Névpont.hu

Keresés a következőre: Keresnivaló

  Részletes keresés

  Legfrissebb publikációk
  Bajor Gizi
  Korányi Sándor, 1884-től tolcsvai, 1908-tól báró
  Latinovits Zoltán, borsodi és katymári
  Latinovits Zoltán emlékezete
  Supka Géza emlékezete

  Bán Ervin

  nyelvész, műfordító


  Született: 1923. január 3. Budapest
  Meghalt: 2005. augusztus 10. Budapest

  Család

  Sz: Non Margit.

  Iskola

  Elemi iskoláit Füzesabonyban, középiskoláit Egerben végezte. A bp.-i Pázmány Péter Tudományegyetemen magyar–francia szakos tanári okl. (1947), a KLTE BTK-n angol szakos tanári okl. szerzett (1968), a nyelvtudomány kandidátusa (1990).

  Életút

  A bajai III. Béla Gimnázium r. tanára (1948–1953), a kecskeméti Közgazdasági Technikum tanára (1953–1963), az egri Tanárképző Főiskola nyelvtanára (1963–1964), a JATE szegedi Ságvári Endre Gyakorló Általános Iskolája (1964–1968), a bp.-i Képző- és Iparművészeti Szakközépiskola tanára (1968–1970), a bp.-i Kandó Kálmán Villamosipari Műszaki Főiskola nyelvtanára (1970–1973), a BME Nyelvi Intézetének nyelvtanára (1973–1983), óraadó nyugdíjas nyelvtanára (1984-től). A Magyar–Francia Kontrasztív Nyelvészeti Munkacsoport tagja.

  Alkalmazott nyelvészettel, idegennyelv-oktatással, fordításelmélettel, nyelvpedagógiával, elsősorban a nyelvtanítás nyelvészeti és didaktikai kérdéseivel fogl. Műfordítóként elsősorban a közvetítő nyelvből való fordítás különlegességeit vizsgálta; jórészt ilyen fordításai a Nagyvilág c. folyóiratban, ill. az Égtájak köteteiben jelentek meg.

  Főbb művei

  F. m.: Mikszáth novellái. Egy. doktori értek. (Bp., 1948)
  Fordítás és nyelvhelyesség az iskolában. (Magyar Nyelv, 1966)
  Enseignement de la grammaire française dans une elasse d’’école primaire en Hongrie. (Le Francais dans le Monde, 1971)
  Magyar nyelvi nevelés a középiskolai angoltanításban. (Magyar Nyelvőr, 1973)
  An Introduetery Phonetic Lesson. (Audio-Visual Language Journal, 1975)
  A fordítás helye a középiskolai nyelvtanításban. (Magyar Pedagógia, 1976)
  Linguistique romane et enseignement du francais. (Folia Practico-Linguistica, 1976)
  A tanári önállóság és a tanítás. (Pedagógiai Szemle, 1978)
  Az anyanyelv az idegen nyelvi órán. (Pedagógiai Szemle, 1980)
  A funkcionális nyelvtanításról. (Pedagógiai Szemle, 1980)
  Két új nyelvoktatási modell. (Pedagógiai Szemle, 1982)
  Második nyelv, idegen nyelv. (Pedagógiai Szemle, 1982)
  Az idegennyelv-oktatás új törekvései és az anyanyelvi nevelés. (Magyar Nyelvőr, 1982)
  Mi a metanyelv? (Idegen Nyelvek Tanítása, 1982)
  Az anyanyelvoktatás problémái napjainkban. (Audio-vizuális Közlemények, 1983)
  Nyelvtanulás és kommunikatív kompetencia. (Pedagógiai Szemle, 1984)
  A nyelvtanulás útjai. (Idegen Nyelvek Tanítása, 1984)
  Nyelvi idegenségünk és idegennyelv-tudásunk. (Magyar Nyelvőr, 1986)
  A magyar tárgyas igeragozás és az idegen nyelvi névmáshasználat a nyelvtanításban. (Magyar Nyelvőr, 1986)
  A francia de és á viszonyszók magyar megfelelői egy Mauriac-regényben. (Filológiai Közlöny, 1989)
  A metanyelv és az anyanyelv funkciója a korszerű idegen nyelv tanításban. Kand. értek. (Bp., 1989)
  A szó értelmezése és a szöveg. (Magyar Nyelvőr, 1992)
  Századok nyelve és egy modern nemzetközi nyelv. (Filológiai Közlöny, 1993).

  Irodalom

  Irod.: B. E. (Magyartanítás, 2005).

  Szerző: Kozák Péter
  Műfaj: Pályakép
  Megjelenés: nevpont.hu, 2013

  Foglalkozások

  agrárpolitikus (14), állatorvos (72), állattenyésztő (16), antropológus (12), atléta (18), bakteriológus (14), bányamérnök (39), belgyógyász (79), bencés szerzetes (32), bibliográfus (22), biofizikus (12), biokémikus (37), biológus (183), bíró (13), bőrgyógyász (17), botanikus (61), ciszterci szerzetes (16), csillagász (17), diplomata (28), edző (70), egészségpolitikus (10), egyházi író (20), énekes (14), entomológus (24), építész (66), építészmérnök (26), építőmérnök (32), erdőmérnök (46), esztéta (32), etnográfus (78), evangélikus lelkész (13), farmakológus (19), feltaláló (26), festő (122), festőművész (119), filmrendező (14), filológus (56), filozófus (75), fizikus (111), fiziológus (15), fogorvos (19), földbirtokos (12), földmérő mérnök (19), folklorista (33), fül-orr-gégész (22), gazdasági mérnök (101), gazdasági vezető (10), gazdaságpolitikus (27), genetikus (12), geofizikus (14), geográfus (53), geológus (70), gépészmérnök (156), grafikus (68), gyermekgyógyász (35), gyógypedagógus (14), gyógyszerész (39), hadtörténész (15), helytörténész (14), hidrológus (13), honvéd tábornok (62), honvédtiszt (21), ifjúsági író (11), iparművész (16), író (931), irodalomtörténész (271), jezsuita szerzetes (11), jogász (308), jogtörténész (18), karnagy (12), kémikus (173), kertész (31), kertészmérnök (20), klasszika-filológus (42), kohómérnök (23), költő (180), könyvtáros (65), közgazdász (178), kritikus (52), kultúrpolitikus (20), labdarúgó (32), levéltáros (89), matematikus (95), mérnök (684), meteorológus (14), mezőgazda (122), mezőgazdasági mérnök (100), mikológus (12), mikrobiológus (24), miniszterelnök (15), műfordító (207), műgyűjtő (18), művelődéstörténész (34), művészeti író (14), művészettörténész (90), muzeológus (83), nagybirtokos (63), neonatológus (14), neurológus (44), neveléstörténész (12),


  © Névpont, 2019. | A címszavakat írta, szerkesztette: Kozák Péter | Kapcsolat: kozakpeter@nevpont.hu, nevpont@kozakpeter.hu