájékoztató, 2007).

  Irodalom

  Irod.: Fűköh Levente: In memoriam B. K. Művei bibliográfiájával. (Malakológiai Tájékoztató, 2007).

  Szerző: Kozák Péter
  Műfaj: Pályakép
  Megjelenés: nevpont.hu, 2013

  Foglalkozások

  agrárpolitikus (20), állatorvos (72), állattenyésztő (17), antropológus (12), atléta (18), bakteriológus (15), bányamérnök (39), belgyógyász (79), bencés szerzetes (33), bibliográfus (23), biofizikus (12), biokémikus (37), biológus (184), bíró (13), bőrgyógyász (17), botanikus (61), ciszterci szerzetes (16), csillagász (17), diplomata (34), edző (71), egyházi író (21), egyháztörténész (10), emlékiratíró (10), énekes (14), entomológus (24), építész (66), építészmérnök (26), építőmérnök (32), erdőmérnök (48), esztéta (32), etnográfus (78), evangélikus lelkész (13), farmakológus (19), feltaláló (26), festő (122), festőművész (119), filmrendező (15), filológus (57), filozófus (75), fizikus (112), fiziológus (15), fogorvos (19), földbirtokos (12), földmérő mérnök (19), folklorista (33), fül-orr-gégész (23), gazdasági mérnök (103), gazdasági vezető (10), gazdaságpolitikus (35), genetikus (12), geofizikus (14), geográfus (54), geológus (71), gépészmérnök (156), grafikus (69), gyermekgyógyász (35), gyógypedagógus (14), gyógyszerész (39), hadtörténész (15), helytörténész (14), hidrológus (13), honvéd tábornok (68), honvédtiszt (21), ifjúsági író (11), iparművész (16), író (948), irodalomtörténész (273), jezsuita szerzetes (11), jogász (311), jogtörténész (18), karnagy (12), kémikus (174), kertész (31), kertészmérnök (20), klasszika-filológus (42), kohómérnök (23), költő (181), könyvtáros (66), közgazdász (182), kritikus (52), kultúrpolitikus (21), labdarúgó (33), levéltáros (89), matematikus (96), mérnök (688), meteorológus (14), mezőgazda (124), mezőgazdasági mérnök (102), mikológus (12), mikrobiológus (24), miniszterelnök (20), műfordító (211), műgyűjtő (18), művelődéstörténész (34), művészeti író (14), művészettörténész (91), muzeológus (87), nagybirtokos (63), neonatológus (14), neurológus (45),


  © Névpont, 2020. | A címszavakat írta, szerkesztette: Kozák Péter | Kapcsolat: kozakpeter@nevpont.hu, nevpont@kozakpeter.hu