Névpont.hu

Keresés a következőre: Keresnivaló

  Részletes keresés

  Legfrissebb publikációk
  Barkóczi Ilona
  Barkóczi László
  Huszár Tibor
  Lilla emlékezete 2.
  Ormos Mária

  Gyenes Antal, id.

  politikus, közgazdász


  Született: 1920. október 30. Mezőtúr, Jász-Nagykun-Szolnok vármegye
  Meghalt: 1996. január 17. Zalaszentlászló

  Család

  Kisiparos családból származott. Sz: Gyenes Antal Kiss Margit (1895–1961). Testvére: Kerékgyártó Elemérné Gyenes Irén. F: 1. Makó Erzsébet. Fia: Gyenes Antal, ifj. (1946–1986) szociológus, kandidátus, Gyenes János (1953–) biológus; leánya: Gyenes Zsuzsanna (1950–) vállalkozó. 2. Bazsik Renáta orvos, radiológus.

  Iskola

  A Mezőtúri Református Főgimnáziumban éretts. (1938), a bp.-i József Nádor Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem (JNMGE) Közgazdaság-tudományi Karán végzett és közgazdász-doktori okl. szerzett (1948). A bp.-i Pázmány Péter Tudományegyetemen néprajzot és szociológiát tanult (1938–1941). Tanulmányai idején, hallgatótársaival megalapította a Bolyai Kollégiumot (= Györffy István Kollégium) bekapcsolódott a Györffy István vezette Táj- és Népkutató Központ kutatásaiba: Erdei Ferenc irányítása alatt Kiskunhalason (1940), Vargha László felügyeletével Derzstomajban szociográfiai gyűjtést végzett (1941). A közgazdaság- tudományok kandidátusa (1962).

  Életút

  A Györffy Kollégium ún. szeniora (1943–1945), a II. vh. alatt a nemzeti ellenállás résztvevője, a Teleki Pál Munkaközösség és a Soli Deo Gloria Szövetség tagja. A Szabad Szó munkatársa (1942–1943), a Szabad Föld felelős szerkesztője (1945–1947), a Népi Kollégiumok Országos Szövetségének (NÉKOSZ) főtitkára (1947–1948), az Országos Diákjóléti és Kollégiumi Hivatal (ODKH) hivatalvezetője (1949–1950), koholt vádakkal elbocsátották (1950). Az MKP nemzetgyűlési képviselője (Jász-Nagykun-Szolnok vármegye, 1945–1947) és a Nemzetgyűlés egyik korjegyzője.

  A Láng Gépgyár forgácsoló üzemének gépmunkása (1950–1951), az Agrártudományi Egyetem (ATE) Agrárgazdaságtan Tanszékén Nagy Imre egy. adjunktusa (1951–1953), a Társadalmi Szemle munkatársa, közgazdasági, majd gazdaságpolitikai rovatvezetője (1953–1957). Az MTA Közgazdaság-tudományi Intézete tud. főmunkatársa (1957–1965), az MTA Szociológiai Kutatóintézete tud. főmunkatársa (1966–1968), a Szövetkezeti Kutatóintézet igazgatója (1968–1984). A Nagy Imre-kormány begyűjtési minisztere (1956. okt. 26.–okt. 31.), ill. a Begyűjtési Minisztérium vezetője (1956. nov. 4.–dec. 31.).

