Névpont.hu

Keresés a következőre: Keresnivaló

  Részletes keresés

  Legfrissebb publikációk
  Aczél Endre
  Aczél Ilona, Cs.
  Magyarországi Boldog Pál
  Zolnai Gyula
  Zolnay László, zolnai

  Haáz István Béla

  geofizikus


  Született: 1907. november 12. Budapest
  Meghalt: 1979. szeptember 28. Budapest
  Temetés: 1979. október 10. Budapest
  Temetési hely: Rákoskeresztúr

  Család

  Sz: Jovicza Mária. F: Rózsás Hajnal. Fia: Haáz Győző és Haáz Szilárd.

  Iskola

  A Pázmány Péter Tudományegyetemen mennyiségtan–természettan szakos tanári okl. szerzett (1931), a József Nádor Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem (JNMGE) Közgazdaság-tudományi Karán doktori okl. szerzett (1942), a műszaki (geofizika) tudományok kandidátusa (1964), doktora (1975).

  Életút

  Az Állami Csillagvizsgáló Intézetben Kövesligethy Radó gyakornoka (1931), az Egyetemi Kozmográfiai Intézet észlelője (1931–1933) és az Országos Meteorológiai és Földmágnességi Intézet alkalmi munkatársa (1932–1933). Az Eötvös Loránd Geofizikai Intézet (ELGI) észlelője (1933–1938), a földmágneses csoport vezetője (1938–1940) és az Egyetemi Csillagászati Intézet gyakornoka (1934–1943). A JNMGE Gazdasági Szaktanárképző Intézete tanársegéde, egy. adjunktusa (1943–1947), az Egyetemi Csillagászati Intézet tanársegéde (1947–1949). Az ELGI észlelője (1949), kutatógeofizikusa (1949–1951), a Földmágneses Osztály tud. osztályvezetője (1951–1967), tud. főmunkatársa (1967–1970), tud. tanácsadója (1971–1973), nyugdíjas tud. főmunkatársa (1973–1979).

  A gravitációs és földmágneses tér elméleti vonatkozásaival, a kétféle természetes erőtér összefüggéseinek vizsgálatával foglalkozott, iskolát alapított a potenciálelmélet geofizikai vonatkozású összefüggéseinek feltárására. A bódvavölgyi földmágneses méréseket végző munkacsoport vezetőjeként a mérések alapján kitűzött fúrások igazolták az általa kidolgozott hatószámítás eredményeit, s a perkupai gipsz feltárásához vezettek. Irányításával kezdődött meg Magyarország áttekintő földmágneses felvétele. Új, gyors módszert dolgozott ki a kőzetminták mágnesezettségének meghatározására, foglalkozott továbbá az Eötvös-inga mérések elméleti kérdéseivel, egyszerűsítette számítási eljárásait.

  Elismertség

  Az MTA Geofizikai Bizottsága tagja (1954–1973). A Magyar Geofizikusok Egyesületének alapító választmányi tagja (1954–1967), országos elnökségi és t. tagja (1967–1979), az Általános Geofizikai Szakosztály elnöke (1968-tól).

  Elismerés

  Szocialista Munkáért Érdemérem (1956), Munka Érdemrend (ezüst, 1974). A Brüsszeli Világkiállítás Aranyérme (az általa módosított új Eötvös-ingáért és a 26 csatornás magyar szeizmikus berendezéséért, 1958).

