Névpont.hu

Keresés a következőre: Keresnivaló

  Részletes keresés

  Legfrissebb publikációk
  Aba-Novák Vilmos
  Abaffy László
  Alexits György
  Báthy Anna
  Krassó György

  Görög Imre

  mezőgazdasági mérnök


  Született: 1920. április 7. Kiskunfélegyháza, Pest-Pilis-Solt-Kiskun vármegye
  Meghalt: 2005. március Mosonmagyaróvár

  Család

  Földműves családból származott, szüleinek 6 kh földjük volt. Sz: Görög Imre (†1982), Czinege Mária (†1980). Hét testvére volt: Görög Kálmán, Görög János, Görög Miklós, Görög Árpád, ill. Görög Jolán, Görög Genovéva és Görög Kornélia.

  Iskola

  A Kiskunfélegyházi Reálgimnáziumban éretts. (1938), a bp.-i József Nádor Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem (JNMGE) Mezőgazdasági Osztályán – a Bolyai, majd a Györffy István Kollégium tagjaként – végzett (1942), mezőgazdasági szaktanári okl. szerzett (1962); a mezőgazdasági tudományok kandidátusa (1959).

  Életút

  A Pest-Pilis-Solt-Kiskun Vármegyei Gazdasági Felügyelőség és a Közjóléti Szövetkezet újszászi és alsógödi gazdaságainak munkatársa (1942–1943), a II. vh.-ban frontszolgálatot teljesített, majd szovjet hadifogságban volt (1943–1948). A Magyar Országos Szövetkezeti Központ (MOSZK) termelőszövetkezeti csoportvezetője (1948–1949), a Földművelésügyi Minisztérium (FM) Termelőszövetkezeti Főosztályának helyettes vezetője (1949–1953). Az Agrártudományi Egyetem (ATE) tanulmányi osztályvezetője (1953–1954), az MTA–TMB-n Jankó József aspiránsa (az ATE Üzemszervezési Tanszékén, 1953–1957), a Mosonmagyaróvári Mezőgazdasági Akadémia, ill. az ATEK Mosonmagyaróvári Mezőgazdaság-tudományi Kar Üzemtani Tanszék egy. adjunktusa (1957–1966), egy. docense (1966–1980).

  Szenvedélyes kertészként mintagyümölcsöse volt Mosonmagyaróvárott és a Balaton partján is.

  Agrárökonómiával, mezőgazdasági rendszerelmélettel, a mezőgazdasági földrendezés és a szántóföldi növények területi elhelyezésének kérdéseivel, mezőgazdasági szállítások és egyéb anyagmozgatások gazdaságossági vizsgálataival foglalkozott. Az 1950-es években részt vett az FM földrendezési munkálataiban, több tsz és állami gazdaság (túrkevei Vörös Csillag Tsz, mezőtúri Béke Tsz, barcsi Vörös Csillag Tsz stb.) gazdaságfejlesztési távlati tervét készítette el. Jelentős szerepet játszott a mezőgazdasági növénytermelés magyarországi gazdálkodási területi egységeinek megszervezésében. Nevéhez fűződik az öntöző gazdaságok növénytermelési tervezési rendszerének kidolgozása (több mint 600 magyarországi gazdaságban vezették be, 1969-ig).

  Elismerés

  Akadémiai Pályázat I. Díja (1953).