  Nagy Imre egyik legrégebbi, közvetlen környezetéhez tartozó munkatársa: a későbbi mártír-miniszterelnök, még mint földművelésügyi miniszter már 1945-ben országos hatáskörrel megbízta az elhúzódó földreform befejezése előli akadályok felszámolásával. Mint fiatal, ún. népi káder, az 1940-es években elsősorban az MKP ifjúságpolitikájában játszott jelentős szerepet, ám az ODKH-ban elkövetett „politikai hibák” miatt súlyos pártbüntetést kapott (ismét Nagy Imre segített rajta: az ATE Agrárgazdaságtani Tanszékére hívta, ezzel elindította tudományos karrierjét is). A forradalom alatt, a kormány begyűjtési minisztereként Nagy Imre az ő javaslatára szüntette meg a kötelező begyűjtési rendszert (1956. okt. 30.). A szovjet csapatok bevonulása után több titkos megbeszélésen vett részt, ahol elsősorban a politikai kibontakozásról és a gazdaság újjászervezéséről tárgyaltak. Az MSZMP Ideiglenes KB ülésén egyetlenként szólalt fel Nagy Imre mellett, ill. ő volt az egyedüli, aki elutasította a KB határozatát. Később jelentős szerepet játszott az MSZMP új agrártéziseinek kidolgozásában (1957). Kutatóként elsősorban szövetkezeti elmélettel, a mezőgazdasági termelők anyagi érdekeltségének kérdésével, a mezőgazdasági termelés állami irányításával foglalkozott. Jelentős szerepet játszott az agrárgazdaságtan és az agrárpolitika c. tárgyak egyetemi oktatásának megszervezésében. A Szövetkezeti Kutatóintézet vezetőjeként védelmezte a Kádár-rendszerrel szembenálló, ellenzéki munkatársait, biztosította munkafeltételeiket.

  Emlékezet

  Budapesten élt és tevékenykedett. Életútinterjúját az 1956-os Intézet Oral History Archívuma őrzi.

  Elismertség

  Az MTA Szociológiai (1973–1976) és Agrárközgazdasági Bizottsága tagja (1973-tól). Az MTA–TMB Szociológiai és Demográfiai Szakbizottsága tagja (1973–1976). A Szövetkezeti Tudományos Tanács alapító elnöke (1968-tól).

  Elismerés

  Magyar Szabadság Érdemrend (ezüst, 1947), Kossuth Érdemrend (1948), Szocialista Hazáért Érdemrend (1967), Munka Érdemrend (arany, 1967 és 1970), Felszabadulási Jubileumi Emlékérem (1970), Szocialista Magyarországért Érdemrend (1985).

  Szerkesztés

  A Szövetkezeti Kutató Intézet Évkönyve szerkesztője (1971–1977).

  Főbb művei

  F. m.: Nagy Imre: Agrárproblémák. Recenzió. (Társadalmi Szemle, 1946)
  Az anyagi érdekeltség elve és alkalmazásának néhány problémája mezőgazdaságunkban. (Társadalmi Szemle, 1954)
  A munkásosztály és a parasztság alapvető érdekeinek azonosságáról és a köztük lévő ellentét jellegéről. (Propagandista, 1954)
  Mezőgazdaságunk szocialista fejlődésének néhány kérdéséről. (Társadalmi Szemle, 1955)
  Az egyszerűbb szövetkezeti formák szerepe termelőszövetkezeti mozgalmunkban. (Társadalmi Szemle, 1956)
  A szövetkezeti intézmények, s szerepük a különböző gazdasági rendszerekben, különösen pedig a kapitalizmusból a szocializmusba való átmenet gazdaságában. Kand. értek. (Bp., 1961)
  A szövetkezeti intézmények társadalmi- gazdasági természetéről. (Közgazdasági Szemle, 1962)
  „Munkások” és „parasztok” a mezőgazdasági termelőszövetkezetekben. (Valóság, 1968)
  A szövetkezés, a szövetkezetek a szocializmusban. (Kisipari szövetkezetek kiskönyvtára. Bp., 1970)
  A szövetkezeti kutatás helyzete és feladatai Magyarországon. (A Szövetkezeti Kutató Intézet Évkönyve, 1971)
  Decision Making in the Hungarian Co-operatives from Sociological Point of View. (Journal of Rural Cooperation, 1972)
  A szövetkezeti vezetés néhány kérdéséről. (Társadalmi Szemle, 1973)
  Re-Stratification of the Agricultural Population in Hungary. (Acta Oeconomica, 1973)
  Szövetkezeti vezetés és demokrácia. (Vezetés, 1973)
  Szövetkezetpolitika, szövetkezetelméleti ismeretek. László Ferenccel. (Bp., 1974)
  A szocialista tulajdon kérdéséhez. (A Szövetkezeti Kutató Intézet Évkönyve, 1975)
  A termelőerők és a termelési viszonyok összhangja a termelőszövetkezetekben. (Közgazdasági Szemle, 1975)
  Az állam és a szövetkezeti szocialista tulajdon néhány kérdéséről. (Közgazdasági Szemle, 1976)
  A B.-i mezőgazdasági termelőszövetkezet. I–II. köt. Monográfia. (Szövetkezeti Kutató Intézet. Közlemények. Bp., 1977)
  Szövetkezet, gazdaság, társadalom, állam. Benyújtott doktori értek. (Bp., 1977)
  Sej, a mi lobogónkat fényes szelek fújják… népi kollégiumok. 1939–1949. Szerk. Többekkel. (Bp., 1977)
  A fényes szelek nemzedéke. I–II. köt. A népi kollégiumok. 1939–1949. Szerk. Többekkel. (Bp., 1980).

