Névpont.hu

Keresés a következőre: Keresnivaló

  Részletes keresés

  Legfrissebb publikációk
  Bajor Gizi
  Korányi Sándor, 1884-től tolcsvai, 1908-tól báró
  Latinovits Zoltán, borsodi és katymári
  Latinovits Zoltán emlékezete
  Supka Géza emlékezete

  Gáspár János

  orvos, antropológus

  1911-ig Gasparecz


  Született: 1899. július 13. Budapest
  Meghalt: 1989. Växjö, Svédország

  Család

  Sz: Gasparecz János, Teplan Mária. Testvére: Gáspár Margit (1893–1980) könyvtáros, bibliográfus.

  Iskola

  A bp.-i Pázmány Péter Tudományegyetemen általános orvosi és államtudományi doktori okl. (1923), a Jénai Egyetemen bölcsészdoktori okl. (1923), az embertan (1931), az alkat- és öröklésbiológia tárgykörből magántanári képesítést szerzett (1946).

  Életút

  A Pázmány Péter Tudományegyetem Antropológiai Intézetének gyakornoka (1920–1923), uo. Méhelÿ Lajos egy. adjunktusa (1927– 1932) és belföldi kutatási ösztöndíjas (1930–1932); közben a pécsi Erzsébet Tudományegyetem Közegészségtani Intézete tanársegéde (1923–1926). A szegedi Ferenc József Tudományegyetem Anatómiai Intézet Antropológiai Osztályának osztályvezető tanára (1930–1935) és magántanára (1931–1935), egyúttal a Szövet- és Fejlődéstani Intézet gyakornoka is (1935). Az Országos Társadalombiztosító Intézet (OTI) orvosgyakornoka (1936), a Pázmány Péter Tudományegyetem Általános Orvostudományi Kar Bonctan–Tájbonctani Intézet egy. adjunktusa és az Orvos-Antropológiai Osztály vezetője (1937–1942), intézeti tanára (1943–1946), magántanára (1946–1948). Svédországban telepedett le, ahol kórházakban kisegítő orvos, klinikai orvos (1948–1952), a Växjö-i Kórház Pszichiátriai Osztályának alorvosa (1953–1965), főorvosa és a Pszichiátriai Osztály helyettes vezetője (1965-től).

  Embertannal, örökléstannal, eugenikával, elsősorban a kárpát-medencei népesség antropológiai vizsgálatával foglalkozott. Méhelÿ Lajos közeli munkatársaként műveit a német fajelméleten alapuló jobboldali fajbiológia, az ún. genetikai fajvédelem jellemezte. Fő munkája, a Fajismeret (1930) élesen ellenezte a zsidóság asszimilációját, eugenikai okokból elvetette a zsidó–magyar házasságokat.

  Elismertség

  A Sajtókamara tagja (1942–1944).

  Szerkesztés

  A Rassen in Donauraum szerkesztője (1935).

  Főbb művei

  F. m.: A complement hatásosságának változása a vérvételek gyakorisága szerint. (Gyógyászat, 1926)
  Degeneratióra vonatkozó vizsgálatok két községben csökkenő gyermekszám és endogamia esetén. (Bp., 1926)
  A typhushalálozás megváltozása a háborús védőoltások hatása alatt. – Száraz complementtel végzett kísérletek Wassermann-reakciónál. – A tuberculosis serogen fertőzésmódjaira vonatkozó újabb vizsgálatok. (Orvosi Hetilap, 1926)
  Vizsgálódások a községek közegészségügye körül. (Bp., 1926)
  A fajok összehasonlító pathológiája. (Népegészségügy, 1927)
  Az anthropometria és a biológiai statisztika alapjai. (Népegészségügy, 1928)
  Fajismeret. A modern anthropológia és öröklésbiológia problémái. (Bp., 1930; 2. kiad. 1931)
  A fogazat rendellenességeinek öröklődése. (Fogorvosi Szemle, 1930)
  Méhelÿ Lajos és a tudományos fajvédelem Magyarországon. (Bp., 1931)
  Egy királyi ház élete a fajbiológia tükrében. (A magyar orvosok és természetvizsgálók nagygyűlésének munkálatai, 1933)
  Malthus elméletének bukása egy század gyakorlatában. (Katholikus Szemle, 1934)
  Fajbiológiai és eugenikai szempontok az új földreformban. (Egészségpolitikai Szemle, 1935)
  Die Rassen der jüngeren Steinzeit in Ungarn. (Szeged, 1935)
  Összehasonlító alkati vizsgálatok iparostanoncokon és reáliskolásokon. (Iskola és Egészség, 1936)
  Hogyan halt meg az Üdvözítő? (Katholikus Szemle, 1937)
  Munkásifjúságunk lelki elhagyatottsága. (Magyar Kultúra, 1937)
  Örökléspathológiai és eugenikai vonatkozások a magyar egészségvédelmi és szociális munkában. (Népegészségügy, 1942)
  Munkások és parasztok biológiai sorsa. Vizsgálatok egy gyártelepen és környékén. (Kárpátmedence, 1943)
  Fog- és állcsontrendellenességek öröklődése és összefüggése az alkattal. Kocsis Antal Gáborral. (Orvostudományi Közlemények, 1944)
  A keleti szlávok antropológiája, különös tekintettel a kárpátaljai ruszinokra. (Irodalmi és tudományos könyvtár. Ungvár, 1944)
  Über die Vererbung von Gebies- und Kieferanomalien sowie ihre Zusammenhang mit der Konstitutionen. Kocsis Antal Gáborral. (Zeitschrift für Stomatologie, 1946)
  Az alkat- és örökléstani kutatások fogászati vonatkozásai. (Gyakorlati eredmények a stomatológiában. Bp., 1947).

