Névpont.hu

Keresés a következőre: Keresnivaló

  Részletes keresés

  Legfrissebb publikációk
  Aba-Novák Vilmos
  Abafi Lajos
  Abaffy László
  Báthy Anna
  Szép Ernő

  Herkely Károly

  etnográfus


  Született: 1916. április 12. Mezőkövesd, Borsod vármegye
  Meghalt: 1942. február 6. Mezőkövesd

  Család

  Középiskoláit Mezőkövesden végezte, a bp.-i Pázmány Péter Tudományegyetemen – Györffy István tanítványaként – bölcsészdoktori okl. szerzett (1939).

  Iskola

  A Magyar Nemzeti Múzeum (MNM) Néprajzi Tára gyakornoka (1937–1939), a Veszprémvármegyei Múzeum és Nyilvános Könyvtár muzeológusa és könyvtárosa (1939–1942).

  Életút

  A matyók kutatásával, népi kultúrájuk komplex vizsgálatával, ezzel összefüggésben Mezőkövesd és környéke helytörténetével, népi erdőgazdálkodással foglalkozott. A matyóságot átmeneti népcsoportnak tekintette a Palócföld és az Alföld között.

  Mezőkövesden élt és tevékenykedett, a helyi köztemetőben nyugszik. Sírját a Nemzeti Emlékhely és Kegyeleti Bizottság védetté nyilvánította. Az általa gyűjtött tárgyak egy részét a Néprajzi Múzeum őrzi.

  Főbb művei

  F. m.: A legényélet szokásai Mezőkövesden. (Ethnographia, 1936)
  Adatok a mezőkövesdi határ kialakulásához. – Állatgyógyítás a Bánvölgyében. – Az elásott kincs a bánvölgyi hitben. – A matyók betegsége és halála. (Ethnographia, 1937)
  Bölcsőtípusok hazánkban. – A mezőkövesdi földrészek elnevezése. – Milézés. (Néprajzi Értesítő, 1937)
  A gyermeknevelés szokásai és babonái a matyóknál. (Ethnographia, 1938)
  A mezőkövesdi „matyó horgolás.” – A szokolyai viselet. Jelentés az 1938. szept. 11–18-ig tartó gyűjtőút eredményéről. (Néprajzi Értesítő, 1938)
  A mezőkövesdi matyók rojtkötése. (Néprajzi Értesítő, 1939)
  A mezőkövesdi matyó nép élete. Egy. doktori értek. is. 1 térképpel. (Néprajzi füzetek. 8. Bp., 1939)
  Adatok Gömör megye népi erdőgazdálkodásához. – Mesterséges kenderszárítás Gömör megyében. (Néprajzi Értesítő, 1941)
  A mezőkövesdi új legény. (A hagyomány szava, 1941)
  Népi erdőgazdálkodás Veszprém vármegyében. (Ethnographia, 1941)
  A Veszprémvármegyei Múzeum néprajzi gyűjteményei. 1–4. (Vasi Szemle, 1940–1941 és Dunántúli Szemle, 1941; önállóan: Veszprémi füzetek. 6. Veszprém, 1941)
  A Veszprémvármegyei Nyilvános Könyvtár címjegyzékei. I. Szépirodalmi művek. Összeáll. Nagy Lászlóval. (Veszprém, 1941)
  Állattartás. – Lakóház–istálló. – A matyó társadalom. (Mezőkövesd város monográfiája. Szerk. Sándor István, Sárközi Zoltán. Mezőkövesd, 1976)
  A mezőkövesdi matyó nép élete. Hasonmás kiad. (Mezőkövesd város önkormányzata kiadványa. Mezőkövesd, 1996).

  Irodalom

  Irod.: Márkus Mihály: H. K. (Ethnographia, 1942)
  Kápolnai Iván: H. K. emlékezete. (Matyóföld, 1959)
  Magyar Néprajzi Lexikon. I–V. köt. (Bp., 1977–1982)
  Kodolányi János, ifj.–Kópházi Ferencné: H. K. (Magyar múzeumi arcképcsarnok. Bp., 2002)

  Szerző: Kozák Péter
  Műfaj: Pályakép
  Megjelenés: nevpont.hu, 2013

  Foglalkozások

  agrárpolitikus (23), állatorvos (72), állattenyésztő (17), antropológus (12), atléta (19), bakteriológus (15), bányamérnök (39), belgyógyász (79), bencés szerzetes (33), bibliográfus (23), biofizikus (12), biokémikus (37), biológus (185), bíró (15), bőrgyógyász (17), botanikus (61), ciszterci szerzetes (16), csillagász (17), diplomata (40), edző (71), egészségpolitikus (10), egyházi író (21), egyháztörténész (10), emlékiratíró (10), énekes (14), entomológus (24), építész (66), építészmérnök (26), építőmérnök (32), erdőmérnök (48), esztéta (32), etnográfus (78), evangélikus lelkész (13), farmakológus (19), feltaláló (27), festő (122), festőművész (119), filmrendező (15), filológus (58), filozófus (76), fizikus (113), fiziológus (15), fogorvos (19), földbirtokos (12), földmérő mérnök (19), folklorista (35), fül-orr-gégész (24), gazdasági mérnök (105), gazdasági vezető (13), gazdaságpolitikus (38), genetikus (12), geofizikus (14), geográfus (55), geológus (71), gépészmérnök (159), grafikus (70), gyermekgyógyász (37), gyógypedagógus (14), gyógyszerész (39), hadtörténész (15), helytörténész (14), hidrológus (13), honvéd tábornok (71), honvédtiszt (21), ifjúsági író (11), iparművész (17), író (958), irodalomtörténész (276), jezsuita szerzetes (11), jogász (317), jogtörténész (18), karnagy (12), kémikus (174), kertész (31), kertészmérnök (20), klasszika-filológus (42), kohómérnök (23), költő (181), könyvtáros (68), közgazdász (185), kritikus (52), kultúrpolitikus (22), labdarúgó (34), levéltáros (89), matematikus (97), mérnök (695), meteorológus (14), mezőgazda (126), mezőgazdasági mérnök (104), mikológus (12), mikrobiológus (25), miniszterelnök (24), műfordító (213), műgyűjtő (19), művelődéstörténész (35), művészeti író (14), művészettörténész (91), muzeológus (87), nagybirtokos (63), neonatológus (14),


  © Névpont, 2020. | A címszavakat írta, szerkesztette: Kozák Péter | Kapcsolat: kozakpeter@nevpont.hu, nevpont@kozakpeter.hu