Névpont.hu

Keresés a következőre: Keresnivaló

  Részletes keresés

  Legfrissebb publikációk
  Mészöly Gyula
  Meznerics Ilona
  Meznerics Iván
  Mihalik József, 1914-től hernádszurdoki
  Mihalik Sándor, 1914-től hernádszurdoki

  Jászi Viktor

  jogász

  1881-ig Jakubovits


  Született: 1868. június 3. Nagykároly, Szatmár vármegye
  Meghalt: 1915. február 25. Debrecen
  Temetés: 1915. március 2. Budapest
  Temetési hely: Farkasrét

  Család

  Zsidó családból származott, apja, névváltoztatásával a család a református hitre is áttért (1881). Sz: Jakubovits Ferenc (1840–1910) orvos, Liebermann Rózsa (1853–1931). Nagybátyja: Liebermann Leó (1852–1926) orvos, biokémikus. Testvére: Jászi Oszkár (1875– 1957) politikus, szociológus és Madzsarné Jászi Alice (1885–1935) mozdulatművész, táncpedagógus, koreográfus.

  Iskola

  A bp.-i tudományegyetemen jogtudományi doktori okl. (1890), a magyar közjog tárgykörben magántanári képesítést szerzett (1898).

  Életút

  A Kecskeméti Református Jogakadémián a közjog és a politikai jog (1893–1902), a Debreceni Jogakadémián a közigazgatási jog r. tanára (1902–1912). A kolozsvári Ferenc József Tudományegyetemen a magyar közjog (1912–1914), a debreceni Tisza István Tudományegyetemen a magyar közjog ny. r. tanára (1914–1915). A bp.-i tudományegyetem magántanára (1898–1915).

  Közigazgatási joggal, a magyar korona és az ahhoz tartozó államok jogviszonyával, különösen Horvátország és Fiume történeti jogállásával, s az azzal összefüggő közigazgatási jogi kérdésekkel foglalkozott. A Huszadik Század köréhez tartozott, a lapban megjelent jogszociológiai írásai kollektív pszichológiai jelenségeket és a választójog tömeglélektani összefüggéseit vizsgálták.

  Szerkesztés

  Népszerű írásai a Kecskeméti Lapokban (1900), a Kecskeméti Friss Ujságban (1900–1903), a Debreceni Független Ujságban (1904– 1910) és a Debreceni Reggeli Ujságban jelentek meg (1905–1906).

  Főbb művei

  F. m.: Tanulmányok a magyar–horvát közjogi viszony köréből. (Bp., 1897)
  Fiume. (Huszadik Század, 1900)
  Két magyar közjog. Kmety és Balogh műveinek bírálata. (Huszadik Század, 1901)
  A pragmatica sanctio és a házi törvények. Felolvasta a Magyar Jogászegylet 1902. máj. 3-iki ülésén. (Magyar jogászegyleti értekezések. Bp., 1902)
  A főudvarnagyi hivatal bíráskodása a királyi ház tagjai fölött. (A debreceni református főiskola évkönyve. 1902/03. Debrecen, 1903)
  Válasz a pragmatica sanctio és a házi törvények tárgyában. Polner Ödön, Schiller Bódog és Ferdinandy Gejza felszólalásaival. (Magyar jogászegyleti értekezések. Bp., 1903)
  A hadügyi felségjogról. 1–2. (Budapesti Napló, 1903)
  Deák Ferenc emlékezete. (A debreceni református főiskola évkönyve. 1903/04. Debrecen, 1904)
  Cloture és obstructio. (Jogállam, 1903)
  A kollektív lélek. (Huszadik Század, 1904 és külön a Huszadik Század Könyvtára. Bp., 1904)
  A magyar közigazgatási jog alapvonalai. I. köt. Bevezetés. Szervek. Közszolgálat joga. Jogakadémiai tankönyv. (Bp., 1907)
  A tanyák szabadsága. (Huszadik Század, 1908)
  Az általános választójog. (Debreceni Független Ujság, 1910. ápr. 23.)
  Választójog és tömeglélektan. (Huszadik Század, 1910).

