Névpont.hu

Keresés a következőre: Keresnivaló

  Részletes keresés

  Legfrissebb publikációk
  Mészöly Gyula
  Meznerics Ilona
  Meznerics Iván
  Mihalik József, 1914-től hernádszurdoki
  Mihalik Sándor, 1914-től hernádszurdoki

  Gyomai Zsigmond

  ügyvéd, jogász

  1892-ig Grimm


  Született: 1863. október 23. Gyoma, Békés vármegye
  Meghalt: 1923. október 17. Budapest

  Család

  Kikeresztelkedett zsidó családból származott. Sz: Grimm Sámuel, Klausz Róza.

  Iskola

  A bp.-i tudományegyetemen jogtudori okl. szerzett (1886?).

  Életút

  Budapesten ügyvédi irodájának vezetője (1886–1902), a Jogállam c. liberális jogi szakfolyóirat alapító felelős szerkesztője (1902– 1923).

  Pályafutása elején verseskötettel jelentkezett, majd összegyűjtötte és kiadta a tragikus körülmények között, fiatalon elhunyt Bánfi Zsigmond műveit. Jogtudósként elsősorban büntetőjoggal, perrendtartási joggal, a Kúria bíráskodásával foglalkozott. Csemegi Károly műveinek sajtó alá rendezője.

  Emlékezet

  Budapesten élt és tevékenykedett, a Rákoskeresztúri Új Köztemetőben nyugszik.

  Szerkesztés

  A Grill-féle Döntvénytár (I–XV. köt., Vavrik Bélával, 1904–1919), az Egyetemes döntvénytár. A felső bíróságok elvi jelentőségű határozatainak gyűjteménye szerkesztője (1907–1923). A Jogállam Könyvtára c. könyvsorozat szerkesztője (1917–1923). A Békésmegyei Közlöny főmunkatársa (1890). Írásai a feniteken kívül még elsősorban az Alföldben (1885–1886), a Divat-Salonban (1890), a Debreczenben (1891), az Arad és Vidéke c. lapban (1891–1899), a Pesti Hírlapban (1891, 1907, 1911), a Békésben (1894), a Fővárosi Lapokban (1894), az Aradi Közlönyben (1903, 1909), a Jövendőben (1905), a Politikai Heti Szemlében (1905), a Vasárnapi Ujságban (1905–1906), Az Ujságban (1909, 1915), a Pesti Naplóban (1915) és a Pester Lloydban jelentek meg (1917).

  Főbb művei

  F. m.: Álmok. Költemények és rajzok. (Bp., 1886)
  Bánfi Zsigmond életrajza. (Fővárosi Lapok, 1894. 111.)
  Visszaemlékezés Bánfi Zsigmondra. (Békés [folyóirat], 1894)
  Bánfi Zsigmond: Tanulmányok. Összegyűjtötte Gy. Zs. Az előszót írta Beöthy Zsolt. (Bp., 1895)
  A Curia bíráskodása képviselőválasztási ügyekben. 1–4. (Jogállam, 1902–1903; önállóan: 1–2. kiad. Bp., 1903)
  A Curia ítélete a szalkai képviselőválasztás ügyében. (Bp., 1904)
  Csemegi Károly művei. I–II. köt. Sajtó alá rend. Edvi Illés Károllyal. (Bp., 1904)
  A magyar büntető törvénykönyv negyedszázados jubileuma. (Vasárnapi Ujság, 1905. 37.)
  Oberschall Adolf, a magyar kúria új elnöke. (Vasárnapi Ujság, 1906. 17.)
  Emlékalbum. 1890–1915. Arcképével. (Bp., 1915)
  A Jogállam perrendtartási füzete. A magyar polgári perrendtartás életbelépte alkalmából szerk. Edvi Illés Károllyal és Baumgarten Nándorral. (1. kiad Bp., 1915; 2. bőv. kiad. 1915)
  Vavrik Béla. Életrajz. (A Jogállam Könyvtára. 4. Bp., 1917)
  A Jogállam választójogi füzete az országgyűlési képviselők választásáról szóló törvényjavaslat benyújtása alkalmából. Szerk. (Bp., 1918)
  Gyászbeszéd Edvi Illés Károly ravatalánál. (Jogállam, 1919)
  Edvi Illés Károly. Életrajz. (A Jogállam Könyvtára. 13. Bp., 1920).

  Irodalom

  Irod.: Gy. Zs. (Jogállam, 1923)
  Magyar zsidó lexikon. (Bp., 1929)
  Gyomaendrődi ki kicsoda? Szerk. Szilágyiné Németh Eszter, Kovácsné Nagy Katalin. (Gyomaendrőd, 2004).

  Megjegyzések

  Valamennyi lexikon téves halálozási adata: okt. 15. Gyászjelentésén okt. 17. szerepel!

  Szerző: Kozák Péter
  Műfaj: Pályakép
  Megjelenés: nevpont.hu, 2013

  Foglalkozások

  agrárpolitikus (20), állatorvos (72), állattenyésztő (17), antropológus (12), atléta (18), bakteriológus (15), bányamérnök (39), belgyógyász (79), bencés szerzetes (33), bibliográfus (23), biofizikus (12), biokémikus (37), biológus (184), bíró (13), bőrgyógyász (17), botanikus (61), ciszterci szerzetes (16), csillagász (17), diplomata (34), edző (71), egyházi író (21), egyháztörténész (10), emlékiratíró (10), énekes (14), entomológus (24), építész (66), építészmérnök (26), építőmérnök (32), erdőmérnök (48), esztéta (32), etnográfus (78), evangélikus lelkész (13), farmakológus (19), feltaláló (26), festő (122), festőművész (119), filmrendező (15), filológus (57), filozófus (75), fizikus (112), fiziológus (15), fogorvos (19), földbirtokos (12), földmérő mérnök (19), folklorista (33), fül-orr-gégész (23), gazdasági mérnök (103), gazdasági vezető (10), gazdaságpolitikus (35), genetikus (12), geofizikus (14), geográfus (54), geológus (71), gépészmérnök (156), grafikus (69), gyermekgyógyász (35), gyógypedagógus (14), gyógyszerész (39), hadtörténész (15), helytörténész (14), hidrológus (13), honvéd tábornok (68), honvédtiszt (21), ifjúsági író (11), iparművész (16), író (948), irodalomtörténész (273), jezsuita szerzetes (11), jogász (311), jogtörténész (18), karnagy (12), kémikus (174), kertész (31), kertészmérnök (20), klasszika-filológus (42), kohómérnök (23), költő (181), könyvtáros (66), közgazdász (182), kritikus (52), kultúrpolitikus (21), labdarúgó (33), levéltáros (89), matematikus (96), mérnök (688), meteorológus (14), mezőgazda (124), mezőgazdasági mérnök (102), mikológus (12), mikrobiológus (24), miniszterelnök (20), műfordító (211), műgyűjtő (18), művelődéstörténész (34), művészeti író (14), művészettörténész (91), muzeológus (87), nagybirtokos (63), neonatológus (14), neurológus (45),


  © Névpont, 2020. | A címszavakat írta, szerkesztette: Kozák Péter | Kapcsolat: kozakpeter@nevpont.hu, nevpont@kozakpeter.hu