Névpont.hu

Keresés a következőre: Keresnivaló

  Részletes keresés

  Legfrissebb publikációk
  Horn Gyula
  Mészöly Gyula
  Meznerics Iván
  Nagy Imre
  Rajk László

  Faludi Béla

  orvos, genetikus


  Született: 1909. július 16. Baja, Bács-Bodrog vármegye
  Meghalt: 1984. január 19. Szeged
  Temetés: 1984. február 17. Budapest
  Temetési hely: Farkasrét

  Család

  Sz: Braun Szidónia. F: Dániel Ágnes (1929–1986) biológus, biokémikus, a biológiai tudomány doktora. Leánya: Faludi Anikó.

  Iskola

  Egyetemi tanulmányait Olaszországban végezte, majd a pécsi Erzsébet Tudományegyetemen általános orvosi okl. szerzett (1936), a biológiai tudományok kandidátusa (addigi tevékenységéért, 1952), doktora (1966).

  Életút

  Budapesten orvosi gyakorlatot folytatott (1936–1945), a Társadalombiztosító Intézet Egészségvédelmi, ill. Orvosi Személyzeti Osztályának főosztályvezetője (1945–1948). A Pázmány Péter Tudományegyetem, ill. az ELTE TTK Általános Biológiai Tanszék, ill. Származás- és Örökléstani Tanszék intézeti tanára (1948–1953), egy. tanára (1953. márc. 16.–1979. jún. 30.) és a Tanszék vezetője (1948–1973).

  Növénygenetikával, növényi szövettenyészetek biokémiai, örökléstani viszonyaival, a molekuláris evolúció elméleti és ideológiai kérdéseivel foglalkozott. A liszenkóista szovjet biológiai és genetikai irányzat egyik első magyarországi képviselője és terjesztője. Ugyanakkor jelentős eredményeket ért el a növényvédő szerekkel szembeni ellenálló-képesség mechanizmusának tisztázását célzó kísérletekben, és világviszonylatban is először ért el eredményt az öröklődő átadásban szereplő mechanizmus egyik nemzedékről a másikra történő izotópos jelzése terén. Magyarországon az elsők között vizsgálta a növényi szövetek rezisztenciáját kiváltó ún. auxinherbicideket. Nevéhez fűződik az ELTE TTK-n a Származás- és Örökléstani Tanszék megszervezése.

  Emlékezet

  Szegeden (Tarján telep 327/a) élt és tevékenykedett, ott is hunyt el; a Farkasréti Temetőben, feleségével közös sírban nyugszik.

  Elismerés

  Akadémiai Jutalom (1961).

  Szerkesztés

  A Biológiai Közlemények szerkesztője (1954–1973).