  Irodalom

  Irod.: Timon Ákos bírálati jelentése J. V. magántanári képesítése tárgyában. (Bp., 1898)
  Halálhír. (Pesti Hírlap, 1915. febr. 26.– Budapesti Hírlap, 1915. febr. 27.)
  Concha Győző: J. V. (Jogállam, 1915)
  Harrer Ferenc: J. V. (Huszadik Század, 1915)
  Ignotus: J. V. búcsúztatója. (Világ, 1915. 62.)
  Móricz Pál: J. V. (Világ, 1915. 73.)
  Thegze Gyula: J. V. emlékezete. (Huszadik Század, 1916)
  Thegze Gyula: J. V. emlékezete. Emlékbeszéd. Művei bibliográfiájával. (A debreceni m. kir. tudományegyetemen tartott emlékbeszédek. Debrecen, 1917)
  Kecskeméti életrajzi lexikon. (Kecskemét, 1992)
  Berényi Zsuzsanna Ágnes: Budapest és a szabadkőművesség. (Bp., 2005).

  Megjegyzések

  Valamennyi lexikon téves halálozási adata: febr. 10.! Gyászjelentésén febr. 25. szerepel!

  Szerző: Kozák Péter
  Műfaj: Pályakép
  Megjelenés: nevpont.hu, 2013

  Foglalkozások

  agrárpolitikus (20), állatorvos (72), állattenyésztő (17), antropológus (12), atléta (18), bakteriológus (15), bányamérnök (39), belgyógyász (79), bencés szerzetes (33), bibliográfus (23), biofizikus (12), biokémikus (37), biológus (184), bíró (13), bőrgyógyász (17), botanikus (61), ciszterci szerzetes (16), csillagász (17), diplomata (34), edző (71), egyházi író (21), egyháztörténész (10), emlékiratíró (10), énekes (14), entomológus (24), építész (66), építészmérnök (26), építőmérnök (32), erdőmérnök (48), esztéta (32), etnográfus (78), evangélikus lelkész (13), farmakológus (19), feltaláló (26), festő (122), festőművész (119), filmrendező (15), filológus (57), filozófus (75), fizikus (112), fiziológus (15), fogorvos (19), földbirtokos (12), földmérő mérnök (19), folklorista (33), fül-orr-gégész (23), gazdasági mérnök (103), gazdasági vezető (10), gazdaságpolitikus (35), genetikus (12), geofizikus (14), geográfus (54), geológus (71), gépészmérnök (156), grafikus (69), gyermekgyógyász (35), gyógypedagógus (14), gyógyszerész (39), hadtörténész (15), helytörténész (14), hidrológus (13), honvéd tábornok (68), honvédtiszt (21), ifjúsági író (11), iparművész (16), író (948), irodalomtörténész (273), jezsuita szerzetes (11), jogász (311), jogtörténész (18), karnagy (12), kémikus (174), kertész (31), kertészmérnök (20), klasszika-filológus (42), kohómérnök (23), költő (181), könyvtáros (66), közgazdász (182), kritikus (52), kultúrpolitikus (21), labdarúgó (33), levéltáros (89), matematikus (96), mérnök (688), meteorológus (14), mezőgazda (124), mezőgazdasági mérnök (102), mikológus (12), mikrobiológus (24), miniszterelnök (20), műfordító (211), műgyűjtő (18), művelődéstörténész (34), művészeti író (14), művészettörténész (91), muzeológus (87), nagybirtokos (63), neonatológus (14), neurológus (45),


  © Névpont, 2020. | A címszavakat írta, szerkesztette: Kozák Péter | Kapcsolat: kozakpeter@nevpont.hu, nevpont@kozakpeter.hu