Névpont.hu

Keresés a következőre: Keresnivaló

  Részletes keresés

  Legfrissebb publikációk
  Blaha Lujza és a mozgófilmek
  Házy Erzsébet
  Házy Erzsébet
  Igazházi, az első magyar színi játék
  Simai Kristóf

  Harsányi Zoltán

  irodalomtörténész, művészettörténész, szerkesztő


  Született: 1912. november 1. Debrecen
  Meghalt: 1990. július 2. Budapest

  Család

  Debreceni református családból származott. Sz: Harsányi Imre (1880–1979) jogász, iparkamarai titkár, Krucsó Gizella (1888–1917). Testvére: Harsányi Éva (1920–) tanár és Harsányi János (1921–) építésvezető. F: 1939-től Magdó Irén (1913–) tanár. Leánya: Harsányi Piroska (1942–) orvos, Harsányi Petronella (1945–) tanár, könyvtáros és Harsányi Sarolta (1946–) zongoraművész, főisk. docens.

  Iskola

  A debreceni Fazekas Mihály Reálgimnáziumban éretts. (1931), a debreceni Tisza István Tudományegyetemen francia–magyar–német szakos középiskolai tanári okl. (1936) és bölcsészdoktori okl. szerzett (1942).

  Életút

  A kisújszállási református gimnázium (1936–1942), a debreceni kereskedelmi középiskola r. tanára (1942–1945), a debreceni tankerület felügyelője (1945–1948). A Debreceni Szabad Szó szerkesztője és a debreceni Néplap munkatársa (1945–1948). A Fővárosi Tanács Oktatási Osztályának előadója (1948–1951), a Budapesti, majd az Egri Pedagógiai Főiskola Magyar Tanszékének főisk. tanára (1951–1957), a bp.-i Budai Nagy Antal Gimnázium tanára (1957–1958) és országos szakfelügyelő (1957–1959), a Tankönyvkiadó főszerkesztője (1960–1975).

  A Nemzeti Parasztpárt tagja.

  20. századi, modern és kortárs irodalmi és képzőművészeti irányzatok, ill. stílusok, elsősorban a szimbolizmus és a szecesszió történetével foglalkozott. Különösen értékesek az elmúlt századfordulón alkotó írók prózastílusát elemző írásai. Művészettörténészként több népszerű alkotóról írt életrajzot és kismonográfiát. Részt vett a Jókai kritikai kiadás munkáiban (1963–1967).

  Főbb művei

  F. m.: La poésie d’Henri Murger. Tanári szakdolgozat. (Debrecen, 1934)
  Der deutsche Roman in Siebenbürger im 18.-ten Jahrhundert. Tanári szakdolgozat. (Debrecen, 1935)
  A „franciás” Nyugat. Francia vonatkozások a Nyugat harminc esztendejében. 1908–1938. Egy. doktori értek. is. (Francia irodalmi és nyelvtudományi dolgozatok. 11. Debrecen, 1942)
  Az Árkádia-pör felújítása. (Debreceni Szemle, 1943)
  Stílusgyakorlati útmutató. Főisk. jegyz. (Bp., 1952)
  A XVI. század irodalom. Zrínyi, Gyöngyösi, kuruckor. Főisk. jegyz. (Bp., 1953)
  A XVI–XVII. század irodalma. Főisk. jegyz. (Bp., 1954)
  Reviczky arcképéhez. A költő világképe, kritikai-esztétikai munkássága. (Irodalomtörténet, 1954)
  Irodalom a kiegyezés korából. Reviczky Gyula, Gárdonyi Géza. Főisk. jegyz. (Bp., 1954)
  Oláh Gábor a katedrán. (Alföld, 1957)
  Péterfy Jenő a képzőművészetről. (Az Egri Pedagógiai Főiskola füzetei. 59. Eger, 1957)
  Világirodalom a XIX. század első felében. Főisk. jegyz. Berzy Andrással. (Bp., 1957)
  Irodalmunk a XIX. század második felében. 1849–1905. Horváth Károllyal, Kolta Ferenccel. Főisk. jegyz. (Bp., 1957; 5. kiad. 1965)
  Théodore Géricault. (Művészet, 1965)
  Stendhal. Kismonográfia. (Irodalomtörténeti Kiskönyvtár. 34. Bp., 1967)
  Stíluselemzés. Prózai művek stílusa. I–III. köt. (A tanítás problémái. Bp., 1969–1971)
  Oláh Gábor stílusa. (Alföld, 1971)
  Oláh Gábor és a debreceni nyelvjárás. (Alföld, 1972)
  Stíluskutatás és strukturalizmus. (Nyelv és Irodalom, 1972)
  Géricault. Kismonográfia. 24 táblával. (A művészet kiskönyvtára. 65. Bp., 1972)
  Stíluselemzés a tanítás gyakorlatában. (Tanulmányok a műelemzés köréből. Bp., 1973; 2. kiad. 1977)
  Auguste Rodin. Kismonográfia. (Szemtől szemben. Bp., 1974)
  A stíluselemzés módszeréről. (Jelentéstan és stilisztika. A magyar nyelvészek II. kongresszusának előadásai. Szerk. Imre Samu, Szathmári István, Szűts László. Bp., 1974)
  Stíluselemzés. Prózai művek stílusa. (Átd. kiad., egy kötetben 1975; 3. kiad. 1987)
  Az intellektuális prózastílus. (Irodalmi alkotások elemzése. Bp., 1976)
  Bourdelle. Kismonográfia. (A művészet kiskönyvtára. 118. Bp., 1977)
  Maillol. Kismonográfia. 50 táblával. (Szemtől szemben. Bp., 1979)
  Fragonard. Kismonográfia. 44 táblával. (A művészet kiskönyvtára. 139. Bp., 1981)
  Gauguin. Monográfia. Kismonográfia. (Szemtől szemben. Bp., 1984)
  Bevezetés megíratlan emlékirataimhoz. (Tankönyvkiadó Nemzeti Vállalat. Szerk. Petró András. Bp., 1989)
  Ady Endre prózastílusa. (A századforduló és Ady. Szerk. Gaszner Tibor. Bp., 1995)
  szerk.: Jókai Mór: Az elátkozott család. 1858. Regény. Kritikai kiad. Sajtó alá rend. (Jókai Mór összes művei. Kritikai kiadás. Regények. 11. Bp., 1963)
  Jókai Mór: Szerelem bolondjai. 1869. Regény. Kritikai kiad. Sajtó alá rend. (Jókai Mór összes művei. Kritikai kiadás. Regények. 17. Bp., 1963)
  Jókai Mór: Névtelen vár. 1877. Regény. Kritikai kiad. Sajtó alá rend. (Jókai Mór összes művei. Kritikai kiadás. Regények. 34. Bp., 1965)
  Jókai Mór: Nincsen ördög. 1891. Regény. Kritikai kiad. Sajtó alá rend. (Jókai Mór összes művei. Kritikai kiadás. Regények. 56. Bp., 1967)
  ford.: Chastel, André: Itália művészete. Ford. Hap Bélával, Illyés Máriával. 160 táblával. (Bp., 1973).

