Névpont.hu

Keresés a következőre: Keresnivaló

  Részletes keresés

  Legfrissebb publikációk
  Aba-Novák Vilmos
  Abafi Lajos
  Abaffy László
  Báthy Anna
  Szép Ernő

  Palotay Gertrúd

  etnográfus, muzeológus


  Született: 1901. november 1. Budapest
  Meghalt: 1951. március 11. Budapest
  Temetés: 1951. március 15. Budapest
  Temetési hely: Farkasrét

  Család

  Testvére: Palotay Ödön.

  Iskola

  A szegedi Ferenc József Tudományegyetemen bölcsészdoktori okl. szerzett (1928).

  Életút

  A bp.-i Néprajzi Múzeum Textil- és Viseletgyűjteményének muzeológusa (1928–1946), a Magyar Nemzeti Múzeum (MNM) és az Országos Iparművészeti Múzeum tud. munkatársa (1946–1951).

  Az első magyar női muzeológusként magyar viselet- és hímzéstörténettel foglalkozott, Viski Károly tanítványaként továbbfejlesztette művelődéstörténeti törekvéseit. Hímzőmesterség (Ferencz Kornéliával, 1932) c. munkája elsőként rendszerezte valamennyi magyarországi magyar és nemzetiségi népi hímzésfajta öltéselemeit, valamint azok alkalmazási módjait. Jelentős eredményeket ért el az erdélyi népi vászonhímzések vizsgálatában is: elsők között különítette el a történeti rétegeket a különböző hímzőkultúrákban, kimutatta továbbá a magyar, a szász és a román hímzőmunkák eltérő sajátosságait (Szabó T. Attilával). Különösen értékesek a csíki öltözet- és viseletjegyekkel, a kalotaszegi kézimunka-szakszókinccsel kapcsolatos megállapításai. Feldolgozta a mezőségi Szék hímzőgyakorlatát és hímzőegyéniségeinek munkásságát.

  Emlékezet

  Budapesten hunyt el, a Farkasréti Temetőben nyugszik.

  Szerkesztés

  Hímzésleírásai a Tündérujjak c. lapban jelentek meg (1942–1944).

  Főbb művei

  F. m.: Szűrhímzés-öltésmódok. (Népélet-Ethnographia, 1930)
  A magyarországi női ingek egy hímzéstípusa. (Néprajzi Értesítő, 1931)
  Hímzőmesterség. A magyarországi népi hímzések öltéstechnikája. A Magyar Nemzeti Múzeum Néprajzi tára hímzésgyűjteménye alapján összeáll. Ferencz Kornéliával. 200 öltésábrával és 40 hímzésmintával. (Bp., 1932; 2. kiad. 1940)
  A debreceni református egyház régi terítői. (Debreceni Szemle, 1936)
  A miskolci református egyház régi hímzései. (Történetírás, 1937)
  Die historische Schichtung der ungarischen Volksstickerei. (Ungarische Jahrbücher, 1938)
  Magyar népviseletek. Ill. Konecsni György. (Officina képeskönyvek. Bp., 1939; 2. kiad. 1943; franciául: 1943; németül: 1943)
  A Néprajzi Múzeum erdélyi vászonhímzésanyaga. Haáz Ferenccel, Szabó T. Attilával. (Néprajzi Értesítő, 1940)
  Árva Bethlen Kata fonalas munkái. (Erdélyi tudományos füzetek. Kolozsvár, 1940)
  Erdély magyar népművészete. Ill. Bayern Béla. (Officina képeskönyvek. 25. Bp., 1940; 2. kiad. 1944; svédül: Stockholm, 1943)
  Oszmán-török elemek a magyar hímzésben. (Bibliotheca humanitatis historica. Bp., 1940)
  Régi erdélyi hímzésminta-rajzok. (Erdélyi tudományos füzetek. Kolozsvár, 1941)
  A magyar református templomok úrasztali terítői. (Magyar református templomok. II. köt. Bp., 1942)
  Török és nyugat-európai hatások keveredése egy Zala megyei hímzésen. (Vasi Szemle, 1942)
  Török hagyaték a kalotaszegi hímzésben. (Európa, 1943)
  Mezőségi magyar hímzések. Szabó T. Attilával. (Erdélyi tudományos füzetek. Kolozsvár, 1943)
  A keresztöltéses székely hímzések. Dajaszászy Józsefnével. (Erdélyi tudományos füzetek. Kolozsvár, 1943)
  Kalotaszegi keresztöltéses gallér- és kézelőminták. Dajaszászy Józsefnével. (Erdélyi tudományos füzetek. Kolozsvár, 1944)
  A szolnokdobokai szék magyar hímzései. (Erdélyi tudományos füzetek. Kolozsvár, 1944)
  Tót csipke, tót hímes a XVIII. századi Erdélyben. (Kolozsvár, 1947)
  A magyar népviselet kutatása. – A magyar népművészet kutatása. (A magyar népkutatás kézikönyve. Szerk. Györffy György. Bp., 1947)
  Magyar hatások a románok ruházatában Kalotaszegen és vidékén. (Ethnographia, 1947)
  Adatok a mezőségi magyar hímzés ismeretéhez. (Kolozsvár, 1948).

