Névpont.hu

Keresés a következőre: Keresnivaló

  Részletes keresés

  Legfrissebb publikációk
  Barla Szabó Ödön
  Háy László
  Pap János
  Trencsényi-Waldapfel Imre
  Waldapfel Eszter

  Hámor Géza

  geológus


  Született: 1934. június 3. Kecskemét
  Meghalt: 2007. augusztus 25. Budapest
  Temetés: 2007. szeptember 14. Budapest
  Temetési hely: Kerepesi út

  Család

  Kecskeméti református családból származott. Sz: Hámor Kristóf (1891–1949) középiskolai tanár, Gáspár Aranka. Egy testvére volt. F: 1957-től Kovács Irén. Leánya: Hámor Enikő (1958–); fia: Hámor Tamás (1960–) geológus.

  Iskola

  A kecskeméti Katona József Gimnáziumban éretts. (1952), az ELTE Élet- és Földtudományi Karán geológus okl. szerzett (1956), a TTK-n doktorált (1968); a föld- és ásványtani tudományok kandidátusa (1968), a földtudomány doktora (1987).

  Életút

  A Magyar Állami Földtani Intézet (MÁFI) gyakornoka, tud. munkatársa (1956–1961), osztályvezetője (1964–1965), a Földtani Térképezés Főosztályának vezetője (1965–1974), a MÁFI igazgatóhelyettese (1974–1979), igazgatója (1979–1991). A miskolci NME Földtani-teleptani Tanszék egy. tanára (1976. júl. 1.–1987. jún. 30.), az ELTE TTK Regionális Földtani Tanszék egy. tanára (1987. júl. 1.–2004. jún. 3.), emeritusz professzora (2006-tól) és a Tanszék vezetője (1988–1999). Az ELTE Tatai Természetvédelmi Terület és Szabadtéri Geológiai Múzeum mb. vezetője (2004–2007). Az MTA–TMB-n Vadász Elemér ösztöndíjas aspiránsa (1960–1963).

  Országgyűlési pótképviselő (1985).

  Regionális geológiával, neogén litosztratigráfiával, geodinamikával, az ősföldrajzi rekonstrukció módszertanával foglalkozott. Jelentős eredményeket ért el a földtani térképezés korszerűsítése, a szelvényszerű légifénykép-interpretáció magyarországi meghonosítása, a radiometrikus kormeghatározások elterjesztése, a neogén alapszelvények magnetosztratigráfiai vizsgálatának bevezetése terén. Részt vett a Keleti Mecsek feltérképezésében, vezette a Cserhát földtani felvételét, megkezdte a Börzsöny- hegység kutatását. Jelentős szerepet játszott a radioaktív szennyvizek dóziscsökkentési eljárásának kidolgozásában.

  Emlékezet

  Budapesten (Herminamező, XIV. kerület Varsó utca 3.) élt és tevékenykedett, a Kerepesi úti (= Fiumei út) Temetőben nyugszik.

  Elismertség

  Az MTA X. Osztálya tanácskozó jogú tagja (1981-től). Az MTA Földtani Tudományos Bizottsága tagja és titkára (1976–1984), alelnöke (1984-től); Rétegtani Munkabizottsága alelnöke (1972-től). A Magyarhoni Földtani Társulat titkára (1961–1972), főtitkára (1972–1980), társelnöke (1981–1986), elnöke (1986–1990), t. tagja (1993-tól). – A Nemzetközi Földtani Unió Magyar Nemzeti Bizottsága elnöke, Mediterrán Neogén Rétegtani Regionális Bizottsága alelnöke (1985-től), Nemzetközi Koordinációs Bizottsága alelnöke (1985-től). A bécsi Geologische Bundesanstalt l. tagja (1985-től), a Lengyel Földtani Társulat t. tagja (1985-től), az Osztrák Földtani Társulat l. tagja (2000-től), a Horvát Tudományos és Művészeti Akadémia Kőolajföldtani Tudományos Tanácsának r. tagja (2001-től).