  Irodalom

  Irod.: Halálhír. (Népszabadság, 1990. júl. 13.–Magyar Nemzet, 1990. aug. 1.)
  Benkő Péter: A magyar népi mozgalom almanachja. (Bp., 1996).

  Megjegyzések

  ÚMIL: téves halálozási adat: júl. 6.!

  Szerző: Kozák Péter
  Műfaj: Pályakép
  Megjelenés: nevpont.hu, 2013

  Foglalkozások

  agrárpolitikus (14), állatorvos (72), állattenyésztő (16), antropológus (12), atléta (18), bakteriológus (14), bányamérnök (39), belgyógyász (79), bencés szerzetes (33), bibliográfus (22), biofizikus (12), biokémikus (37), biológus (183), bíró (13), bőrgyógyász (17), botanikus (61), ciszterci szerzetes (16), csillagász (17), diplomata (28), edző (70), egyházi író (21), egyháztörténész (10), énekes (14), entomológus (24), építész (66), építészmérnök (26), építőmérnök (32), erdőmérnök (46), esztéta (32), etnográfus (78), evangélikus lelkész (13), farmakológus (19), feltaláló (26), festő (122), festőművész (119), filmrendező (15), filológus (56), filozófus (75), fizikus (111), fiziológus (15), fogorvos (19), földbirtokos (12), földmérő mérnök (19), folklorista (33), fül-orr-gégész (22), gazdasági mérnök (101), gazdasági vezető (10), gazdaságpolitikus (27), genetikus (12), geofizikus (14), geográfus (54), geológus (70), gépészmérnök (156), grafikus (69), gyermekgyógyász (35), gyógypedagógus (14), gyógyszerész (39), hadtörténész (15), helytörténész (14), hidrológus (13), honvéd tábornok (62), honvédtiszt (21), ifjúsági író (11), iparművész (16), író (933), irodalomtörténész (272), jezsuita szerzetes (11), jogász (308), jogtörténész (18), karnagy (12), kémikus (173), kertész (31), kertészmérnök (20), klasszika-filológus (42), kohómérnök (23), költő (180), könyvtáros (65), közgazdász (179), kritikus (52), kultúrpolitikus (20), labdarúgó (32), levéltáros (89), matematikus (95), mérnök (684), meteorológus (14), mezőgazda (122), mezőgazdasági mérnök (100), mikológus (12), mikrobiológus (24), miniszterelnök (15), műfordító (208), műgyűjtő (18), művelődéstörténész (34), művészeti író (14), művészettörténész (90), muzeológus (84), nagybirtokos (63), neonatológus (14), neurológus (44), neveléstörténész (12),


  © Névpont, 2019. | A címszavakat írta, szerkesztette: Kozák Péter | Kapcsolat: kozakpeter@nevpont.hu, nevpont@kozakpeter.hu