  Főbb művei

  F. m.: A szántóföldi brigádok megszervezése és területi elhelyezése a termelőszövetkezetekben, a füves vetésforgó bevezetésével kapcsolatban. (Agrártudomány, 1952)
  A földrendezéstan hatása a szántófölddel kapcsolatos szállításra. Kand. értek. is. (Mosonmagyaróvár, 1958)
  A táblarendszer kialakítása a termelőszövetkezetekben. (Gazdálkodás, 1960)
  A fogatos és a traktoros szállítás arányának hatása a teljesítményre és a földrendezésre. (Mosonmagyaróvári Mezőgazdasági Akadémia Közleményei, 1961)
  A rakományok számának megállapítása terhelési normák alapján a szántófölddel kapcsolatos fogatos és traktoros szállítási munkáknál. (Mosonmagyaróvári Mezőgazdasági Akadémia Közleményei, 1962)
  A földhasználati egységek rendszerének bevezetése a termelőszövetkezetekben. (Mosonmagyaróvári Agrártudományi Főiskola Közleményei, 1963)
  A földhasználat rendezése és a földek üzemi nyilvántartása a Győr-Sopron megyei termelőszövetkezetekben. (Geodézia és Kartográfia, 1964)
  A szántóföldi növények üzemen belüli területi koncentrálásának földrendezési megalapozása és tervezése. (FM Kísérletügyi Közlemények. Növénytermesztés, 1964)
  A növénytermelés differenciált szervezésének néhány kérdése. (Tudomány és Mezőgazdaság, 1965)
  Az üzemi térképek szerepe a gazdaságok irányításában. (Geodézia és Kartográfia, 1966)
  A növénytermelés munkaerőmérlege. (Mosonmagyaróvár, 1966)
  A szállítási költségek csökkentésének lehetőségei a termelőszövetkezetekben. (Győr, 1967)
  A csoportos üzemeltetés hatása a gépek teljesítményére. (Mosonmagyaróvári Agrártudományi Főiskola Közleményei, 1968)
  A szállítás és az útviszonyok összefüggése a mezőgazdaságban. (Mosonmagyaróvár, 1970)
  Szil község és a Szili Győzelem Tsz története. (Szil, 1972)
  Az iparszerű növénytermelés gazdálkodási területegységekre alapozott szervezése. (Mosonmagyaróvár, 1973)
  A szállítás és az útviszonyok néhány problémája a mezőgazdaságban. (Tudomány és Mezőgazdaság, 1974)
  A szántóföldi ágazati növénytermelési rendszerek beilleszkedése a vállalatok növénytermelési rendszerébe. (Gazdálkodás, 1974)
  A szántóföldi növénytermelési rendszer információs alrendszerének felépítése. (Tudomány és Mezőgazdaság, 1975)
  A szántóföldi növénytermelés rendszerépítésének elmélete. Monográfia és benyújtott doktori értek. is. (Mosonmagyaróvár, 1975; megjelent: 1978)
  kéziratban: A vetésforgók területi kialakítása a termelőszövetkezetekben. Akadémiai pályadíj. (MTA, 1953).

  Irodalom

  Irod.: Tenk Antal: In memoriam G. I. (vivatacademia.nyme.hu, 2005. szept. 13.).

  Szerző: Kozák Péter
  Műfaj: Pályakép
  Megjelenés: nevpont.hu, 2013

  Foglalkozások

  agrárpolitikus (23), állatorvos (72), állattenyésztő (17), antropológus (12), atléta (19), bakteriológus (15), bányamérnök (39), belgyógyász (79), bencés szerzetes (33), bibliográfus (23), biofizikus (12), biokémikus (37), biológus (185), bíró (15), bőrgyógyász (17), botanikus (61), ciszterci szerzetes (16), csillagász (17), diplomata (40), edző (71), egészségpolitikus (10), egyházi író (21), egyháztörténész (10), emlékiratíró (10), énekes (14), entomológus (24), építész (66), építészmérnök (26), építőmérnök (32), erdőmérnök (48), esztéta (32), etnográfus (78), evangélikus lelkész (13), farmakológus (19), feltaláló (27), festő (122), festőművész (119), filmrendező (15), filológus (58), filozófus (76), fizikus (113), fiziológus (15), fogorvos (19), földbirtokos (12), földmérő mérnök (19), folklorista (35), fül-orr-gégész (24), gazdasági mérnök (105), gazdasági vezető (13), gazdaságpolitikus (38), genetikus (12), geofizikus (14), geográfus (55), geológus (71), gépészmérnök (159), grafikus (70), gyermekgyógyász (37), gyógypedagógus (14), gyógyszerész (39), hadtörténész (15), helytörténész (14), hidrológus (13), honvéd tábornok (71), honvédtiszt (21), ifjúsági író (11), iparművész (17), író (958), irodalomtörténész (276), jezsuita szerzetes (11), jogász (317), jogtörténész (18), karnagy (12), kémikus (174), kertész (31), kertészmérnök (20), klasszika-filológus (42), kohómérnök (23), költő (181), könyvtáros (68), közgazdász (185), kritikus (52), kultúrpolitikus (22), labdarúgó (34), levéltáros (89), matematikus (97), mérnök (695), meteorológus (14), mezőgazda (126), mezőgazdasági mérnök (104), mikológus (12), mikrobiológus (25), miniszterelnök (24), műfordító (213), műgyűjtő (19), művelődéstörténész (35), művészeti író (14), művészettörténész (91), muzeológus (87), nagybirtokos (63), neonatológus (14),


  © Névpont, 2020. | A címszavakat írta, szerkesztette: Kozák Péter | Kapcsolat: kozakpeter@nevpont.hu, nevpont@kozakpeter.hu