  Irodalom

  Irod.: Kresz Mária: P. G. (Ethnographia, 1951)
  Varga Mária: P. G. tanulmányai. (Index Ethnographicus, 1958)
  Balogh Jánosné Horváth Terézia: P. G. (Magyar múzeumi arcképcsarnok. Bp., 2002).

  Szerző: Kozák Péter
  Műfaj: Pályakép
  Megjelenés: nevpont.hu, 2013

  Foglalkozások

  agrárpolitikus (23), állatorvos (72), állattenyésztő (17), antropológus (12), atléta (19), bakteriológus (15), bányamérnök (39), belgyógyász (79), bencés szerzetes (33), bibliográfus (23), biofizikus (12), biokémikus (37), biológus (185), bíró (15), bőrgyógyász (17), botanikus (61), ciszterci szerzetes (16), csillagász (17), diplomata (40), edző (71), egészségpolitikus (10), egyházi író (21), egyháztörténész (10), emlékiratíró (10), énekes (14), entomológus (24), építész (66), építészmérnök (26), építőmérnök (32), erdőmérnök (48), esztéta (32), etnográfus (78), evangélikus lelkész (13), farmakológus (19), feltaláló (27), festő (122), festőművész (119), filmrendező (15), filológus (58), filozófus (76), fizikus (113), fiziológus (15), fogorvos (19), földbirtokos (12), földmérő mérnök (19), folklorista (35), fül-orr-gégész (24), gazdasági mérnök (105), gazdasági vezető (13), gazdaságpolitikus (38), genetikus (12), geofizikus (14), geográfus (55), geológus (71), gépészmérnök (159), grafikus (70), gyermekgyógyász (37), gyógypedagógus (14), gyógyszerész (39), hadtörténész (15), helytörténész (14), hidrológus (13), honvéd tábornok (71), honvédtiszt (21), ifjúsági író (11), iparművész (17), író (958), irodalomtörténész (276), jezsuita szerzetes (11), jogász (317), jogtörténész (18), karnagy (12), kémikus (174), kertész (31), kertészmérnök (20), klasszika-filológus (42), kohómérnök (23), költő (181), könyvtáros (68), közgazdász (185), kritikus (52), kultúrpolitikus (22), labdarúgó (34), levéltáros (89), matematikus (97), mérnök (695), meteorológus (14), mezőgazda (126), mezőgazdasági mérnök (104), mikológus (12), mikrobiológus (25), miniszterelnök (24), műfordító (213), műgyűjtő (19), művelődéstörténész (35), művészeti író (14), művészettörténész (91), muzeológus (87), nagybirtokos (63), neonatológus (14),


  © Névpont, 2020. | A címszavakat írta, szerkesztette: Kozák Péter | Kapcsolat: kozakpeter@nevpont.hu, nevpont@kozakpeter.hu