Névpont.hu

Keresés a következőre: Keresnivaló

  Részletes keresés

  Legfrissebb publikációk
  Házy Erzsébet
  Kormos István
  Kormos István és Vackor
  Szepes Mária
  Szepes Mária emlékezete

  Groó Vilmos

  tanár, pedagógiai író


  Született: 1843. október 8. Krompach, Szepes vármegye
  Meghalt: 1906. november 28. Makó

  Család

  Szepességi evangélikus családból származott. Sz: Groó János (†1887), a krompach-hornádi vasgyár tisztviselője, Nováky Mária. Testvére: Groó G. Lajos (1851–1914) tanító és Gabos Gyuláné Groó Ida. Sz: F: Fábry Gizella. Fia: Groó Béla (1878–1962) orvos, balneológus, a Margitszigeti Gyógyfürdő és Szanatórium igazgató-főorvosa.

  Iskola

  Középiskoláit Késmárkon és Eperjesen végezte, teológiai vizsgát tett (1866), a weissenfeldi tanárképző és a gothai tanítóképző intézetben polgári iskolai oklevelet és tanítói képesítést szerzett (1860-as évek vége).

  Életút

  A Magyary-Kossa család tiszaroffi birtokán nevelő (1867–1870), a znióváraljai állami tanítóképző intézet igazgatója (1870–1876). Gömör–Kishont vármegye kir. tanfelügyelője (1876–1895), a bp.-i Erzsébet Tanítónőképző Intézetben a filozófia és a pedagógia r. tanára (1895–1901), majd Makón, Csanád vármegye kir. tanfelügyelője (1901–1906). Kir. tanácsos (1889-től).

  A Gömörvármegyei Magyar Közművelődési Egyesület alapító igazgatója. A Magyar Tanítók Turista Egyesülete választmányi tagja.

  A magyarosító népoktatás egyik úttörője, a szlovák, a román, a szerb és a rutén iskolákban a magyar nyelvű tanítás bevezetője, számos magyar nyelvű szakiskolát szervezett (1876–1886). Jelentős szerepet játszott a kézimunka-tanítás magyarországi meghonosításában. Nevéhez fűződik továbbá a znióváraljai kőfaragó tanműhely felállítása. Tíz év alatt (1876–1886) 35 új, többnyire szakiskolát szervezett, a rajztanítást 169, a női kézimunkát 118, a háziipart 125 szakiskolába vezette be.

  Emlékezet

  Élete utolsó éveiben Makón telepedett le, ott is hunyt el. Makón ravatalozták fel, Rimaszombaton temették el, dec. 3-án.

  Szerkesztés

  A Gömör–Kishont c. lap szerkesztőbizottságának tagja.

  Főbb művei

  F. m.: A tanulók, mint segédek az iskolákban. (Néptanítók Lapja, 1869)
  Gömörmegye népoktatási állapota. (Rimaszombat, 1878)
  Vezérkönyv a magyar nyelv tanítására tót ajkú népiskolákban. (Bp., 1880–1881)
  Vezérkönyv a magyar nyelv tanítására rutén ajkú népiskolákban. (Bp., 1881)
  Magyar olvasó- és gyakorlókönyv a rutén ajkú népiskolák II., III. és IV. osztályai számára. (Bp., 1882; 2. kiad. 1898; rutén nyelven is)
  Magyar olvasó- és gyakorlókönyv a tót ajkú népiskolák II., III. és IV. osztályai számára. (Bp., 1882; szlovák nyelven is)
  Mennyiben tehető az olvasókönyv a népiskolai oktatás súlypontjává? (Bp., 1883)
  Magyar olvasó- és gyakorlókönyv a román ajkú népiskolák II–IV. osztályai számára. (Bp., 1898; román nyelven is)
  Magyar olvasó- és gyakorlókönyv a szerb ajkú népiskolák II., III. és IV. osztályai számára. (Bp., 1898; szerb, horvát és vend nyelven is)
  Vezérkönyv a magyar nyelv tanítására román ajkú népiskolákban. Tanítók számára. (Bp., 1899; románul is).

  Irodalom

  Irod.: Veres Samu: Egy elhunyt pedagógus. Emlékezés G. V.-ra. (Gömör–Kishont, 1906)
  Tókos Izsák: Néhai G. V. királyi tanfelügyelő. (Néptanoda, 1907).

  Megjegyzések

  Gyászjelentésén tévedésből december 28-a szerepel! Valójában a parte-cédulát november 29-én, Makón nyomtatták.

  Szerző: Kozák Péter
  Műfaj: Pályakép
  Megjelenés: nevpont.hu, 2013

  Foglalkozások

  agrárpolitikus (14), állatorvos (72), állattenyésztő (16), antropológus (12), atléta (18), bakteriológus (14), bányamérnök (39), belgyógyász (79), bencés szerzetes (33), bibliográfus (22), biofizikus (12), biokémikus (37), biológus (183), bíró (13), bőrgyógyász (17), botanikus (61), ciszterci szerzetes (16), csillagász (17), diplomata (28), edző (70), egyházi író (21), egyháztörténész (10), énekes (14), entomológus (24), építész (66), építészmérnök (26), építőmérnök (32), erdőmérnök (46), esztéta (32), etnográfus (78), evangélikus lelkész (13), farmakológus (19), feltaláló (26), festő (122), festőművész (119), filmrendező (14), filológus (56), filozófus (75), fizikus (111), fiziológus (15), fogorvos (19), földbirtokos (12), földmérő mérnök (19), folklorista (33), fül-orr-gégész (22), gazdasági mérnök (101), gazdasági vezető (10), gazdaságpolitikus (27), genetikus (12), geofizikus (14), geográfus (54), geológus (70), gépészmérnök (156), grafikus (68), gyermekgyógyász (35), gyógypedagógus (14), gyógyszerész (39), hadtörténész (15), helytörténész (14), hidrológus (13), honvéd tábornok (62), honvédtiszt (21), ifjúsági író (11), iparművész (16), író (932), irodalomtörténész (271), jezsuita szerzetes (11), jogász (308), jogtörténész (18), karnagy (12), kémikus (173), kertész (31), kertészmérnök (20), klasszika-filológus (42), kohómérnök (23), költő (180), könyvtáros (65), közgazdász (179), kritikus (52), kultúrpolitikus (20), labdarúgó (32), levéltáros (89), matematikus (95), mérnök (684), meteorológus (14), mezőgazda (122), mezőgazdasági mérnök (100), mikológus (12), mikrobiológus (24), miniszterelnök (15), műfordító (208), műgyűjtő (18), művelődéstörténész (34), művészeti író (14), művészettörténész (90), muzeológus (84), nagybirtokos (63), neonatológus (14), neurológus (44), neveléstörténész (12),


  © Névpont, 2019. | A címszavakat írta, szerkesztette: Kozák Péter | Kapcsolat: kozakpeter@nevpont.hu, nevpont@kozakpeter.hu