Névpont.hu

Keresés a következőre: Keresnivaló

  Részletes keresés

  Legfrissebb publikációk
  Házy Erzsébet
  Kormos István
  Kormos István és Vackor
  Szepes Mária
  Szepes Mária emlékezete

  Balogh Ferenc

  református teológus


  Született: 1836. március 30. Nagyvárad
  Meghalt: 1913. október 8. Debrecen

  Család

  Apja szíjgyártómester volt. Fia: Balogh Ferenc (1869–1938) ref. lelkész.

  Iskola

  A debreceni r. k. gimnáziumban éretts. (1854), a debreceni Református Teológiai Akadémián tanult (1854–1858), tanulmányai befejezése után a debreceni ref. kollégiumban esküdt felügyelő, köztanító, ill. szeniori tisztet viselve angol és francia nyelvet tanult (1858–1863), ismereteit Párizsban (1863–1864), Londonban és Edinburghban egészítette ki (1864–1865).

  Életút

  Hazatérése után a debreceni Református Teológiai Akadémián az Egyháztörténeti Tanszék ideiglenes (1865–1866), majd r. tanára (1866–1913); közben több ízben választották meg a kollégium igazgatójának is.

  Ref. teológiával fogl., a mérsékelt teológiai irányzat híve volt, az általa alapított teológiai irányzatot új ortodoxiának nevezte el. Feldolgozta a magyar protestáns egyháztörténet irodalmát, a különböző debreceni ref. intézetek (pl.: debreceni jogakadémia, ref. kollégium stb.) történetét.

  Emlékezet

  Nevéhez fűződik a Debreceni Református Kollégium Levéltára iratanyagának rendezése, s halála előtt kezdeményezte a Kollégiumban lévő levéltárnak egységes levéltárrá történő fejlesztését, ill. azt, hogy a ref. egyházkerületi, főiskolai és nagykönyvtári levéltári és kézirattári gyűjteményekről részletes jegyzéket készítsenek: ehhez a feldolgozás irányelveit is kidolgozta. Hagyatékát a Debreceni Református Kollégiumban különgyűjteményként őrzik (Balogh Ferenc-féle gyűjtemény).

  Elismertség

  A Magyar Protestáns Irodalmi Társaság választmányi tagja (1889-től).

  Elismerés

  A genfi egyetem teológiai karának tb. doktora (1909).

  Szerkesztés

  Az Evangéliumi Protestáns Lap szerkesztője (1875–1878). Hitéleti, teológiai írásai elsősorban a fentin kívül a Magyar Protestáns Egyházi és Iskolai Figyelmezőben (1870–1877), a Protestáns Egyházi és Iskolai Lapban (1861–1911), a Debrecenben (1871–1908), a Protestáns Hetilapban (1880–1881), a Debreceni Ellenőrben (1881–1898), a Szabad Egyházban (1884-től), a Debreceni Protetáns Lapban (1886–1908), a Protestáns Szemlében (1889–1907) és a Debreceni Képes Kalendáriumban jelentek meg (1908–1913).

  Főbb művei

  F. m.: Melius Péter hatása. Tanári székfoglaló. (Debrecen, 1866)
  Keresztyén egyháztörténelem. 1–5. füz. (Debrecen, 1872–1890; 2. bőv. kiad. 1903)
  A magyar protestáns egyháztörténelem részletei a reformáció korától jelenig. (Debrecen, 1872)
  Tájékozódó pontok a theológia terén. (Debrecen, 1877)
  Hitintézetek történelme. (Debrecen, 1878)
  A magyar protestáns egyháztörténet irodalma. (Debrecen, 1879)
  Kellő világítás Kanyaró Ferenc unitárius történetírásához. (Debrecen, 1892)
  Dogmatörténeti mozzanatok a német hittudósok körében a XVIII. és a XIX. században. (Debrecen, 1894)
  A Brit- és Külföldi Biblia-Társulat száz évi működésének és hatásának ismertetése. (Debrecen, 1903)
  A debreceni jogakadémia keletkezése, fejlődése és a jogászifjúság. (Debrecen, 1905)
  A magyarországi protestáns egyházak története. (Debrecen, 1905; 3. kiad. 1922; angolul Lancaster, 1907)
  A debreceni református kollégium története adattári rendszerben. Sajtó alá rend. S[erkai] Szabó József. (Debrecen, 1915).

  Irodalom

  Irod.: B. F. (MTA tagajánlás. Bp., 1910)
  S[erkai] Szabó József: B. F. élete és művei. (A debreceni református kollégium története adattári rendben. Debrecen, 1915)
  Ötvös László: B. F. életműve. (Debrecen, 1977).

  Szerző: Kozák Péter
  Műfaj: Pályakép
  Megjelenés: nevpont.hu, 2013

  Foglalkozások

  agrárpolitikus (14), állatorvos (72), állattenyésztő (16), antropológus (12), atléta (18), bakteriológus (14), bányamérnök (39), belgyógyász (79), bencés szerzetes (33), bibliográfus (22), biofizikus (12), biokémikus (37), biológus (183), bíró (13), bőrgyógyász (17), botanikus (61), ciszterci szerzetes (16), csillagász (17), diplomata (28), edző (70), egyházi író (21), egyháztörténész (10), énekes (14), entomológus (24), építész (66), építészmérnök (26), építőmérnök (32), erdőmérnök (46), esztéta (32), etnográfus (78), evangélikus lelkész (13), farmakológus (19), feltaláló (26), festő (122), festőművész (119), filmrendező (14), filológus (56), filozófus (75), fizikus (111), fiziológus (15), fogorvos (19), földbirtokos (12), földmérő mérnök (19), folklorista (33), fül-orr-gégész (22), gazdasági mérnök (101), gazdasági vezető (10), gazdaságpolitikus (27), genetikus (12), geofizikus (14), geográfus (54), geológus (70), gépészmérnök (156), grafikus (68), gyermekgyógyász (35), gyógypedagógus (14), gyógyszerész (39), hadtörténész (15), helytörténész (14), hidrológus (13), honvéd tábornok (62), honvédtiszt (21), ifjúsági író (11), iparművész (16), író (932), irodalomtörténész (271), jezsuita szerzetes (11), jogász (308), jogtörténész (18), karnagy (12), kémikus (173), kertész (31), kertészmérnök (20), klasszika-filológus (42), kohómérnök (23), költő (180), könyvtáros (65), közgazdász (179), kritikus (52), kultúrpolitikus (20), labdarúgó (32), levéltáros (89), matematikus (95), mérnök (684), meteorológus (14), mezőgazda (122), mezőgazdasági mérnök (100), mikológus (12), mikrobiológus (24), miniszterelnök (15), műfordító (208), műgyűjtő (18), művelődéstörténész (34), művészeti író (14), művészettörténész (90), muzeológus (84), nagybirtokos (63), neonatológus (14), neurológus (44), neveléstörténész (12),


  © Névpont, 2019. | A címszavakat írta, szerkesztette: Kozák Péter | Kapcsolat: kozakpeter@nevpont.hu, nevpont@kozakpeter.hu