Névpont.hu

Keresés a következőre: Keresnivaló

  Részletes keresés

  Legfrissebb publikációk
  Mészöly Gyula
  Meznerics Ilona
  Meznerics Iván
  Mihalik József, 1914-től hernádszurdoki
  Mihalik Sándor, 1914-től hernádszurdoki

  Ballenegger Róbert

  agrogeológus, talajkutató


  Született: 1882. november 11. Temesvár
  Meghalt: 1969. november 13. Budapest

  Család

  Sz: Ballenegger Henrik, Tromberg Ida.

  Iskola

  A bp.-i tudományegyetemen bölcsészdoktori okl. (1904), a József Műegyetemen az agrogeológia tárgykörből magántanári képesítést szerzett (1919), a mezőgazdasági tudományok kandidátusa (addigi tevékenységéért, 1952), doktora (életművéért, 1959).

  Életút

  A bp.-i Ampelológiai Int. segédvegyésze (1904–1908), kísérletügyi asszisztense (1909–1910); közben a selmecbányai Bányászati és Erdészeti Főisk. Földtani Tanszék tanársegéde (1908–1909). A M. Áll. Földtani Int. Agrogeológiai Oszt. geológusa (1910–1922), egyúttal Földměvelésügyi Kísérletügyi Int. keretein belül felállított Orsz. Talajtani Int. megszervezője, igh.-e, ill. a Tanácsközt. idején a Földměvelésügyi Népbiztosság Kísérletügyi Főoszt. szakelőadója (1919). A Marx–Engels Munkásegyetemen a talajtan c. tárgy előadója (1919). A József Nádor Měsz. és Gazdaságtud. Egyetem magántanára (1919–1931); a talajtan ny. rk. tanára (1931– 1944) és a Kertészeti Tanint.-ben az életvegytan r. tanára (1922–1940). A M. Agrártud. Egyetem, ill. a gödöllői Agrártud. Egytem Talajtani Tanszék ny. r. tanára és a tanszék vezetője (1946–1949), az MTA Talajtani és Trágyázástani, ill. Talajtani és Agrokémiai Kut. Int. alapító tud. főmunkatársa (1949–1962). Az ELTE TTK-n az agrogeológia előadó tanára (1949–1963). A michigani áll. mg.-i főisk. vendégtanára (1926).

  A magyarországi talajtani és talajföldrajzi kutatások elindítója. Az I. bp.-i Nemzetközi Geológiai Konferencia résztvevője és megszervezője (1909): a konferencia határozata értelmében meginduló országos talajtani térképezés kezdeményezője; felvételei Magyaroszág ún. klimazonális talajtérképének alapját képezték. Nemzetközileg is kiemelkedőek talajvizsgálati és talajjavító módszerei. Jelentős eredményeket ért el a talajjavító módszerek és az ezzel összefüggő gyümölcsös-telepítések optimális talajviszonyainak kidolgozása terén. Feldolgozta a magyarországi talajtani kutatások történetét.

  Elismertség

  Az MTA Talajtani és Trágyázástani Főbizottság elnöke (1957-től). A Magyar Természettudományi Társulat Mezőgazdasági Szakosztályának alelnöke (1930–1939), elnöke (1939–1940). A Magyarhoni Földtani Társulat t. tagja (1963-tól). A Nemzetközi Talajtani Társaság alelnöke (1938–1950).

  Elismerés

  A Kertészeti Egyetem tb. doktora. Szabó József-emlékérem (Magyarhoni Földtani Társulat, 1918), a franciaországi Association Internationale de la Science du Sol emlékérme (1956), Kossuth-díj (1957). Munka Érdemrend (1963).