  Főbb művei

  F. m.: Az átöröklés. (A műveltség könyvtára. 2. Bp., 1947)
  Származás és öröklés. Összeáll. (Tudósok a dolgozóknak. Bp., 1948)
  Dialektika a biológiában. – A származástan keletkezésének társadalmi előfeltételei. – A talajok fejlődéstörténete. (Természet és Technika, 1949)
  A darwinizmus alapjai. Egy. jegyz. (Bp., 1950)
  Az ember szervezete. Ideiglenes tankönyv. Kiszely Györggyel, Tangl Haralddal. Ill. Kállay László, Oderszky Pál. (Bp., 1950; 2. kiad. 1952)
  Micsurin, a dialektikus materialista. (Természet és Technika, 1950)
  Pliszeckij, M. S.: Az ember származása. Szemléltető tankönyvalbum. Ford. Hahn Géza. Sajtó alá rend. (Bp., 1950)
  A fenoláz vizsgálata a regenerációs anyagcseretípus szempontjából. Fedorcsák Imrével. (A magyar tudományegyetemek biológiai intézeteinek évkönyve, 1951)
  Harcban a reakciós mendelizmus–morganizmus ellen. (Filozófiai Évkönyv, 1952)
  A materializmus és idealizmus harca a regeneráció kérdései körül. (Biológiai Közlemények, 1954)
  Vizsgálatok a rodanézzel. Fedorcsák Imrével, Zgyerka Sándorral. (Biológiai Közlemények, 1955)
  A fajkeletkezés Szovjetunióbeli vitájának tanulságai. (Biológiai Közlemények, 1955)
  Bevezetés a biológiába. Egy. jegyz. Szabó Klárával, Turtóczky Istvánnal. (Bp., 1957; 2. kiad. 1959)
  Data on the Physiology of Growing Potato Tissue in vitro. (Annales Universitatis Scientiarum Budapestinensis. Sectio Biologica, 1957)
  The Effect of Different Concentrations of 2,4-dichlorphenoxyacetatic Acid on the Growth, Amino Acid and Alpha-Keto Acid Content of Potato Tissue Cultures. Dániel Ágnessel. (Acta Biologica, 1958)
  The Transfer to the New Generation of the 32P, Incorporated by the Parents at the Drosophila melanogaster. Szatlóczky-Csukás Irénnel, Széplaky K.-val. – An Ectogenetical Interpretation of the Biogenetical Law. (Annales Universitatis Scientiarum Budapestinensis. Sectio Biologica, 1960)
  A foszfor beépülése a normális és a genetikailag albínó kukorica-csíranövények foszforfrakcióiba. F. Dániel Ágnessel, Gyurján Istvánnal. – Genetikai tényezők hatása a fény fotoszintetikus hasznosítására. F. Dániel Ágnessel, Gyurján Istvánnal. (Biológiai Közlemények, 1960)
  Eine ektogenetische Theorie der biogenetischen Rekapitulation. (Arbeitstagung zu Fragen der Evolution, 1960)
  A szemtermés karotinoidképzési sajátosságainak öröklődése albínó kukoricában. F. Dániel Ágnessel. (Biológiai Közlemények, 1961)
  Örökléstan. Egy. tankönyv. (Bp., 1961; 2. kiad. 1963; 3. kiad. 1965)
  Transmission of Phosphorus-32 Incorporated by Parents into Descendants of Drosophila melanogaster. Többekkel. (Nature, 1961)
  Effect of 2,4-dichlorophenoxyacetic Acid on Phospholipids. (Annales Universitatis Scientiarum Budapestinensis. Sectio Biologica, 1962)
  Investigation of Auxinherbicides and Other Types of Growth-Promoting Agents in Connection with Resistance and Growth. F. Dániel Ágnessel, Pacséry Máriával. (Acta Biologica, 1962)
  A molekuláris biológia és az evolúció kérdései. (MTA Biológiai Tudományok Osztálya Közleményei, 1963)
  A 2,4-D auxinherbicid hatására szenzitív és rezisztens burgonya szövettenyésztésére. Doktori értek. (Bp., 1964)
  Származástan. Egy. jegyz. (Bp., 1965; 5. kiad. 1970)
  Accumulation of 2,4-D an Auxin Herbicide in Tissue Cultures from 2,4-D Sensitive and Resistant Varieties of Solanum tuberosum. Többekkel. (Annales Universitatis Scientiarum Budapestinensis. Sectio Biologica, 1968)
  Származástan. Egy. tankönyv. (Bp., 1974).

  Irodalom

  Irod.: Biológiai lexikon. I–IV. köt. Szerk. Straub F. Brunó. (Bp., 1975).

  Szerző: Kozák Péter
  Műfaj: Pályakép
  Megjelenés: nevpont.hu, 2013

  Foglalkozások

  agrárpolitikus (20), állatorvos (72), állattenyésztő (17), antropológus (12), atléta (18), bakteriológus (15), bányamérnök (39), belgyógyász (79), bencés szerzetes (33), bibliográfus (23), biofizikus (12), biokémikus (37), biológus (184), bíró (13), bőrgyógyász (17), botanikus (61), ciszterci szerzetes (16), csillagász (17), diplomata (34), edző (71), egyházi író (21), egyháztörténész (10), emlékiratíró (10), énekes (14), entomológus (24), építész (66), építészmérnök (26), építőmérnök (32), erdőmérnök (48), esztéta (32), etnográfus (78), evangélikus lelkész (13), farmakológus (19), feltaláló (26), festő (122), festőművész (119), filmrendező (15), filológus (57), filozófus (75), fizikus (112), fiziológus (15), fogorvos (19), földbirtokos (12), földmérő mérnök (19), folklorista (33), fül-orr-gégész (23), gazdasági mérnök (103), gazdasági vezető (10), gazdaságpolitikus (35), genetikus (12), geofizikus (14), geográfus (54), geológus (71), gépészmérnök (156), grafikus (69), gyermekgyógyász (35), gyógypedagógus (14), gyógyszerész (39), hadtörténész (15), helytörténész (14), hidrológus (13), honvéd tábornok (68), honvédtiszt (21), ifjúsági író (11), iparművész (16), író (948), irodalomtörténész (273), jezsuita szerzetes (11), jogász (311), jogtörténész (18), karnagy (12), kémikus (174), kertész (31), kertészmérnök (20), klasszika-filológus (42), kohómérnök (23), költő (181), könyvtáros (66), közgazdász (183), kritikus (52), kultúrpolitikus (21), labdarúgó (33), levéltáros (89), matematikus (96), mérnök (688), meteorológus (14), mezőgazda (124), mezőgazdasági mérnök (102), mikológus (12), mikrobiológus (24), miniszterelnök (21), műfordító (211), műgyűjtő (18), művelődéstörténész (34), művészeti író (14), művészettörténész (91), muzeológus (87), nagybirtokos (63), neonatológus (14), neurológus (45),


  © Névpont, 2020. | A címszavakat írta, szerkesztette: Kozák Péter | Kapcsolat: kozakpeter@nevpont.hu, nevpont@kozakpeter.hu