  Irodalom

  Irod.: Ki kicsoda a hírközlésben? Szerk. Bodrits István, Viczián János. (Szekszárd, 1994)
  Halálhír. (Népszabadság, 1996. jan. 20.)
  Gy. A. (Közgazdasági Szemle, 1996)
  Bodorik Sándor: Mezőtúri életrajzi lexikon. Mezőtúr város pantheonja a kezdetektől máig. (Mezőtúr, 1999)
  S. L.: Gy. A. (Az 1945. évi Nemzetgyűlés almanachja. Bp., 1999)
  Bölöny József: Magyarország kormányai. (5. bőv. és jav. kiad. Bp., 2004)
  Zalaegerszegi életrajzi kislexikon. (3. jav. és bőv. kiad. Zalaegerszeg, 2005).

  Megjegyzések

  ÚMÉL: eltérő halálozási adat: jan. 27. Keszthely!

  Szerző: Kozák Péter
  Műfaj: Pályakép
  Megjelenés: nevpont.hu, 2013

  Foglalkozások

  agrárpolitikus (20), állatorvos (72), állattenyésztő (16), antropológus (12), atléta (18), bakteriológus (15), bányamérnök (39), belgyógyász (79), bencés szerzetes (33), bibliográfus (23), biofizikus (12), biokémikus (37), biológus (184), bíró (13), bőrgyógyász (17), botanikus (61), ciszterci szerzetes (16), csillagász (17), diplomata (33), edző (71), egyházi író (21), egyháztörténész (10), énekes (14), entomológus (24), építész (66), építészmérnök (26), építőmérnök (32), erdőmérnök (47), esztéta (32), etnográfus (78), evangélikus lelkész (13), farmakológus (19), feltaláló (26), festő (122), festőművész (119), filmrendező (15), filológus (56), filozófus (75), fizikus (112), fiziológus (15), fogorvos (19), földbirtokos (12), földmérő mérnök (19), folklorista (33), fül-orr-gégész (23), gazdasági mérnök (102), gazdasági vezető (10), gazdaságpolitikus (33), genetikus (12), geofizikus (14), geográfus (54), geológus (70), gépészmérnök (156), grafikus (69), gyermekgyógyász (35), gyógypedagógus (14), gyógyszerész (39), hadtörténész (15), helytörténész (14), hidrológus (13), honvéd tábornok (68), honvédtiszt (21), ifjúsági író (11), iparművész (16), író (945), irodalomtörténész (272), jezsuita szerzetes (11), jogász (310), jogtörténész (18), karnagy (12), kémikus (174), kertész (31), kertészmérnök (20), klasszika-filológus (42), kohómérnök (23), költő (180), könyvtáros (66), közgazdász (181), kritikus (52), kultúrpolitikus (21), labdarúgó (33), levéltáros (89), matematikus (96), mérnök (686), meteorológus (14), mezőgazda (123), mezőgazdasági mérnök (101), mikológus (12), mikrobiológus (24), miniszterelnök (20), műfordító (208), műgyűjtő (18), művelődéstörténész (34), művészeti író (14), művészettörténész (90), muzeológus (86), nagybirtokos (63), neonatológus (14), neurológus (45), neveléstörténész (12),


  © Névpont, 2020. | A címszavakat írta, szerkesztette: Kozák Péter | Kapcsolat: kozakpeter@nevpont.hu, nevpont@kozakpeter.hu