  Elismerés

  Munka Érdemrend (bronz, 1969; ezüst, 1982). Az év professzora (NME, 1979), Pro Facultate Rerum Metallicarum (Miskolci Egyetem, 1995). Koch Antal-emlékérem (1972), MTESZ Díj (1973), Akadémiai Díj (1975), Állami Díj (1985), a MÁFI Jubileumi Aranyérme (1994), a Magyarhoni Földtani Társulat Jubileumi Emléklapja (2004).

  Szerkesztés

  A Közép- és Kelet-Európa Neogén ősföldrajzi Térképsorozat (1982-től), a Magyarország Földtani Atlasza főszerkesztője (1988-tól). A Földtani Közlöny főszerkesztője (1987–1991), a Magyar Állami Földtani Intézet (MÁFI) Évi Jelentése szerkesztője, az Acta Geologica szerkesztőbizottságának tagja.

  Főbb művei

  F. m.: A Vértes-hegység juraidőszaki képződményei. Többekkel. (Földtani Közlöny, 1960)
  A helvéti típusprofil. (őslénytani Viták, 1964)
  A mecseki miocén ősföldrajzi kapcsolatai. (MÁFI Évi Jelentése 1962-ről. Bp., 1964)
  A Keleti és Nyugati Mecsek miocén képződményeinek párhuzamosítási lehetőségei. Jámbor Áronnal. – A mecseki slir biofácies-vizsgálata. (Földtani Közlöny, 1964)
  A Keleti Mecsek miocénjének hasznosítható anyagai. Hajós Mártával, Ravaszné Baranyai Líviával. (MÁFI Évi Jelentése 1963-ről. Bp., 1965)
  Újabb adatok a Mecsek-hegység szerkezetföldtani felépítéséhez. (MÁFI Évi Jelentése 1964-ről. Bp., 1966)
  A Mecsek hegység földtani térképe. 10 000-es sorozat. Magyarázó. Földi Miklóssal. (Bp., 1968)
  A földtani térképezés helyzete és feladatai a Magyar Állami Földtani Intézetben. (Földtani Kutatás, 1969)
  A Kelet-Mecseki miocén. Monográfia. Kand. és egy. doktori értek. is. (Bp., 1970)
  A magyarországi középső miocén. Jámbor Áronnal. (Földtani Közlöny, 1971)
  Az üledékkifejlődés és a szerkezetalakulás összefüggései epirogén területeken. (Földtani Közlöny, 1973)
  A Börzsöny-hegység kutatásának eredményei az 1973. évben. (MÁFI Évi Jelentése 1973-ról. Bp., 1976)
  A magyarországi miocén riolittufa-szintek radiometrikus kora. (MÁFI Évi Jelentése 1978-ról. Bp., 1980)
  A Kárpátok felgyűrődésének kora Magyarországon. (Fejezetek Magyarország geológiájából. Bp., 1980)
  A Magyar Állami Földtani Intézet eredményei és feladatai az ország földtani kutatásában. (Földtani Kutatás, 1981)
  A Keleti-Mecsek 1:25 000-es földtani térképe. (Bp., 1982)
  A földtani alap és előkutatás jelentősége a földtani természeti erőforrások feltárásában. (MTA X. Osztálya Közleményei, 1982)
  The Quantitative Methods of Palaeogeographical Reconstruction. 4 színes táblával. (Bp., 1983)
  A Nyugati-Mecsek 1:25 000-es földtani térképe. (Bp., 1984)
  Magnetostratigraphy of Neogene Strata Penetrated in Two Deep Core Holes in the Pannonian Basin. Preliminary Results. Többekkel. (Geofizikai Közlemények, 1985)
  A magyarországi neogén kutatástörténete. 1806–1985. Minikönyv. Bibliofil kiad. Jámbor Áronnal, Selmeczi Ildikóval. (Bp., 1985)
  A nógrád-cserháti kutatási terület földtani viszonyai. Monográfia és doktori értek. is. (Geologica Hungarica. Series Geologia. 22. Bp., 1986)
  Tasks, Activity, and Results of the Hungarian Geological Survey between 1949–1991. (125 Years Hungarian Geological Survey. Bp., 1994)
  A Kárpát-medence miocén ősföldrajzi térképei. (Bp., 1997)
  A magyarországi miocén fejlődéstörténete és ősföldrajza. (Fülöp József-emlékkönyv. Szerk. Haas János. Bp., 1997)
  A magyarországi miocén rétegtana. (Magyarország geológiai képződményeinek rétegtana. Szerk. Bérczi Imre, Jámbor Áron. Bp., 1998)
  A hazai földkéreg rétegtani tagolásának helyzete. Többekkel. (Földtani Közlöny, 1998)
  A Kárpát-medence miocén ősföldrajza. Magyarázó a Kárpát-medence miocén ősföldrajzi és fáciestérképéhez. (Bp., 2001)
  Geology of Hungary. Egy. tankönyv. Írta többekkel. Szerk. Haas János. (Bp., 2001)
  A Börzsöny–Visegrádi-hegység fejlődéstörténete az ősföldrajzi rekonstrukciók alapján. (Börzsönyvidék. A Börzsöny Múzeum Baráti Köre kiadványa. Szob, 2005)
  Results of a Statistical Evaluation of the Neogene in Hungary. (Central European Geology, 2007).

