Névpont.hu

Keresés a következőre: Keresnivaló

  Részletes keresés

  Legfrissebb publikációk
  Barla Szabó Ödön
  Háy László
  Pap János
  Trencsényi-Waldapfel Imre
  Waldapfel Eszter

  Csákvári Béla

  kémikus


  Született: 1924. május 30. Óverbász, v. Bács-Bodrog vármegye
  Meghalt: 2010. december 11. Budapest

  Család

  Sz: Weber Mária. Apja a Bácskai Cukorgyár tisztviselője, majd a Gyümölcs-zöldség Göngyölegellátó Szövetkezet osztályvezetője volt. F: 1944-től Türk Auguszta (†1984) a MÉM Mezőgazdasági Gépjavító Trösztjének titkárnője, gyorsíróbajnok. Leánya: Csákvári Éva (1950–) kémikus, kandidátus.

  Iskola

  Újverbászon, szerb tanítási nyelvű gimnáziumban éretts. (1943), a bp.-i Pázmány Péter Tudományegyetemen vegyész okl. szerzett (1949), a kémiai tudományok kandidátusa (1960), doktora (1969).

  Életút

  Újverbászon cukorgyári laboratóriumokban dolgozott (1943–1945), a II. vh. után Budapesten telepedett le. Az ELTE Fizikai–Kémiai– Matematikai Kar, ill. TTK Általános és Szervetlen Kémiai Intézete tanársegéde (1950–1959), egy. adjunktusa (1959–1966), egy. docense (1966–1970), egy. tanára (1970. júl. 1.–1994. aug. 31.) és a Tanszék vezetője (1966-tól). Emeritusz professzor (1996-tól). A Zürichi és a Lausanne-i Egyetem vendégprofesszora (1990). Az MTA–ELTE OTKA Műszerközpont Igazgatóságának tagja (1989– 1993). Az MTA-TMB-n Lengyel Béla aspiránsa (1954–1959). A Miniszterelnökség tudománypolitikai bizottságának tagja (1990– 1994). A Horvát Köztársaság Tudományos és Technológiai Minisztériumának tanácsadója (1998-tól).

  Az Esélyt a tanulásra kuratóriumának elnöke (1999–2004).

  Tudományos pályafutásának kezdetén fehérjekémiai és analitikai kémiai kutatásokkal foglalkozott, majd érdeklődése a fizikai és elektrokémia, az üveg elektrokémiája, elsősorban a szilikátüvegek elektrokémiai tulajdonságainak vizsgálata felé fordult. Az üvegelektród elméleti és gyakorlati kérdéseit vizsgálva jelentős eredményeket ért el az alkáli érzéketlen üvegelektród magyarországi gyártásának bevezetése terén. További kutatási területei: szilícium-, bór- és gallium-halogenidek, ill. organo- halogenidek előállítása. A magyar tudománytörténetben egyedülálló módon ő szerkesztette A kémiai újabb eredményei c. tudományos könyvsorozat száz kötetét!

  Elismerés

  Szent-Györgyi Albert-díj (2000), az MTA Nívódíja (2008).

  Szerkesztés

  A Kémiai Közlemények felelős szerkesztője (1964-től). A kémia újabb eredményei c. könyvsorozat szerkesztője (összesen száz kötet!; 1970–2005).

