Névpont.hu

Keresés a következőre: Keresnivaló

  Részletes keresés

  Legfrissebb publikációk
  Aba-Novák Vilmos
  Abaffy László
  Alexits György
  Báthy Anna
  Krassó György

  Ruzsányi László

  mezőgazdasági mérnök


  Született: 1937. december 28. Bucsa, Békés vármegye
  Meghalt: 2003. január 12. Debrecen

  Család

  Sz: Ruzsányi János (1906–) földműves, uradalmi cseléd, Koós Rozália (1914–). Testvére: Ruzsányi János matematika–ábrázoló geometria szakos középiskolai tanár, Ruzsányi István autó- és motorszerelő. F: 1962-től Deák Éva, a Debreceni Tervező Vállalat építésztechnikus-szerkesztője. Fia: Ruzsányi László (1964); leánya: Ruzsányi Éva (1968–).

  Iskola

  Általános iskoláit szülőfalujában végezte, a szeghalmi Bolyai Farkas Gimnáziumban éretts. (1956), a Debreceni Mezőgazdasági Akadémián mezőgazdasági mérnöki okl. (1961), az Agrártudományi Egyetemen (ATE) mezőgazdasági vízgazdálkodási és öntözési szakmérnöki okl. szerzett (1966), az ATE-n doktorált (1968), a mezőgazdasági tudományok kandidátusa (1976), doktora (1993).

  Életút

  Bucsa Községi Tanács VB pénzügyi csoportjának munkatársa (1956–1957). A szeghalomi Újbarázda Mgtsz elnökhelyettese (1961– 1962). A DATE Növénytermesztési Tanszék, ill. Növénytermesztési és Tájökológiai Intézet tud. segédmunkatársa (1962–1968), tud. munkatársa (1968–1970), egy. adjunktusa (1970–1976), egy. docense (1976–1984), egy. tanára (1984. júl. 1.–2003. jan. 12.), egyúttal a Tanszék vezetője, ill. az Intézet igazgatója (1982–1995). A Növénytermesztési és Agroökológiai Doktori Program és a Növénytermesztési és Kertészeti Doktori Iskola vezetője. Az MTA–TMB-n Petrasovits Imre ösztöndíjas aspiránsa (1970–1973).

  A növénytermesztés és a vízellátás kölcsönhatásának vizsgálatával, a talaj, a víz és a tápanyag hasznosulását javító termesztéstechnológiák komplex fejlesztésével; új, környezetkímélő technológiák kidolgozásával, a tápanyag, a vízfogyasztás és -ellátás, ill. a vízhasznosulás egyéb kérdéseivel foglalkozott.

  Emlékezet

  Debrecenben élt és tevékenykedett. Emlékére a Debreceni Egyetem Agrár- és Gazdálkodástudományok Centruma tudományos emlékülést rendezett (2007. nov. 19-én).

  Elismertség

  Az MTA Közgyűlés képviselője (1996–2000). Az MTA Növénytermesztési Bizottsága tagja (1990–2003) és elnöke (1997–2000), Mezőgazdasági Vízgazdálkodási Bizottsága és a Doktori Tanács Növénytermesztési Szakbizottsága tagja (1995–2003). A Debreceni Akadémiai Bizottság (DAB) Mezőgazdasági Szakbizottsága társelnöke (1991–1995), Növénytermesztési Munkabizottsága elnöke (1995–2003). Az Országos Fajtaminősítő Tanács tagja (1991–2003).

  Elismerés

  Széchenyi Professzori Ösztöndíj (2000–2003), a DAB Emlékérme (2001).

