Névpont.hu

Keresés a következőre: Keresnivaló

  Részletes keresés

  Legfrissebb publikációk
  Aba-Novák Vilmos
  Abaffy László
  Alexits György
  Báthy Anna
  Krassó György

  Acsay Xavér Ferenc József

  bencés szerzetes

  Alvinczy István


  Született: 1854. szeptember 16. Esztergom
  Meghalt: 1912. szeptember 27. Győr
  Temetés: 1912. szeptember 29. Győr

  Iskola

  Belépett bencés szerzetesrendbe (1871. szept. 8.), pappá szentelték (1878. júl. 9.), Budapesten egyetemi előadásokat hallgatott (1879–1881), okl. nem szerzett.

  Életút

  Az esztergomi gimnázium hitoktatója (1881–1894), a győri r. k. gimnázium igazgatója és a győri bencés rend házfőnöke (1894– 1912).

  Művelődéstörténettel, Győr város helytörténetével foglalkozott, feldolgozta a győri r. k. gimnázium történetét. Monográfiát írt Rónay Jácint püspökről. Győrött kezdeményezésére létesült az internátus. ő adta fel a szentségeket Jedlik Ányosnak, s ő búcsúzott tőle (a győri bencés gimnázium értesítőjében, 1895). Történeti és teológiai írásai Acsay Ferenc, nyelvészeti dolgozatai Alvinczy István álnéven jelentek meg. Lefordította Szent Ágoston vallomásait (1912), de az kéziratban maradt.

  Emlékezet

  Győrött élt és tevékenykedett, a helyi temetőben nyugszik. Életét és bencés működését Kiss Szerafin dolgozta fel. Nevét vette fel a győri Acsay Ferenc Alapítvány.

  Szerkesztés

  A Győri Főgimnáziumi Értesítő szerkesztője (1895–1912). Hitéleti írásai, tudományos dolgozatai a fentin kívül még elsősorban a Magyar Nyelvőrben (1874-től), a Magyar Sionban (1895-től), a Katholikus Paedagogiában (1897-től), a Győri Hírlapban (1900–1905) és a Hittudományi Folyóiratban jelentek meg (1902-től).

  Főbb művei

  F. m.: Kazinczy újításai. Alvinczy István néven. (Magyar Nyelvőr, 1874)
  A prózai műfajok elmélete. (Bp., 1889)
  Jedlik Ányos István. (Győr, 1895)
  Millenniumi emléklapok. (Győr, 1896)
  A vallás fontossága a nevelés-oktatásban. (Győr, 1897)
  A győri katholikus főgimnázium története. I–II. köt. 1626–1900. Több tanártársa közreműködésével írta. (Győr, 1901)
  A hitszónoklati képzés kérdéséhez. (Hittudományi Folyóirat, 1902)
  A. X. F. beszéde Szent Imréről. (Győr, 1902)
  Ifjúsági szentbeszédek. I–III. (Győr, 1904–1912)
  Rónay Jáczint János élete. (Győr, 1906)
  A. X. F. ünnepi beszéde Szent Benedekről. (Győr, 1909)
  Nekrológ Jedlik Ányos István halálára. (Jedlik Ányos Informatikai Szakközépiskola és Gimnázium évkönyve. Bp., 1995)
  ford.: Bossuet, Jacques- Bénigne egyházi beszédei. I–II. köt. Ford., a bevezető tanulmányt írta (Esztergom, 1895–1902).

  Irodalom

  Irod.: Kiss Szerafin: A. F. élete. A. F. arcképével. (Győr, 1911)
  Halálhír. (Budapesti Hírlap, 1912. szept. 28.)
  Mihályfi Ákos: A. F.: Ifjúsági szentbeszédek. III. köt. (Katholikus Szemle, 1912)
  A Pannonhalmi Szent Benedek-rend névtára. Összeáll. Berkó Pál, Legányi Norbert. (Pannonhalma, 1987)
  Győri életrajzi lexikon. (Győr, 1999; 2. átd. kiad. 2003).

  Megjegyzések

  Művei bibliográfiákban összekeverve Acsay Ferenc (1880–) középiskolai tanár műveivel: pl. A nemzeti elem az Árpádok művelődésében és iskolázásában. (Pápa, 1910).

  Szerző: Kozák Péter
  Műfaj: Pályakép
  Megjelenés: nevpont.hu, 2013

  Foglalkozások

  agrárpolitikus (23), állatorvos (72), állattenyésztő (17), antropológus (12), atléta (19), bakteriológus (15), bányamérnök (39), belgyógyász (79), bencés szerzetes (33), bibliográfus (23), biofizikus (12), biokémikus (37), biológus (185), bíró (15), bőrgyógyász (17), botanikus (61), ciszterci szerzetes (16), csillagász (17), diplomata (40), edző (71), egészségpolitikus (10), egyházi író (21), egyháztörténész (10), emlékiratíró (10), énekes (14), entomológus (24), építész (66), építészmérnök (26), építőmérnök (32), erdőmérnök (48), esztéta (32), etnográfus (78), evangélikus lelkész (13), farmakológus (19), feltaláló (27), festő (122), festőművész (119), filmrendező (15), filológus (58), filozófus (76), fizikus (113), fiziológus (15), fogorvos (19), földbirtokos (12), földmérő mérnök (19), folklorista (35), fül-orr-gégész (24), gazdasági mérnök (105), gazdasági vezető (13), gazdaságpolitikus (38), genetikus (12), geofizikus (14), geográfus (55), geológus (71), gépészmérnök (159), grafikus (70), gyermekgyógyász (37), gyógypedagógus (14), gyógyszerész (39), hadtörténész (15), helytörténész (14), hidrológus (13), honvéd tábornok (71), honvédtiszt (21), ifjúsági író (11), iparművész (17), író (958), irodalomtörténész (276), jezsuita szerzetes (11), jogász (317), jogtörténész (18), karnagy (12), kémikus (174), kertész (31), kertészmérnök (20), klasszika-filológus (42), kohómérnök (23), költő (181), könyvtáros (68), közgazdász (185), kritikus (52), kultúrpolitikus (22), labdarúgó (34), levéltáros (89), matematikus (97), mérnök (695), meteorológus (14), mezőgazda (126), mezőgazdasági mérnök (104), mikológus (12), mikrobiológus (25), miniszterelnök (24), műfordító (213), műgyűjtő (19), művelődéstörténész (35), művészeti író (14), művészettörténész (91), muzeológus (87), nagybirtokos (63), neonatológus (14),


  © Névpont, 2020. | A címszavakat írta, szerkesztette: Kozák Péter | Kapcsolat: kozakpeter@nevpont.hu, nevpont@kozakpeter.hu