Névpont.hu

Keresés a következőre: Keresnivaló

  Részletes keresés

  Legfrissebb publikációk
  Aczél Endre
  Aczél Ilona, Cs.
  Magyarországi Boldog Pál
  Zolnai Gyula
  Zolnay László, zolnai

  Gyenes István

  gyógyszerész


  Született: 1916. január 13. Beszterce, Beszterce-Naszód vármegye
  Meghalt: 1998. október 31. Budapest
  Temetés: 1998. november 30. Budapest
  Temetési hely: Farkasrét

  Család

  Apja családja Kecskemétről elszármazott, ősei uo. földművelők voltak. Sz: Gyenes Imre (†) főkönyvelő, Winkler Anna (†). Testvére: Kékesy Béláné Gyenes Anna Venezuelában élt. F: 1. 1940-től Oláh Sarolta, Oláh Iván járásbíró leánya. Leánya: Gyenes Szilvia (1947–). 2. 1965-től Lajkó Gizella.

  Iskola

  A besztercei állami román nyelvű líceumban éretts. (1933), a kolozsvári I. Ferdinánd Tudományegyetemen gyógyszerész hallgató (1933–1935), a bp.-i Pázmány Péter Tudományegyetemen gyógyszerész okl. (1937), általános orvostudományi kari végbizonyítványt szerzett (1939), doktori oklevele megszerzése előtt megszakította tanulmányait (1940). A kémiai tudományok kandidátusa (1959), doktora (1970).

  Életút

  A Szerves és Gyógyszerészkémiai Intézet gyakornoka (1937–1940). A Richter Gedeon Gyógyszer és Vegyészeti Gyár, ill. a Kőbányai Gyógyszerárugyár kutatóanalitikus vegyészmérnöke (1940–1945), osztályvezető-helyettese (1945–1958), a Gyógyszertechnológiai Laboratórium vezetője (1958–1962), az Alkalmazott Fizikai-kémiai Kutató Laboratórium vezetője (1962–1976). A Veszprémi Vegyipari Egyetem c. egy. docense (1966–1971). Kubában analitikus tanácsadó (1961). Az MTA–TMB-n rövidített aspiráns (1957– 1958).

  Analitikai kémiával, gyógyszerkémiával, elsősorban a vízmentes közegben történő titrálásokkal foglalkozott. Új elméletet dolgozott ki az acetilezés mechanizmusára vonatkozóan, új eljárást dolgozott ki továbbá illó és nem illó aminok egymás melletti meghatározására. Jelentős szerepet játszott a nemvizes közegben végzett titrálások országos elterjedésében.

  Emlékezet

  Budapesten (Mártonhegy, XII. kerület Tornalja utca 4.) élt és tevékenykedett. Hamvai a Farkasréti Mindenszentek Plébániatemplom urnatemetőjében nyugszanak.

  Elismertség

  Az MTA Szerves Kémiai, Élelmezéstudományi és Gyógyszerészeti Technológiai Szakbizottsága tagja (1963-tól). A Magyar Kémikusok Egyesülete (MKE) Analitikai Szakosztályának vezetőségi tagja. A Magyar Gyógyszerészeti Társaság elnökségi tagja.

  Elismerés

  Sztahanovista (1951), Szocialista Munkáért Érdemérem (1961). Karlovszky Gejza-emlékérem, Schulek Elemér-emlékérem (1976).

