Névpont.hu

Keresés a következőre: Keresnivaló

  Részletes keresés

  Legfrissebb publikációk
  Horn Gyula
  Mészöly Gyula
  Meznerics Iván
  Nagy Imre
  Rajk László

  Horváth Ernő

  muzeológus


  Született: 1929. február 19. Aszód, Pest-Pilis-Solt-Kiskun vármegye
  Meghalt: 1990. május 24. Zemplén

  Iskola

  Az ELTE TTK-n biológia–földrajz szakos középiskolai tanári okl. szerzett (1951).

  Életút

  A Természettudományi Múzeum Növénytára segédmuzeológusa (1951–1952), a Népművelési Minisztérium Múzeumi Főosztály Vidéki Osztályának természettudományi előadója (1953). A szombathelyi Savaria Múzeum muzeológusa (1953–1957), mb. igazgatója (1957–1960), tud. főmunkatársa (1963–1989) és a Természettudományi Gyűjtemény vezetője (1973–1989), egyúttal a Vas Megyei Múzeumok mb. igazgatója (1985–1986).

  ősnövénytani kutatásokkal foglalkozott, elsősorban a magyarországi földtörténeti harmadidőszak-végi és negyedidőszaki flórát tanulmányozta. Fontosabb kutatási területei: a felső pliocén ősföldrajzi, rétegtani és ősnövénytani problémái, Szombathely környéke pleisztocén famaradványai. A Vas megyei Sé melletti felsőpannon rétegekből leírta az Acer séensist (1975), részletes kritikai feldolgozás tárgyává tette Magyarország legrégebbi – Carolus Clusiustól származó – ősnövénytani adatközlését (a Vas megyei Csádhegyről leírt ősfáról: Lithoxylon, 1973). Muzeológusként működése meghatározó volt a Nyugat-Dunántúl természeti képének megismerésében. A Vas megyei arborétumok, kastélykertek, parkok növényeinek folyamatos gyűjtésével gyarapította a régóta híres vasi kertkultúra herbáriumát, megújította és kis arborétummá fejlesztette a kőszegi Chernel-kertet (1965). Nevéhez fűződik az Alpokalja Természeti Képe kutatási program megindítása és irányítása (1975-től). Tudománytörténeti tevékenysége kiterjedt a Vas megyéhez kötődő tudósok – Chernel István, Gáyer Gyula – tárgyi és szellemi hagyatékának feltárására, elkészítette a Vas megyei természettudósok arcképcsarnokát (Simon Gyula képzőművésszel, 1989). A Jeli Napok, a Vas Megyei Környezet- és természetvédelmi Napok rendezvénysorozatok főrendezője.

  Elismertség

  A Veszprémi Akadémiai Bizottság (VEAB) Biológiai és Természetvédelmi Szakbizottságainak tagja. A TIT országos választmányának tagja, Biológiai Szakosztályának elnöke.

  Elismerés

  Széchenyi István-emlékérem (1974).

  Szerkesztés

  A Vasi Szemle (1958–1986), a Savaria. A Vas Megyei Múzeumok Értesítője (1963–1989) és a Praenorica, Folia Historico-Naturalia (1981–1987) c. kiadványok szerkesztőbizottságának tagja.

  Főbb művei

  F. m.: Termőtalaj és a mezőgazdaság. (Bp., 1954)
  A megyaszói Csordáskút kovásodott fatörzseinek vizsgálata. (Botanikai Közlemények, 1954)
  A Savaria Múzeum ötven esztendeje. (A Savaria Múzeum Közleményei. Szombathely, 1958)
  Pleisztocén gerinces- és faszénmaradványok, valamint langyosvíz-feltörési helyek Gencsapátiban. – ősnövénylelőhelyek Vas megyében. – A szombathelyi Savaria Múzeum. (Vasi Szemle, 1958)
  Ismeretlen Derkovits-művek és -emlékek a Savaria Múzeumban. (Vasi Szemle, 1960)
  Vas megye ritka és védelmet érdemlő növényei. Jeanplong Józseffel. (Vasi Szemle, 1962)
  Sótony környékének felsőpliocén növénymaradványai. – Adatok Chernel István életrajzához. (Savaria, 1963)
  Természetvédelmi napok Vas megyében. (Élővilág, 1963)
  Vörös István és múzeumi hagyatéka. – Felsőpliocén növénylenyomatok Kemenesmihályfáról. – Adatok a növények fosszilizációjának kérdéséhez. (Savaria, 1964)
  Pleisztocén famaradványok Szombathely környékéről. – Adatok Szabó Imre életrajzához és botanikai munkásságához. (Savaria, 1965)
  Újabb előfordulási adatok Vas megye flórájához. Szinetár Miklóssal. (Vasi Szemle, 1965)
  A fehér sáfrány – Crocus albiflorus. (Búvár, 1967)
  Szombathely. Írta többekkel. (2. átd. kiad. Szombathely, 1970; 3. átd. kiad. 1975; 4. kiad. Szombathely–Bp., 1978)
  Beiträge zur Kenntnis der Pliozänen Flora West Ungarns. – Adatok Nyugat-Magyarország pliocén flórájának ismeretéhez. (Savaria, 1972)
  Clusius Lithoxylonja és lelőhelye a későbbi szakirodalomban. – Carolus Clusius az irodalomban. Csaba Józseffel. – Carolus Clusius és magyar barátai emlékének a nagy humanista tudós Pannóniába érkezése 400. évfordulóján. 1–2. (Vasi Szemle, 1973)
  A mucsfai későrómai favödör xylotomiája. (Archaeologiai Értesítő, 1977)
  Dendroklimatologische Untersuchungen an Holzstämmen aus Ungarn. (Savaria, 1979)
  A környei népvándorlás kori temető növénymaradványai. (Savaria, 1980)
  Az ökológiai szemlélet fontossága a környezetvédelemben. (Savaria, 1981)
  Az Alpokalja természeti képe. Szerk. (Szombathely, 1981–1990; németül is)
  Nyugat-Dunántúl föld- és élettörténete. Szerk. (Szombathely, 1982; németül is)
  Gáyer Gyula élete és múzeumi munkássága. (Vasi Szemle, 1983)
  Bendefy László, a muzeológus. (Vasi Szemle, 1984)
  A felsőpliocén ősföldrajzi, rétegtani és növénytani problémái. (Praenorica, Folia Historico-Naturalia, 1987)
  Geowissenschaften. Aumüller, S.-sel. (Allgemeine Bibliographie des Burgenlandes. Eisenstadt, 1987). Vasi természettudósokra emlékezünk. Természettudósok arcképcsarnoka. (Vasi Honismereti és Helytörténeti Közlemények, 1989)
  Mikropaleontológiai vizsgálatok Velem-Szentviden. (Savaria, 1990).

