Névpont.hu

Keresés a következőre: Keresnivaló

  Részletes keresés

  Legfrissebb publikációk
  Magyarországi Boldog Pál
  Makkai Ádám
  Szladits Károly, 1916-tól dunaszerdahelyi
  Zolnai Béla
  Zolnai Gyula

  Grész Leó

  ciszterci szerzetes, fizikus, pedagógus


  Született: 1883. január 23. Csáktornya, Zala vármegye
  Meghalt: 1945. július 30. Székesfehérvár

  Család

  Sz: Grész Alajos ügyvéd, Schügerl Zsuzsanna.

  Iskola

  Középiskoláit Sopronban és Egerben végezte, a ciszterci rendi egri gimnáziumában éretts. (1901), a bp.-i Bernardiumban tanult (1901–1907), ünnepélyes fogadalmat tett (1907. jún. 23.) és pappá szentelték (1907. jún. 27); a bp.-i tudományegyetemen mennyiségtan–természetrajz szakos tanári okl. szerzett (1907).

  Életút

  A ciszterci rendi egri gimnáziumának r. tanára (1907–1908), Zircen a rend újoncmestere (1908–1909). A székesfehérvári (1909– 1910), a bajai cisztercita gimnázium (1910–1913), ismét az egri gimnázium r. tanára (1913–1917), az I. vh.-ban tábori lelkészként szolgált (1917–1918). Az összeomlás után ismét a zirci cisztercita gimnázium r. tanára (1919–1923) és újoncmestere (1922–1923). A székesfehérvári gimnázium r. tanára (1923–1945); egyúttal a Ferenc József Leánynevelő Intézet igazgatója és tankerületi tanulmányi felügyelő (1928–1945).

  Fizikusként elsősorban elektromos berendezések, galvánelemek szerkezetének vizsgálatával foglalkozott. Pedagógusként a magyarországi modern technikaoktatás egyik úttörője: algebrai és geometria tételeiből nemzedékek tanultak (műve harminc év alatt tíz kiadást élt meg). Számos rendkívül népszerű technikai ismeretterjesztő könyvet és barkácskönyvet írt és szerkesztett, amelynek többsége az általa szerkesztett Technikai Zsebkönyvtárban jelent meg. Lampich Árpáddal több könyvet írt a repülőgépek szerkezetéről és a repülőmodellek készítéséről.

  Szerkesztés

  Az egri Elektrotechnikus c. lap (1917) és a bp.-i Technikai Zsebkönyvtár c. könyvsorozat szerkesztője (1920–1943: 146 szám!). A Vasárnapi Ujság és az Egyveleg c. lapok technikai rovatszerkesztője.

  Főbb művei

  F. m.: A személyazonosítás újabb módja. (Természettudományi Közlöny, 1909)
  A röntgensugarak néhány alkalmazása. (Élet, 1910)
  A luminográfia. – A vulkáni kitörések újabb elmélete. A rádiumsugarak színváltoztató ereje. (Természettudományi Közlöny, 1911)
  Algebra és geometria összefoglaló érettségi tételekkel és képlettárral. (Bp., 1912; 2. jav. és bőv. kiad. 1914; 3. átd. kiad. 1917; 5. jav. kiad. 1931; 6. kiad. 1934; 7. kiad. 1941; 10. bőv. kiad. 1943)
  Boismenus gyémántjai. (Élet, 1913)
  A differenciál- és integrálszámítás elemei. (Bp., 1914; 3. kiad. 1917; 7. kiad. 1941)
  A misztikus északi fény. – Újabb délsarki expedícióink. (Élet, 1917)
  A papír-, fa- és fémmunkák szerszámai. (Elektrotechnikus. 1. Eger, 1917)
  Az elektromos függővasút. (Elektrotechnikus. 4–5. Eger, 1917; Technikai Zsebkönyvtár. 2. kiad. Bp., 1922)
  A galvánelem és a galvánáram. (Technikus Zsebkönyvtár. Bp., 1920; 2. kiad. 1922)
  A galvánelemek összeállítása. (Technikus Zsebkönyvtár. Bp., 1920; 2. kiad. 1922)
  A szárazelemek készítése. (Technikus Zsebkönyvtár. Bp., 1920; 2. kiad. 1922)
  A galvántelepek. Battériák. (Technikus Zsebkönyvtár. Bp., 1920; 2. kiad. 1922)
  Különleges csengőberendezések. (Technikus Zsebkönyvtár. Bp., 1920; 2. kiad. 1922)
  Az akkumulátorok készítése. (Technikus Zsebkönyvtár. Bp., 1920; 2. kiad. 1922)
  Az elektromos házicsengő készítése, felszerelése és javítása. (Technikus Zsebkönyvtár. Bp., 1920; 2. kiad. 1922)
  A szikrainduktor. (Technikus Zsebkönyvtár. Bp., 1921; 2. kiad. 1922)
  Hertz és az elektromos hullámok. (Technikus Zsebkönyvtár. Bp., 1921; 2. kiad. 1922)
  Tesla kísérletei. (Technikus Zsebkönyvtár. Bp., 1921; 2. kiad. 1922)
  A modellrepülőgépek készítése. Lampich Árpáddal. (Technikus Zsebkönyvtár. Bp., 1921; 2. átd. kiad. 1923)
  Lampich Árpád: A sikló-, a vitorlázó- és a modellrepülőgépek készítése. I–II. köt. A modellrepülőgépek készítése című mű átd. kiadása. 8 táblával. Sajtó alá rend. (3. átd. kiad. Bp., 1940).