  Irodalom

  Irod.: Zborovszky Ferenc: G. J.: Fajismeret. (Katholikus Szemle, 1930)
  Ifj. Nagy Endre: G. J.: Fajismeret. (Nyugat, 1930)
  A m. kir. Erzsébet Tudományegyetem és irodalmi munkássága. Az egyetem 25 éves fennállása alkalmából írta és szerk. Szabó Pál. (Pécs, 1940).

  Szerző: Kozák Péter
  Műfaj: Pályakép
  Megjelenés: nevpont.hu, 2013

  Foglalkozások

  agrárpolitikus (14), állatorvos (72), állattenyésztő (16), antropológus (12), atléta (18), bakteriológus (14), bányamérnök (39), belgyógyász (79), bencés szerzetes (32), bibliográfus (22), biofizikus (12), biokémikus (37), biológus (183), bíró (13), bőrgyógyász (17), botanikus (61), ciszterci szerzetes (16), csillagász (17), diplomata (28), edző (70), egészségpolitikus (10), egyházi író (20), énekes (14), entomológus (24), építész (66), építészmérnök (26), építőmérnök (32), erdőmérnök (46), esztéta (32), etnográfus (78), evangélikus lelkész (13), farmakológus (19), feltaláló (26), festő (122), festőművész (119), filmrendező (14), filológus (56), filozófus (75), fizikus (111), fiziológus (15), fogorvos (19), földbirtokos (12), földmérő mérnök (19), folklorista (33), fül-orr-gégész (22), gazdasági mérnök (101), gazdasági vezető (10), gazdaságpolitikus (27), genetikus (12), geofizikus (14), geográfus (53), geológus (70), gépészmérnök (156), grafikus (68), gyermekgyógyász (35), gyógypedagógus (14), gyógyszerész (39), hadtörténész (15), helytörténész (14), hidrológus (13), honvéd tábornok (62), honvédtiszt (21), ifjúsági író (11), iparművész (16), író (931), irodalomtörténész (271), jezsuita szerzetes (11), jogász (308), jogtörténész (18), karnagy (12), kémikus (173), kertész (31), kertészmérnök (20), klasszika-filológus (42), kohómérnök (23), költő (180), könyvtáros (65), közgazdász (178), kritikus (52), kultúrpolitikus (20), labdarúgó (32), levéltáros (89), matematikus (95), mérnök (684), meteorológus (14), mezőgazda (122), mezőgazdasági mérnök (100), mikológus (12), mikrobiológus (24), miniszterelnök (15), műfordító (207), műgyűjtő (18), művelődéstörténész (34), művészeti író (14), művészettörténész (90), muzeológus (83), nagybirtokos (63), neonatológus (14), neurológus (44), neveléstörténész (12),


  © Névpont, 2019. | A címszavakat írta, szerkesztette: Kozák Péter | Kapcsolat: kozakpeter@nevpont.hu, nevpont@kozakpeter.hu