  Főbb művei

  F. m.: Ipari vizek előkészítésének mészszükségletéről. Lengyel Bélával, Schneer Annával. (Magyar Kémikusok Lapja, 1952)
  Alkáli érzéketlen üvegelektród. Többekkel. (Magyar Kémikusok Lapja, 1954)
  Alkálimentes szuszpenziós pufferek. Lengyel Bélával. (Magyar Kémikusok Lapja, 1955)
  Az üvegelektród negatív hibájáról. 1–2. Boksay Zoltánnal, Lengyel Bélával. (MTA Kémiai Tudományok Osztálya Közleményei, 1957)
  A lítium üvegelektród lúgos hibájának temperatúrafüggéséről. Murányi Simonnal. (Magyar Kémiai Folyóirat, 1957)
  Adatok az üvegelektród elméleti és gyakorlati kérdéséhez. Kand. értek. (Bp., 1960)
  Általános és szervetlen kémiai praktikum II. köt. Lengyel Bélával, Kováts Zoltánnal. (Bp., 1961; 2. bőv. és átd. kiad. 1967)
  Minőségi kémiai analízis. Egy. jegyz. (Bp., 1961)
  Termodinamika. Garay Tiborral. Egy. jegyz. (Bp., 1963)
  Általános és szerves kémia. Boksay Zoltánnal. Egy. jegyz. (Bp., 1963)
  Borátüveg-olvadékok oxigénion-aktivitásáról. Halmos Terézzel, Török Ferenccel. (Magyar Kémiai Folyóirat, 1964)
  Über die Wirkungsweise der Glasselektrode. Lengyel Bélával. (Acta Chimica, 1966)
  A szilikátüvegek elektromos tulajdonságai. Boksay Zoltánnal, Lengyel Bélával. (Szilikátkémiai monográfiák. VII. köt. Bp., 1966)
  Fázishatár- potenciál szilikátüveget tartalmazó rendszerekben. Doktori értek. (Bp., 1968)
  Jodid-, bromid- és kloridionok meghatározása egymás mellett pontenciometriás titrálással. Többekkel. (Magyar Kémiai Folyóirat, 1969)
  Elektronütközéses ionizáció tömegspektrometriás vizsgálata. Többekkel. (Magyar Kémiai Folyóirat, 1971)
  A szerkezeti szervetlen kémia jelentősége a kémiai tulajdonságok értelmezése, a reakciók mechanizmusának vizsgálata szempontjából. (Magyar Kémikusok Lapja, 1977)
  Selective Sodium-Ion Sensitive Glass Electrodes. (Ion-Selective Electrodes. Conference Held at Budapest, 5–9. September, 1977. Szerk. Pungor Ernő. Bp., 1978)
  Szervetlen vegyületek molekulageometriája a vegyértékelektronpár-torzítási elmélet alapján. (A kémia újabb eredményei. Sorozatszerk. is. Bp., 1976)
  Bevezetés a szervetlen kémiába. Egy. tankönyv. (Bp., 1981; 2. kiad. 1987)
  Változatos kémiai felhasználású VUV fotoelektron-spektrométer. Többekkel. (Magyar Kémiai Folyóirat, 1992)
  Molekularezgések elméleti vizsgálata. Pongor Gáborral. (A kémia újabb eredményei. Sorozatszerk. is. Bp., 1998)
  szabadalma: Eljárás elektródaüveg előállítására. (Bp., 1959).

  Irodalom

  Irod.: Boksay Zoltán: A kémiai újabb eredményei. Szerk. Cs. B. Egy új könyvsorozat bemutatkozása. (Magyar Tudomány, 1971)
  Természettudományos és műszaki ki kicsoda? Szerk. Schneider László, Szluka Emil. (Bp., 1988)
  Hübners Who is Who. 2. kiegészítő köt. (Zug, 2004).

  Szerző: Kozák Péter
  Műfaj: Pályakép
  Megjelenés: nevpont.hu, 2013

  Foglalkozások

  agrárpolitikus (23), állatorvos (72), állattenyésztő (17), antropológus (12), atléta (19), bakteriológus (15), bányamérnök (39), belgyógyász (79), bencés szerzetes (33), bibliográfus (23), biofizikus (12), biokémikus (37), biológus (185), bíró (15), bőrgyógyász (17), botanikus (61), ciszterci szerzetes (16), csillagász (17), diplomata (40), edző (71), egészségpolitikus (10), egyházi író (21), egyháztörténész (10), emlékiratíró (10), énekes (14), entomológus (24), építész (66), építészmérnök (26), építőmérnök (32), erdőmérnök (48), esztéta (32), etnográfus (78), evangélikus lelkész (13), farmakológus (19), feltaláló (27), festő (122), festőművész (119), filmrendező (15), filológus (57), filozófus (76), fizikus (112), fiziológus (15), fogorvos (19), földbirtokos (12), földmérő mérnök (19), folklorista (34), fül-orr-gégész (24), gazdasági mérnök (105), gazdasági vezető (13), gazdaságpolitikus (38), genetikus (12), geofizikus (14), geográfus (55), geológus (71), gépészmérnök (159), grafikus (69), gyermekgyógyász (37), gyógypedagógus (14), gyógyszerész (39), hadtörténész (15), helytörténész (14), hidrológus (13), honvéd tábornok (71), honvédtiszt (21), ifjúsági író (11), iparművész (17), író (955), irodalomtörténész (275), jezsuita szerzetes (11), jogász (318), jogtörténész (18), karnagy (12), kémikus (174), kertész (31), kertészmérnök (20), klasszika-filológus (42), kohómérnök (23), költő (181), könyvtáros (68), közgazdász (184), kritikus (52), kultúrpolitikus (21), labdarúgó (34), levéltáros (89), matematikus (96), mérnök (695), meteorológus (14), mezőgazda (126), mezőgazdasági mérnök (104), mikológus (12), mikrobiológus (25), miniszterelnök (24), műfordító (213), műgyűjtő (18), művelődéstörténész (35), művészeti író (14), művészettörténész (91), muzeológus (87), nagybirtokos (63), neonatológus (14),


  © Névpont, 2020. | A címszavakat írta, szerkesztette: Kozák Péter | Kapcsolat: kozakpeter@nevpont.hu, nevpont@kozakpeter.hu