  Irodalom

  Irod.: Sziklay János: Dunántúli kultúrmunkások. A Dunántúl művelődéstörténete életrajzokban. (Bp., 1941)
  Zalai életrajzi kislexikon. (3. jav. és bőv. kiad. Zalaegerszeg, 2005)
  Veszprém megyei életrajzi lexikon. Főszerk. Varga Béla. (Veszprém, 2006).

  Megjegyzések

  MÉL IV. téves születési adat: jún. 29.!

  Szerző: Kozák Péter
  Műfaj: Pályakép
  Megjelenés: nevpont.hu, 2013

  Foglalkozások

  agrárpolitikus (23), állatorvos (72), állattenyésztő (17), antropológus (12), atléta (19), bakteriológus (15), bányamérnök (39), belgyógyász (79), bencés szerzetes (33), bibliográfus (23), biofizikus (12), biokémikus (37), biológus (185), bíró (15), bőrgyógyász (17), botanikus (61), ciszterci szerzetes (16), csillagász (17), diplomata (40), edző (71), egészségpolitikus (10), egyházi író (21), egyháztörténész (10), emlékiratíró (10), énekes (14), entomológus (25), építész (66), építészmérnök (26), építőmérnök (32), erdőmérnök (48), esztéta (33), etnográfus (78), evangélikus lelkész (13), farmakológus (19), feltaláló (27), festő (122), festőművész (119), filmrendező (15), filológus (58), filozófus (76), fizikus (113), fiziológus (15), fogorvos (19), földbirtokos (12), földmérő mérnök (19), folklorista (35), fül-orr-gégész (24), gazdasági mérnök (105), gazdasági vezető (13), gazdaságpolitikus (38), genetikus (12), geofizikus (14), geográfus (55), geológus (71), gépészmérnök (159), grafikus (70), gyermekgyógyász (37), gyógypedagógus (14), gyógyszerész (39), hadtörténész (15), helytörténész (14), hidrológus (13), honvéd tábornok (71), honvédtiszt (21), ifjúsági író (11), iparművész (17), író (959), irodalomtörténész (276), jezsuita szerzetes (11), jogász (318), jogtörténész (18), karnagy (12), kémikus (174), kertész (31), kertészmérnök (20), klasszika-filológus (42), kohómérnök (23), költő (182), könyvtáros (68), közgazdász (185), kritikus (52), kultúrpolitikus (22), labdarúgó (34), levéltáros (89), matematikus (97), mérnök (695), meteorológus (14), mezőgazda (126), mezőgazdasági mérnök (104), mikológus (12), mikrobiológus (25), miniszterelnök (24), műfordító (214), műgyűjtő (20), művelődéstörténész (37), művészeti író (14), művészettörténész (92), muzeológus (87), nagybirtokos (64), neonatológus (14),


  © Névpont, 2020. | A címszavakat írta, szerkesztette: Kozák Péter | Kapcsolat: kozakpeter@nevpont.hu, nevpont@kozakpeter.hu