  Főbb művei

  F. m.: Útmutató a növénytermesztéstan faj- és fajtaismerete anyagához. Józsa Lászlóval, Lehoczky Margittal. (Debrecen, 1966)
  A gibberelin hatása a rostkenderre. Egy. doktori értek. (Gödöllő, 1968)
  Különböző trágyaadagok hatékonysága csernozjom talajon az öntözött és az öntözés nélküli cukorrépa és burgonya termesztésében. 1–2. (DATE Tudományos Közleményei, 1971)
  Az öntözés és a trágyázás hatékonysága csernozjom talajtípuson. (DATE Tudományos Közleményei, 1972)
  Adatok a növényállományok vízfogyasztására. (Magyar Mezőgazdaság, 1973)
  A műtrágyázás hatása egyes szántóföldi növények vízfogyasztására és vízhasznosítására. (Növénytermelés, 1974)
  A növényállományok evapotranszspirációjának vizsgálata különböző tápanyag-ellátottsági szinten. Kand. értek. (Debrecen, 1975)
  A cukorrépa-termesztés, különös tekintettel a tápanyag- és vízellátásra. (Magyar Mezőgazdaság, 1976)
  A cukorrépa öntözése. (Magyar Mezőgazdaság, 1979)
  A műtrágyázás és az öntözés hatása a cukorrépa termésére és a gyökér beltartalmi értékére. (Növénytermelés, 1981)
  Rostkender. – Öntözés, öntözési rend kidolgozása. (Növénytermesztési praktikum. Szerk. Kováts András. Bp., 1981)
  A talajvíz-háztartás és az intenzív növénytermesztés. (Magyar Mezőgazdaság, 1984)
  Az őszi búza vízigénye és annak változása a műtrágyázás hatására. (Búzatermesztési kísérletek. 1970–1980. Bp., 1985)
  Új mérési módszer. Agrotechnika a kukoricatermesztésben. (Magyar Mezőgazdaság, 1987)
  Növénytermesztési füzetek. I–V. Szerk. (Debrecen, 1990–1992)
  A cukorrépa vízigénye és az öntözés hatása. (Növénytermelés, 1990)
  A növények elővetemény-hatásának értékelése vízháztartási szempontból. (Növénytermelés, 1991)
  Az N-műtrágyázás hatása a termésre és a talajszelvény nitrátosodására. (Növénytermelés, 1992)
  A főbb növénytermesztési tényezők és a vízellátás kölcsönhatásai. Doktori értek. (Debrecen, 1992)
  Vízigény, vízellátás, vízhasznosítás. – Víz- és tápanyagellátás. – Rizs-, cukorrépa-, rostnövények termesztése. (Szántóföldi növénytermesztés. Szerk. Bocz Ernő. Bp., 1992)
  A vetésváltás és a trágyázás hatása a talajnedvességre. Pető Károllyal. (Növénytermelés, 1993)
  Elemforgalmi vizsgálatok eredményei a növénytáplálásban. Többekkel. – Termesztési tényezők szerepe az alkalmazkodó növénytermesztésben. Többekkel. – A gabonafélék trágyareakciója a Tiszántúl eltérő tájkörzeteiben. Többekkel. – A termesztési eljárások, a csapadék és a talajnedvesség kapcsolata. Pető Károllyal. (A Debreceni Agrártudományi Egyetem 125 éve. I–II. köt. Szerk. Szász Gábor. Debrecen, 1993)
  Az eredményes és a hatékony öntözés követelményei a cukorrépa-termesztésben. (Cukoripar, 1996)
  A nitrogén és a kén arányának változása búza és kukorica szemtermésében. Többekkel. (Növénytermelés, 1996)
  A magyar agrárgazdaság jelene és kilátásai. – Az agrártermelés tudományos alapozása. – Minőség és agrárstratégia. (Magyarország az ezredfordulón. Az agrárium helyzete és jövője. I–III. köt. Bp., 1997–1999)
  A termesztési tényezők hatása a cukorrépa minőségére. Lesznyák Mátyásnéval. (Cukoripar, 1998)
  A minőség javításának lehetőségei, feltételei a cukorrépa-termesztésben. Lesznyák Mátyásnéval. (Agro-21 füzetek, 1998)
  Növénytermesztés és környezetvédelem. Szerk. Pepó Péterrel. (Magyarország az ezredfordulón. Stratégiai kutatások a Magyar Tudományos Akadémián. Bp., 1999)
  A cukorrépa víz- és tápanyagellátása. (Cukoripar, 2000)
  A növénytermesztés és a növényi termék, valamint a környezet minősége. (Közgyűlési előadások. 1999. I–II. köt. Bp., 2001)
  Termésstabilitás és az évjárat kölcsönhatása fontosabb szántóföldi növényeinknél. Csajbók Józseffel. (Agrártudományi Közlemények – Acta Agraria Debreceniensis, 2001)
  A talajvíz-gazdálkodás és a növénytermesztés összefüggései tartamkísérletben. Lesznyák Mátyásnéval. – Levélkezelések hatása a cukorrépa [Beta vulgaris L.] produkciójára. Varga Lajossal. (Növénytermelés, 2003)
  A cukorrépa [Beta vulgaris L.] cukorhozamának változása lombkezelések hatására. Varga Lajossal. (Agrártudományi Közlemények – Acta Agraria Debreceniensis, 2004).

