Névpont.hu

Keresés a következőre: Keresnivaló

  Részletes keresés

  Legfrissebb publikációk
  Magyarországi Boldog Pál
  Makkai Ádám
  Szladits Károly, 1916-tól dunaszerdahelyi
  Zolnai Béla
  Zolnai Gyula

  Almási Balogh Zoltán

  költő, író, festőművész

  Balogh Zoltán, almási 


  Született: 1833. február 7. Pest
  Meghalt: 1878. június 9. Tokaj, Borsod vármegye
  Temetés: 1878. június 10. Csobaj

  Család

  Fertősalmási előnevű, régi református nemesi családból származott. Nagyszülei: Almási Balogh Mózes református lelkész, Kökényesdy Erzsébet. Sz: Almási Balogh Pál (1794–1867) orvos, nyelvész, az MTA tagja, Ágoston Amália. Testvére: Balogh Tihamér (1838–1907) orvos, író, műfordító, Balogh Albin (1846–1915) református egyháztanácsos, presbiter és Benyovszky Ödönné Balogh Melanie (1837–1861) írónő. F: 1857-től Jakabfalvay Jolán. 

  Iskola

  A pesti evangélikus gimnáziumban tanult, ill. magánúton gondos nevelésben részesült: zenei és festészeti tanulmányokat folytatott (Pesten és Bécsben), valamint Aradon színi próbakísérleteket is tett.

  Életút

  Mindössze 16 éves volt, amikor részt vett a forradalomban és szabadságharcban (1848–1849), mint tüzértiszt orosz hadifogságba esett, sikerült megszöknie (1849), de egész életére kihatóan súlyosan megbetegedett. Miután megházasodott, egy évig Bécsben élt, ahol folytatta művészi tanulmányait (1856–1857), majd kiújuló betegsége miatt, családjával Csobajra (Szabolcs vm.), családi birtokára vonult vissza, s csak irodalommal és festészettel foglalkozott (1857–1878).   Első versei a Hölgyfutárban jelentek meg (álnéven, 1850-es évek), majd a Divatcsarnokban írt tárcákat. Az 1860-as években több sikeres történelmi drámát írt (Külföldi, 1861; Karaffa, 1863; Apor vajda, 1865; Báthory Erzsébet, 1865). Igazi hírnevet a Byron és Puskin hatását mutató Alpári (1871) c. verses regényével szerzett. Néhány költeményét Bergmann Ákos és Mosonyi Mihály zenésítette meg. Festőművészként elkészítette édesapja, Almási Balogh Pál legismertebb képét, ill. Venus c. festménye a Magyar Nemzeti Galériában (MNG) látható. 

  Emlékezet

  Csobajon (Szabolcs vm.) élt és tevékenykedett, Tokajban hunyt el, a csobaji családi sírban nyugszik. Halála után műveit barátja, Zalár József (1825–1914) és az ismert kiadó, Abafi Lajos jelentette meg (1840–1909). 

  Elismertség

  A Petőfi Társaság tagja (r.: 1876).

  Szerkesztés

  Pesten, az Uj Nemzedék c. szépirodalmi és esztétikai lap szerkesztője (politikai állásfoglalásai miatt a lapot betiltották: 1861), ill. az Uj Nemzedék és a Pesti Napló zenekritikusa. Írásai rendszeresen megjelentek a Divatcsarnokban (1853–1859), a Hölgyfutárban (1853–1862), a Délibábban (1857), a Magyar Néplapban (1857), a Nővilágban (1857), a Napkeletben (1857–1860), a Szépirodalmi Közlönyben (1858), a Vasárnapi Ujságban (1859–1864), a Nefelejtsben (1859–1874), a Debreczeni Közlönyben (1860), a Családi Körben (1860–1861), a Hazánk és a Külföldben (1865) és a Fővárosi Lapokban (1865–1878). 

