Névpont.hu

Keresés a következőre: Keresnivaló

  Részletes keresés

  Legfrissebb publikációk
  Aczél Endre
  Aczél Ilona, Cs.
  Magyarországi Boldog Pál
  Zolnai Gyula
  Zolnay László, zolnai

  Hankó Mihály

  kertészmérnök


  Született: 1915. január 29. Csanádapáca, Csanád vármegye
  Meghalt: 1971. szeptember 16. Kijev, Ukrán SZSZSZK, Szovjetunió
  Temetés: 1971. október 1. Budapest
  Temetési hely: Farkasrét

  Család

  Szegényparaszti családból származott. Sz: Hankó András (†1916) földműves, az I. vh.-ban elhunyt. Csankó Judit (†1960). Öten voltak testvérek. F: 1942-től Tóth Magdolna, az Állami Gazdaságok Üzemszervezési Kutató Intézete adminisztrátora. Leánya: Hankó Magdolna.

  Iskola

  A békéscsabai Felsőmezőgazdasági Iskolában éretts. (1934), Kertészeti Tanintézetet (1938), majd Felsőbb Szőlő- és Borgazdasági Tanfolyamot végzett (1939). A Kertészeti és Szőlészeti Főiskolán ún. kiegészítő szigorlattal kertészmérnöki és mezőgazdasági szaktanári okl. szerzett (1946), doktorált (1959), a mezőgazdasági tudományok kandidátusa (1969).

  Életút

  A bp.-i (1939–1941), a nagyváradi ún. fogatolt vonatosztályban tényleges katonai szolgálatot teljesített (1941–1942), az Erdélyrészi Hangya Központ marosvásárhelyi gyümölcs- és zöldségosztályának szaktisztviselője (1942–1944), a II. vh.-ban frontszolgálatot teljesített, amerikai hadifogságban volt (1944–1945). A Csurgói Mezőgazdasági Középiskola helyettes, majd r. tanára (1945–1949), a Földművelésügyi Minisztérium (FM) Szakoktatási Főosztályának előadója (1949), a bp.-i Mezőgazdasági Szervezési Intézet kutatómérnöke (1949–1952), az FM Tanulmányi Osztálya (1952), a Termelőszövetkezeti Tanács Titkársága előadója (1952–1953). A Kertészeti és Szőlészeti Főiskola Üzemtani Tanszék tanársegéde (1953–1954), egy. adjunktusa (1954– 1970), egy. docense (1970–1971). Az MTA–TMB önálló aspiránsa (1961–1964).  Mezőgazdasági üzemszervezéssel, a gyümölcstermesztés munkafolyamatainak korszerűsítésével foglalkozott, jelentős eredményeket ért el az étkezési paprika korszerű magyarországi termesztésének bevezetése terén. Baleset, repülőgép- szerencsétlenség áldozata lett.

  Főbb művei

  F. m.: Faegységmegállapítás a gyümölcsfa törzskörmérete alapján. – A szőlőpermetezés minőségének és a normateljesítésnek ellenőrzési módja. (Kertészet és Szőlészet, 1953)
  Mezőgazdasági üzemszervezés. Technikumi tankönyv. (Bp., 1953)
  Termelőszövetkezetek tervezése és szervezése. Főisk. tankönyv. (Bp., 1953)
  Megfelelőbb gyümölcsszedő létrák kialakításáról. (Kertészet és Szőlészet, 1956)
  Gyümölcstermesztésünk gépesítéséről. (Kertészet és Szőlészet, 1957)
  Kertészeti üzemtan. Többekkel. Főisk. tankönyv. (Bp., 1958; 2. kiad. 1967)
  Újabb adatok az almaszüret megszervezésének okszerűsítéséhez. (Gazdálkodás, 1958)
  A kertészeti termesztés szerepe a termelőszövetkezeti gazdálkodásban. Egy. doktori értek. (Bp., 1959)
  Tanulságos üzemi adatok egy tsz gazdálkodásáról. – A jó szakmai vezetés és a tsz-ek zöldségtermesztésének jövedelemalakulása. – A nagyüzemi zöldségtermesztés kezdeti eredményei a jászfényszarui Zöldmező Tsz-ben. (Kertészet és Szőlészet, 1960)
  A Jászberényi járás nagyüzemi zöldségtermelésének alakulása a szocialista átszervezés után. (Gazdálkodás, 1963)
  A jászsági zöldségtermelés jellemzői és néhány általános következtetés. (Gazdálkodás, 1965)
  A zöldségtermesztés néhány üzemszervezési kérdése. – Jövedelemeloszlás és munkadíjazás a zöldségtermesztő termelőszövetkezetekben. (A Kertészet és Szőlészet zsebkönyve. Bp., 1966)
  A magyar étkezési paprika helyzete az európai piacokon. – Az étkezési paprika a konzerviparban. (Gazdálkodás, 1967)
  Az étkezési paprika egyes ökonómiai kérdéseinek vizsgálata. Kand. értek. is. (Bp., 1967).

  Irodalom

  Irod.: Halálhír. (Népszabadság, 1971. szept. 29.)
  Megemlékezés Dezső Imréről és H. M.-ról. (Kertgazdaság, 1972).

  Szerző: Kozák Péter
  Műfaj: Pályakép
  Megjelenés: nevpont.hu, 2013

  Foglalkozások

  agrárpolitikus (23), állatorvos (72), állattenyésztő (17), antropológus (12), atléta (19), bakteriológus (15), bányamérnök (39), belgyógyász (79), bencés szerzetes (33), bibliográfus (23), biofizikus (12), biokémikus (37), biológus (185), bíró (15), bőrgyógyász (17), botanikus (61), ciszterci szerzetes (16), csillagász (17), diplomata (40), edző (71), egészségpolitikus (10), egyházi író (21), egyháztörténész (10), emlékiratíró (11), énekes (14), entomológus (25), építész (66), építészmérnök (26), építőmérnök (32), erdőmérnök (48), esztéta (33), etnográfus (78), evangélikus lelkész (13), farmakológus (19), feltaláló (27), festő (122), festőművész (119), filmrendező (15), filológus (58), filozófus (76), fizikus (113), fiziológus (15), fogorvos (19), földbirtokos (12), földmérő mérnök (19), folklorista (35), fül-orr-gégész (24), gazdasági mérnök (105), gazdasági vezető (13), gazdaságpolitikus (38), genetikus (12), geofizikus (14), geográfus (55), geológus (71), gépészmérnök (159), grafikus (70), gyermekgyógyász (37), gyógypedagógus (14), gyógyszerész (39), hadtörténész (15), helytörténész (14), hidrológus (13), honvéd tábornok (71), honvédtiszt (21), ifjúsági író (11), iparművész (17), író (960), irodalomtörténész (276), jezsuita szerzetes (11), jogász (318), jogtörténész (18), karnagy (12), kémikus (174), kertész (31), kertészmérnök (20), klasszika-filológus (42), kohómérnök (23), költő (182), könyvtáros (68), közgazdász (185), kritikus (52), kultúrpolitikus (22), labdarúgó (34), levéltáros (89), matematikus (97), mérnök (695), meteorológus (14), mezőgazda (126), mezőgazdasági mérnök (104), mikológus (12), mikrobiológus (25), miniszterelnök (24), műfordító (214), műgyűjtő (20), művelődéstörténész (37), művészeti író (14), művészettörténész (92), muzeológus (87), nagybirtokos (64), neonatológus (14),


  © Névpont, 2020. | A címszavakat írta, szerkesztette: Kozák Péter | Kapcsolat: kozakpeter@nevpont.hu, nevpont@kozakpeter.hu