Névpont.hu

Keresés a következőre: Keresnivaló

  Részletes keresés

  Legfrissebb publikációk
  Barla Szabó Ödön
  Háy László
  Pap János
  Trencsényi-Waldapfel Imre
  Waldapfel Eszter

  Gáspár János

  kémikus


  Született: 1859. november 15. Martonos, Udvarhelyszék
  Meghalt: 1938. április 1. Firtosmartonos, Hargita vármegye

  Család

  Unitárius családból származott. Sz: Gáspár András birtokos, martonosi Gálffy Zsuzsanna, martonosi Gálffy Mihály (1817–1854) a Makk-féle összeesküvésben kivégzett ügyvéd rokona.

  Iskola

  A kolozsvári unitárius főgimnáziumban éretts. (1878), a kolozsvári Ferenc József Tudományegyetemen középiskolai tanári (1883) és bölcsésztudori okl. szerzett (1886); közben a müncheni és a zürichi politechnikumban is tanult.

  Életút

  A kolozsvári Ferenc József Tudományegyetem Kémiai Intézetének tanársegéde (1883–1889), a magyaróvári mezőgazdasági akadémián a vegytan segédtanára (1889–1890). A temesvári főreáliskolában a vegytan és a fizika r. tanára (1890–1899), majd egy tanévre, a Központi Szőlészeti Kísérleti Állomás vegyészeti laboratóriumának berendezésénél való közreműködésért szabadságolták (1899–1900). A Központi Szőlészeti Kísérleti Állomás és Ampelológiai Intézet osztályvezető vegyésze (1900–1909), osztályvezető fővegyésze (1909–1917), nyugdíjazták (1917). Életének utolsó éveiben Firtosmartonoson élt.

  A magyar élelmiszer-kémiai kutatások egyik úttörőjeként ampelológiai, levegő- és talajkémiai vizsgálatokkal is foglalkozott. Elsőként elemezte Temesvár, majd Temes vármegye ivóvízkészletét és talaját. Alapvetően új eredményeket ért el a magyar búza kémiai összetételének tisztázása terén (Hankó Vilmossal).

  Elismerés

  Az MTA Lévay-jutalma (Hankó Vilmossal, 1897).

  Szerkesztés

  A temesvári Természettudományi Füzetek társszerkesztője (1896–1897).

  Főbb művei

  F. m.: Tanulmány a tömjénről [gumi olibanum]. Az oliban 12 új származékának előállítása. Egy. doktori értek. (Kolozsvár, 1886)
  A gázok elnyeletése üveg által. (Kolozsvár, 1886)
  Temesvár ivóvize és talajlevegőjének elemzése. (Temesvár, 1891)
  A chemia szerepe az iparban és a kereskedelemben. (Temesvár, 1891)
  Temesvár mély kútvizeinek elemzése. (Természettudományi füzetek. Temesvár, 1894; németül is)
  A temesvári dómtéri ártézi kútvíz elemzése. (Természettudományi füzetek. Temesvár, 1895; németül is)
  A tápszerek vizsgálata. (Természettudományi füzetek. Temesvár, 1895)
  Temesmegyei talajok elemzése. (Természettudományi füzetek. Temesvár, 1896)
  A magyar búza chemiai összetétele. Hankó Vilmossal. – Adatok a búzasikér chemiai összetételéhez. (Mathematikai és természettudományi értesítő, 1899)
  Amerikai szőlővesszők elemzése. (A Központi Szőlészeti Kísérleti Állomás és Ampelológiai Intézet Közleményei, 1903)
  Baranyamegyei borok elemzése. (A Központi Szőlészeti Kísérleti Állomás és Ampelológiai Intézet Évkönyve, 1904)
  Újabb szőlővédelmi anyagok. (A Központi Szőlészeti Kísérleti Állomás és Ampelológiai Intézet évkönyve. Bp., 1912)
  A mustok és borok összetételére közreható termelési tényezők. (Bp., 1913)
  A rézgálickérdés a szőlőművelésben. (Köztelek, 1915)
  A thanaton és a szőlőmoly elleni védelem. (Borászati Lapok, 1917).

  Szerző: Kozák Péter
  Műfaj: Pályakép
  Megjelenés: nevpont.hu, 2013

  Foglalkozások

  agrárpolitikus (23), állatorvos (72), állattenyésztő (17), antropológus (12), atléta (19), bakteriológus (15), bányamérnök (39), belgyógyász (79), bencés szerzetes (33), bibliográfus (23), biofizikus (12), biokémikus (37), biológus (185), bíró (15), bőrgyógyász (17), botanikus (61), ciszterci szerzetes (16), csillagász (17), diplomata (40), edző (71), egészségpolitikus (10), egyházi író (21), egyháztörténész (10), emlékiratíró (10), énekes (14), entomológus (24), építész (66), építészmérnök (26), építőmérnök (32), erdőmérnök (48), esztéta (32), etnográfus (78), evangélikus lelkész (13), farmakológus (19), feltaláló (27), festő (122), festőművész (119), filmrendező (15), filológus (57), filozófus (76), fizikus (112), fiziológus (15), fogorvos (19), földbirtokos (12), földmérő mérnök (19), folklorista (34), fül-orr-gégész (24), gazdasági mérnök (105), gazdasági vezető (13), gazdaságpolitikus (38), genetikus (12), geofizikus (14), geográfus (55), geológus (71), gépészmérnök (159), grafikus (69), gyermekgyógyász (37), gyógypedagógus (14), gyógyszerész (39), hadtörténész (15), helytörténész (14), hidrológus (13), honvéd tábornok (71), honvédtiszt (21), ifjúsági író (11), iparművész (17), író (955), irodalomtörténész (275), jezsuita szerzetes (11), jogász (318), jogtörténész (18), karnagy (12), kémikus (174), kertész (31), kertészmérnök (20), klasszika-filológus (42), kohómérnök (23), költő (181), könyvtáros (68), közgazdász (184), kritikus (52), kultúrpolitikus (21), labdarúgó (34), levéltáros (89), matematikus (96), mérnök (695), meteorológus (14), mezőgazda (126), mezőgazdasági mérnök (104), mikológus (12), mikrobiológus (25), miniszterelnök (24), műfordító (213), műgyűjtő (18), művelődéstörténész (35), művészeti író (14), művészettörténész (91), muzeológus (87), nagybirtokos (63), neonatológus (14),


  © Névpont, 2020. | A címszavakat írta, szerkesztette: Kozák Péter | Kapcsolat: kozakpeter@nevpont.hu, nevpont@kozakpeter.hu