  Főbb művei

  F. m.: B. Z. költeményei. (Pest, 1855)
  Költemények. Újabb füzet. (Pest, 1856)
  B. Z. költeményei. A két első munka újabb kiadása. (Wien, 1863)
  Alpári. Költői regény hat könyvben. Egy kötetben. (Pest, 1871)
  B. Z. összes művei. I. köt. Kisebb költeményei. Sajtó alá rend. barátja, Zalár József. (Nemzeti Könyvtár. 25. Bp., 1882)
  B. Z. összes művei. II. köt. Színművei: Apor vajda. Szomorújáték. – Karaffa. Szomorújáték. – Báthory Erzsébet. Szomorújáték. – Külföldi. Vígjáték. Sajtó alá rend. barátja, Zalár József. (Nemzeti Könyvtár. 29. Bp., 1882)
  B. Z. összes művei. III. köt. Alpári. Verses regény 6 énekben. Függelékül: B. Z. prózái. Sajtó alá rend. Zalár József. (Nemzeti Könyvtár. 33. Bp., 1883). 

  Irodalom

  Irod.: Névy László: B. Z. emlékezete. (Koszorú, 1880)
  Zalár József: B. Z. (Figyelő, 1881)
  Kéky Lajos: A magyar verses elbeszélő költészet a XIX. század második felében. (Irodalomtörténet, 1912)
  Imre László: A magyar verses regény. (Bp., 1990)
  Nagy Károly: A. B. P. életútja. 1794–1867. Monográfia. (Ózd–Nagybarca, 1992). 


  Irod.: Ferenczy Jakab–Danielik József: Magyar írók. Életrajz-gyűjtemény. (Pest, 1856; 2. kiad. 1858)
  Magyar irodalmi lexikon. Szerk. Ványi Ferenc. (Bp., 1926)
  A Napkelet lexikona. I–II. köt. (Bp., 1927)
  Magyar színművészeti lexikon. Szerk. Schöpflin Aladár. (Bp., 1929)
  Művészeti lexikon. I–IV. köt. Felelős szerk. Lajta Edit. (Bp., 1965–1968). 

  Szerző: Kozák Péter
  Műfaj: Pályakép
  Megjelenés: nevpont.hu, 2013

  Foglalkozások

  agrárpolitikus (23), állatorvos (72), állattenyésztő (17), antropológus (12), atléta (19), bakteriológus (15), bányamérnök (39), belgyógyász (79), bencés szerzetes (33), bibliográfus (23), biofizikus (12), biokémikus (37), biológus (185), bíró (15), bőrgyógyász (17), botanikus (61), ciszterci szerzetes (16), csillagász (17), diplomata (40), edző (71), egészségpolitikus (10), egyházi író (21), egyháztörténész (10), emlékiratíró (10), énekes (14), entomológus (25), építész (66), építészmérnök (26), építőmérnök (32), erdőmérnök (48), esztéta (33), etnográfus (78), evangélikus lelkész (13), farmakológus (19), feltaláló (27), festő (122), festőművész (119), filmrendező (15), filológus (58), filozófus (76), fizikus (113), fiziológus (15), fogorvos (19), földbirtokos (12), földmérő mérnök (19), folklorista (35), fül-orr-gégész (24), gazdasági mérnök (105), gazdasági vezető (13), gazdaságpolitikus (38), genetikus (12), geofizikus (14), geográfus (55), geológus (71), gépészmérnök (159), grafikus (70), gyermekgyógyász (37), gyógypedagógus (14), gyógyszerész (39), hadtörténész (15), helytörténész (14), hidrológus (13), honvéd tábornok (71), honvédtiszt (21), ifjúsági író (11), iparművész (17), író (959), irodalomtörténész (276), jezsuita szerzetes (11), jogász (318), jogtörténész (18), karnagy (12), kémikus (174), kertész (31), kertészmérnök (20), klasszika-filológus (42), kohómérnök (23), költő (182), könyvtáros (68), közgazdász (185), kritikus (52), kultúrpolitikus (22), labdarúgó (34), levéltáros (89), matematikus (97), mérnök (695), meteorológus (14), mezőgazda (126), mezőgazdasági mérnök (104), mikológus (12), mikrobiológus (25), miniszterelnök (24), műfordító (214), műgyűjtő (20), művelődéstörténész (37), művészeti író (14), művészettörténész (92), muzeológus (87), nagybirtokos (64), neonatológus (14),


  © Névpont, 2020. | A címszavakat írta, szerkesztette: Kozák Péter | Kapcsolat: kozakpeter@nevpont.hu, nevpont@kozakpeter.hu