  Főbb művei

  F. m.: Alkaloidok mikromeghatározása 0,005 n p-toluolszilfosavval. (Magyar Kémiai Folyóirat, 1950)
  Kálciumglukonát meghatározása optikai forgatóképességének mérésével. (Magyar Kémiai Folyóirat, 1951)
  Papaverin meghatározása alkaloidok és alkaloidszerű anyagok mellett. (Magyar Kémiai Folyóirat, 1952)
  Nátriumhidroxid meghatározása nátriummetilátban. Thiele, Kurttal. (Magyar Kémiai Folyóirat, 1953)
  Ergotoxintípusú hidrált anyarozs-alkaloidok hidrálatlan alkaloidtartalmának fluorimetriás meghatározása. Többekkel. (Magyar Kémiai Folyóirat, 1955)
  Szerves vegyületek meghatározása vízmentes közegben. (Magyar Kémiai Folyóirat, 1956)
  Sav–bázis elméletek. Szász Kálmánnal. (Magyar Kémikusok Lapja, 1957)
  Colour Tests and Determination of Noradrenaline Hydrochloride in Non-aqueous Medium in the Presence of Adrenaline Hydrochloride. Mizsei Antallal, Szabó Lajossal. (Acta Chimica, 1958)
  Terciér aminok klórhidrátjainak meghatározása vízmentes közegben acetilezhető aminok klórhidrátjai mellett. Kand. értek. (Bp., 1958)
  Titrálás nemvizes közegben. (Kémiai analitika. Bp., 1960; angolul: London–Bp., 1967; németül: Bp.–Stuttgart, 1970)
  Megkülönböztető – differenciáló – oldószerek alkalmazása bázisklórhidrátok meghatározásánál vízmentes közegben. (Acta Pharmaceutica, 1961)
  Anyarozs-alkaloidák kvantitatív meghatározásának különböző módszerei. Bayer Jenővel. (Gyógyszerészet, 1960)
  Separation of Nitrogenous Bases by Overheated Solvent Vapour Distillation. (Acta Chimica, 1961)
  A kristályibolya helyes színátcsapásának kiválasztása gyenge bázisok 0,001 n perklórsavval történő titrálásánál. (Acta Pharmaceutica, 1962)
  Olvadás- és bomláspont mérése. László Andrásnéval. (Gyógyszerészet, 1964)
  Klasszikus analitikai kémia. Titrálások nemvizes közegben. Szakmérnöki jegyz. (Bp., 1964)
  Vinkamin vékonyréteg-kromatográfiás mikromeghatározási módszere. Karácsony M. Erzsébettel, Lőrincz Csabával. (Acta Pharmaceutica, 1965)
  Túlhevített benzolgőz-desztilláció alkalmazása a nemvizes közegben végzett titrálásoknál. Doktori értek. (Bp., 1968)
  Application of Superheated Benzene Vapour Distillation in the Separation of Amines. (Acta Chimica, 1971)
  Bázisok félneutralizációs potenciáljának meghatározása különböző arányú ecetsav–kloroform–szén-tetraklorid elegyben. Ramakrishnan, S. V.-vel. (Magyar Kémiai Folyóirat, 1973).

  Irodalom

  Irod.: A Veszprémi Vegyipari Egyetem jubileumi emlékkönyve. 1949–1974. Szerk. Schultheisz Zoltán. (Veszprém–Bp., 1974)
  Természettudományos és műszaki ki kicsoda? Szerk. Schneider László, Szluka Emil. (Bp., 1988)
  Görög Sándor: Gy. I. (Acta Pharmaceutica, 1999)
  Szmodits László: Neves magyar gyógyszerészek kegyeleti adattára. (Bp., 2003).

  Szerző: Kozák Péter
  Műfaj: Pályakép
  Megjelenés: nevpont.hu, 2013

  Foglalkozások

  agrárpolitikus (23), állatorvos (72), állattenyésztő (17), antropológus (12), atléta (19), bakteriológus (15), bányamérnök (39), belgyógyász (79), bencés szerzetes (33), bibliográfus (23), biofizikus (12), biokémikus (37), biológus (185), bíró (15), bőrgyógyász (17), botanikus (61), ciszterci szerzetes (16), csillagász (17), diplomata (40), edző (71), egészségpolitikus (10), egyházi író (21), egyháztörténész (10), emlékiratíró (11), énekes (14), entomológus (25), építész (66), építészmérnök (26), építőmérnök (32), erdőmérnök (48), esztéta (33), etnográfus (78), evangélikus lelkész (13), farmakológus (19), feltaláló (27), festő (122), festőművész (119), filmrendező (15), filológus (58), filozófus (76), fizikus (113), fiziológus (15), fogorvos (19), földbirtokos (12), földmérő mérnök (19), folklorista (35), fül-orr-gégész (24), gazdasági mérnök (105), gazdasági vezető (13), gazdaságpolitikus (38), genetikus (12), geofizikus (14), geográfus (55), geológus (71), gépészmérnök (159), grafikus (70), gyermekgyógyász (37), gyógypedagógus (14), gyógyszerész (39), hadtörténész (15), helytörténész (14), hidrológus (13), honvéd tábornok (71), honvédtiszt (21), ifjúsági író (11), iparművész (17), író (960), irodalomtörténész (276), jezsuita szerzetes (11), jogász (318), jogtörténész (18), karnagy (12), kémikus (174), kertész (31), kertészmérnök (20), klasszika-filológus (42), kohómérnök (23), költő (182), könyvtáros (68), közgazdász (185), kritikus (52), kultúrpolitikus (22), labdarúgó (34), levéltáros (89), matematikus (97), mérnök (695), meteorológus (14), mezőgazda (126), mezőgazdasági mérnök (104), mikológus (12), mikrobiológus (25), miniszterelnök (24), műfordító (214), műgyűjtő (20), művelődéstörténész (37), művészeti író (14), művészettörténész (92), muzeológus (87), nagybirtokos (64), neonatológus (14),


  © Névpont, 2020. | A címszavakat írta, szerkesztette: Kozák Péter | Kapcsolat: kozakpeter@nevpont.hu, nevpont@kozakpeter.hu