  Irodalom

  Irod.: M. Kozár Mária: „Életemet is rátettem a Savaria Múzeumra.” H. E. (Vasi Honismereti Közlemények, 1990)
  Madáchy Károly: H. E. (Vasi Szemle, 1990)
  Papp Jenő: Megemlékezés H. E.-ről. – Balogh Lajos: H. E. irodalmi munkásságának jegyzéke. (Savaria, 1992)
  Balogh Lajos: H. E. – Andreánszky-tanítvány – ősnövénytani hagyatéka a szombathelyi Savaria Múzeumban. (Andreánszky- emlékkötet. Studia Naturalia. 9. Szerk. Hably Lilla. ?, 1996)
  Balogh Lajos: H. E. szerepe az Alpokalja florisztikai megismerésében. (Botanikai Közlemények, 1997)
  Veszprém megyei életrajzi lexikon. Főszerk. Varga Béla. (Veszprém, 1998)
  Balogh Lajos: H. E. (Magyar múzeumi arcképcsarnok. Bp., 2002)
  Tóth Gábor: 75 éve született H. E. (Folia Anthropologica, 2004).

  Megjegyzések

  MÉL IV. téves születési adat: febr. 18. és téves halálozási adat: márc. 24.!

  Szerző: Kozák Péter
  Műfaj: Pályakép
  Megjelenés: nevpont.hu, 2013

  Foglalkozások

  agrárpolitikus (20), állatorvos (72), állattenyésztő (17), antropológus (12), atléta (18), bakteriológus (15), bányamérnök (39), belgyógyász (79), bencés szerzetes (33), bibliográfus (23), biofizikus (12), biokémikus (37), biológus (184), bíró (13), bőrgyógyász (17), botanikus (61), ciszterci szerzetes (16), csillagász (17), diplomata (34), edző (71), egyházi író (21), egyháztörténész (10), emlékiratíró (10), énekes (14), entomológus (24), építész (66), építészmérnök (26), építőmérnök (32), erdőmérnök (48), esztéta (32), etnográfus (78), evangélikus lelkész (13), farmakológus (19), feltaláló (26), festő (122), festőművész (119), filmrendező (15), filológus (57), filozófus (75), fizikus (112), fiziológus (15), fogorvos (19), földbirtokos (12), földmérő mérnök (19), folklorista (33), fül-orr-gégész (23), gazdasági mérnök (103), gazdasági vezető (10), gazdaságpolitikus (35), genetikus (12), geofizikus (14), geográfus (54), geológus (71), gépészmérnök (156), grafikus (69), gyermekgyógyász (35), gyógypedagógus (14), gyógyszerész (39), hadtörténész (15), helytörténész (14), hidrológus (13), honvéd tábornok (68), honvédtiszt (21), ifjúsági író (11), iparművész (16), író (948), irodalomtörténész (273), jezsuita szerzetes (11), jogász (311), jogtörténész (18), karnagy (12), kémikus (174), kertész (31), kertészmérnök (20), klasszika-filológus (42), kohómérnök (23), költő (181), könyvtáros (66), közgazdász (183), kritikus (52), kultúrpolitikus (21), labdarúgó (33), levéltáros (89), matematikus (96), mérnök (688), meteorológus (14), mezőgazda (124), mezőgazdasági mérnök (102), mikológus (12), mikrobiológus (24), miniszterelnök (21), műfordító (211), műgyűjtő (18), művelődéstörténész (34), művészeti író (14), művészettörténész (91), muzeológus (87), nagybirtokos (63), neonatológus (14), neurológus (45),


  © Névpont, 2020. | A címszavakat írta, szerkesztette: Kozák Péter | Kapcsolat: kozakpeter@nevpont.hu, nevpont@kozakpeter.hu