  Főbb művei

  F. m.: A talajok osztályozásáról. (Bp., 1913)
  Mutató az Állami Földtani Intézet Évi Jelentése évfolyamaihoz. Összeáll. (Bp., 1916)
  A talajtan a gyógynövény-termelés szolgálatában. (Bp., 1921)
  A termőföld. (Bp., 1921; új kiad. 1940)
  Bevezetés a növények életvegytanába. (Bp., 1922; 2. kiad. Pécs, 1934)
  Foszforműtrágyázás. (Herba, 1923)
  Talajmívelés és talajjavítás. (Bp., 1924)
  A műtrágyázás talajtani vonatkozásai. (Mezőgazdasági Közlöny, 1928)
  A szikes talaj és megjavítása. (Bp., 1931)
  A rög fizikája. (Bp., 1933)
  A termőföld hibái. (Bp., 1933)
  Termőföldünk. (Bp., 1938)
  A gyökér fejlődése és a talajviszonyok. (Bp., 1941)
  Talajvizsgálati módszerkönyv. Szerk. Mados Lászlóval. (Bp., 1944; új kiad. 1953)
  Talajtani és trágyázástani kiegészítő jegyzet. (Bp., 1948)
  Korszerű nézetek a foszfor szerepéről a talajban és a növények foszforral való ellátása terén. (Agrokémia és Talajtan, 1956)
  Talaj- és trágyavizsgálati módszerek. Szerk. Di Gléria Jánossal. (Bp.,1962)
  A magyar talajtani kutatás története 1944-ig. Finály Istvánnal. (Bp., 1963)
  ford.: Grew, E. S.: A modern geológia. (Bp., 1914).

  Irodalom

  Irod.: Di Gléria János: B. R. 75 éves. (Agrokémia és Talajtan, 1957)
  Máté Ferenc: B. R. 85 éves. (Agrokémia és Talajtan, 1967)
  B. R. (Agrokémia és Talajtan, 1969)
  Stefanovits Pál: B. R. emlékezete. (Földtani Közlöny, 1970).

  Szerző: Kozák Péter
  Műfaj: Pályakép
  Megjelenés: nevpont.hu, 2013

  Foglalkozások

  agrárpolitikus (20), állatorvos (72), állattenyésztő (17), antropológus (12), atléta (18), bakteriológus (15), bányamérnök (39), belgyógyász (79), bencés szerzetes (33), bibliográfus (23), biofizikus (12), biokémikus (37), biológus (184), bíró (13), bőrgyógyász (17), botanikus (61), ciszterci szerzetes (16), csillagász (17), diplomata (34), edző (71), egyházi író (21), egyháztörténész (10), emlékiratíró (10), énekes (14), entomológus (24), építész (66), építészmérnök (26), építőmérnök (32), erdőmérnök (48), esztéta (32), etnográfus (78), evangélikus lelkész (13), farmakológus (19), feltaláló (26), festő (122), festőművész (119), filmrendező (15), filológus (57), filozófus (75), fizikus (112), fiziológus (15), fogorvos (19), földbirtokos (12), földmérő mérnök (19), folklorista (33), fül-orr-gégész (23), gazdasági mérnök (103), gazdasági vezető (10), gazdaságpolitikus (35), genetikus (12), geofizikus (14), geográfus (54), geológus (71), gépészmérnök (156), grafikus (69), gyermekgyógyász (35), gyógypedagógus (14), gyógyszerész (39), hadtörténész (15), helytörténész (14), hidrológus (13), honvéd tábornok (68), honvédtiszt (21), ifjúsági író (11), iparművész (16), író (948), irodalomtörténész (273), jezsuita szerzetes (11), jogász (311), jogtörténész (18), karnagy (12), kémikus (174), kertész (31), kertészmérnök (20), klasszika-filológus (42), kohómérnök (23), költő (181), könyvtáros (66), közgazdász (182), kritikus (52), kultúrpolitikus (21), labdarúgó (33), levéltáros (89), matematikus (96), mérnök (688), meteorológus (14), mezőgazda (124), mezőgazdasági mérnök (102), mikológus (12), mikrobiológus (24), miniszterelnök (20), műfordító (211), műgyűjtő (18), művelődéstörténész (34), művészeti író (14), művészettörténész (91), muzeológus (87), nagybirtokos (63), neonatológus (14), neurológus (45),


  © Névpont, 2020. | A címszavakat írta, szerkesztette: Kozák Péter | Kapcsolat: kozakpeter@nevpont.hu, nevpont@kozakpeter.hu