  Főbb művei

  F. m.: Egyenes darabokból álló törtvonal metszése egyenes vonallal. (Geodéziai Közlöny, 1940)
  Krakoviánok és mátrixok szorzása. (Csillagászati Lapok, 1942)
  A találkozás valószínűségének Monmort-féle differenciaegyenlete. (Magyar Biztosítástudományi Szemle, 1942)
  A járadékszámítás kamatlábfeladatának megoldása végtelen sorral. Egy. doktori értek. is. (Magyar Biztosítástudományi Szemle, 1943)
  A normálegyenletek megoldása középértékképzéssel. 1–2. – A komponált egyenletre vonatkozó Jacobi-féle tétel érvényessége és általánosítása. (Geodéziai Közlöny, 1943)
  A számtani középérték és a legkisebb négyzetek elve. (Geodéziai Közlöny, 1947)
  Gravitációs és mágneses hatású ferde réteg helyzetének, méreteinek és mibenlétének meghatározása. – Mesterséges rengéshullámokat visszaverő síkfelület térbeli helyzetének meghatározása. (Geofizikai Közlemények, 1952)
  A földmágneses elemek különbségei a budakeszi, a pruhonicei és az ógyallai obszervatóriumok között. Barta Györggyel. (Geofizikai Közlemények, 1954)
  Gravitációs és mágneses hatású réteg dőlésének és sűrűségének, illetve mágnesezhetőségének meghatározása. (Geofizikai Közlemények, 1955)
  Une généralisation du theorème de Simmons. (Acta Scientiarum Mathematicarum, 1956)
  A legkisebb négyzetek elvének kialakulása. 1–2. Albert Annával. (Geodézia és Kartográfia, 1960)
  Földmágneses módszerek. Scheffer Viktorral. (Bányászati Kézikönyv. III. köt. Bp., 1962)
  Földmágneses anomáliákat okozó hatók meghatározása. Mágneses hatószámítás. Kand. értek. (Bp., 1963)
  Földmágneses kutatásaink néhány eredménye, eljárásaink fejlődése és további feladataink. (Magyar Geofizika, 1963)
  Gravitációs és mágneses hatású függőleges vagy ferde réteg meghatározása a mért anomáliákból. (Geofizikai Közlemények, 1964)
  Kőzetek mágneses tulajdonságainak meghatározása az Eötvös Loránd Geofizikai Intézet földmágneses kutatásaiban. (Geofizikai Közlemények, 1964)
  Eötvös és a paleomágnesség. (Fizikai Szemle, 1964; angolul is)
  Földmágneses mérések Zengővárkony környékén. Molnár Károllyal. (Geofizikai Közlemények, 1966)
  Magyarország földmágneses térképe. (Bp., 1966)
  Eötvös Loránd földmágnességi vizsgálatai. (Magyar Geofizika, 1969)
  Történeti, elvi és gyakorlati adalékok a derékszögű hasáb tömegvonzásának számításaihoz. (Geofizikai Közlemények, 1969)
  Gravitációs és földmágneses anomáliák háromdimenziós értelmezése derékszögű hasábalakú vagy ilyen hasábokból összetehető test gravitációs, illetve mágneses hatásával. Doktori értek. (Bp., 1971)
  Gravitációs és földmágneses anomáliák háromdimenziós értelmezése. (Magyar Geofizika, 1972)
  Közelítő eljárás háromdimenziós testek gravitációs és mágneses hatásának kiszámítására. (Magyar Geofizika, 1974).

  Irodalom

  Irod.: Halálhír. (Magyar Nemzet, 1979. okt. 9.).

  Szerző: Kozák Péter
  Műfaj: Pályakép
  Megjelenés: nevpont.hu, 2013

  Foglalkozások

  agrárpolitikus (23), állatorvos (72), állattenyésztő (17), antropológus (12), atléta (19), bakteriológus (15), bányamérnök (39), belgyógyász (79), bencés szerzetes (33), bibliográfus (23), biofizikus (12), biokémikus (37), biológus (185), bíró (15), bőrgyógyász (17), botanikus (61), ciszterci szerzetes (16), csillagász (17), diplomata (40), edző (71), egészségpolitikus (10), egyházi író (21), egyháztörténész (10), emlékiratíró (11), énekes (14), entomológus (25), építész (66), építészmérnök (26), építőmérnök (32), erdőmérnök (48), esztéta (33), etnográfus (78), evangélikus lelkész (13), farmakológus (19), feltaláló (27), festő (122), festőművész (119), filmrendező (15), filológus (58), filozófus (76), fizikus (113), fiziológus (15), fogorvos (19), földbirtokos (12), földmérő mérnök (19), folklorista (35), fül-orr-gégész (24), gazdasági mérnök (105), gazdasági vezető (13), gazdaságpolitikus (38), genetikus (12), geofizikus (14), geográfus (55), geológus (71), gépészmérnök (159), grafikus (70), gyermekgyógyász (37), gyógypedagógus (14), gyógyszerész (39), hadtörténész (15), helytörténész (14), hidrológus (13), honvéd tábornok (71), honvédtiszt (21), ifjúsági író (11), iparművész (17), író (960), irodalomtörténész (276), jezsuita szerzetes (11), jogász (318), jogtörténész (18), karnagy (12), kémikus (174), kertész (31), kertészmérnök (20), klasszika-filológus (42), kohómérnök (23), költő (182), könyvtáros (68), közgazdász (185), kritikus (52), kultúrpolitikus (22), labdarúgó (34), levéltáros (89), matematikus (97), mérnök (695), meteorológus (14), mezőgazda (126), mezőgazdasági mérnök (104), mikológus (12), mikrobiológus (25), miniszterelnök (24), műfordító (214), műgyűjtő (20), művelődéstörténész (37), művészeti író (14), művészettörténész (92), muzeológus (87), nagybirtokos (64), neonatológus (14),


  © Névpont, 2020. | A címszavakat írta, szerkesztette: Kozák Péter | Kapcsolat: kozakpeter@nevpont.hu, nevpont@kozakpeter.hu