  Irodalom

  Irod.: Haas János: In memoriam H. G. (Central European Geology, 2007)
  Bérczi István: In memoriam H. G. (Földtani Közlöny, 2008).

  Szerző: Kozák Péter
  Műfaj: Pályakép
  Megjelenés: nevpont.hu, 2013

  Foglalkozások

  agrárpolitikus (23), állatorvos (72), állattenyésztő (17), antropológus (12), atléta (19), bakteriológus (15), bányamérnök (39), belgyógyász (79), bencés szerzetes (33), bibliográfus (23), biofizikus (12), biokémikus (37), biológus (185), bíró (15), bőrgyógyász (17), botanikus (61), ciszterci szerzetes (16), csillagász (17), diplomata (40), edző (71), egészségpolitikus (10), egyházi író (21), egyháztörténész (10), emlékiratíró (10), énekes (14), entomológus (24), építész (66), építészmérnök (26), építőmérnök (32), erdőmérnök (48), esztéta (32), etnográfus (78), evangélikus lelkész (13), farmakológus (19), feltaláló (27), festő (122), festőművész (119), filmrendező (15), filológus (57), filozófus (76), fizikus (112), fiziológus (15), fogorvos (19), földbirtokos (12), földmérő mérnök (19), folklorista (34), fül-orr-gégész (24), gazdasági mérnök (105), gazdasági vezető (13), gazdaságpolitikus (38), genetikus (12), geofizikus (14), geográfus (55), geológus (71), gépészmérnök (159), grafikus (69), gyermekgyógyász (37), gyógypedagógus (14), gyógyszerész (39), hadtörténész (15), helytörténész (14), hidrológus (13), honvéd tábornok (71), honvédtiszt (21), ifjúsági író (11), iparművész (17), író (955), irodalomtörténész (275), jezsuita szerzetes (11), jogász (318), jogtörténész (18), karnagy (12), kémikus (174), kertész (31), kertészmérnök (20), klasszika-filológus (42), kohómérnök (23), költő (181), könyvtáros (68), közgazdász (184), kritikus (52), kultúrpolitikus (21), labdarúgó (34), levéltáros (89), matematikus (96), mérnök (695), meteorológus (14), mezőgazda (126), mezőgazdasági mérnök (104), mikológus (12), mikrobiológus (25), miniszterelnök (24), műfordító (213), műgyűjtő (18), művelődéstörténész (35), művészeti író (14), művészettörténész (91), muzeológus (87), nagybirtokos (63), neonatológus (14),


  © Névpont, 2020. | A címszavakat írta, szerkesztette: Kozák Péter | Kapcsolat: kozakpeter@nevpont.hu, nevpont@kozakpeter.hu