  Irodalom

  Irod.: Természettudományi és műszaki ki kicsoda? Szerk. Schneider László, Szluka Emil. (Bp., 1988)
  Halálhír. (Népszabadság, 2003. jan. 22.)
  Pepó Péter: R. L. (Növénytermelés, 2003)
  R. L. (Mezőgazdasági technika, 2003).

  Szerző: Kozák Péter
  Műfaj: Pályakép
  Megjelenés: nevpont.hu, 2013

  Foglalkozások

  agrárpolitikus (23), állatorvos (72), állattenyésztő (17), antropológus (12), atléta (19), bakteriológus (15), bányamérnök (39), belgyógyász (79), bencés szerzetes (33), bibliográfus (23), biofizikus (12), biokémikus (37), biológus (185), bíró (15), bőrgyógyász (17), botanikus (61), ciszterci szerzetes (16), csillagász (17), diplomata (40), edző (71), egészségpolitikus (10), egyházi író (21), egyháztörténész (10), emlékiratíró (10), énekes (14), entomológus (24), építész (66), építészmérnök (26), építőmérnök (32), erdőmérnök (48), esztéta (32), etnográfus (78), evangélikus lelkész (13), farmakológus (19), feltaláló (27), festő (122), festőművész (119), filmrendező (15), filológus (58), filozófus (76), fizikus (113), fiziológus (15), fogorvos (19), földbirtokos (12), földmérő mérnök (19), folklorista (35), fül-orr-gégész (24), gazdasági mérnök (105), gazdasági vezető (13), gazdaságpolitikus (38), genetikus (12), geofizikus (14), geográfus (55), geológus (71), gépészmérnök (159), grafikus (70), gyermekgyógyász (37), gyógypedagógus (14), gyógyszerész (39), hadtörténész (15), helytörténész (14), hidrológus (13), honvéd tábornok (71), honvédtiszt (21), ifjúsági író (11), iparművész (17), író (958), irodalomtörténész (276), jezsuita szerzetes (11), jogász (317), jogtörténész (18), karnagy (12), kémikus (174), kertész (31), kertészmérnök (20), klasszika-filológus (42), kohómérnök (23), költő (181), könyvtáros (68), közgazdász (185), kritikus (52), kultúrpolitikus (22), labdarúgó (34), levéltáros (89), matematikus (97), mérnök (695), meteorológus (14), mezőgazda (126), mezőgazdasági mérnök (104), mikológus (12), mikrobiológus (25), miniszterelnök (24), műfordító (213), műgyűjtő (19), művelődéstörténész (35), művészeti író (14), művészettörténész (91), muzeológus (87), nagybirtokos (63), neonatológus (14),


  © Névpont, 2020. | A címszavakat írta, szerkesztette: Kozák Péter | Kapcsolat: kozakpeter@nevpont.hu, nevpont@kozakpeter.hu