Névpont.hu

Keresés a következőre: Keresnivaló

  Részletes keresés

  Legfrissebb publikációk
  Aczél Endre
  Andorka Rezső , vitéz
  Andorka Rudolf, ifj.
  Magyarországi Boldog Pál
  Zolnay László, zolnai

  Herpay Imre

  erdőmérnök


  Született: 1924. augusztus 23. Vajszló, Baranya vármegye
  Meghalt: 2007. szeptember 4. Sopron
  Temetés: 2007. szeptember 14. Sopron
  Temetési hely: Szent Mihály-temető

  Család

  Sz: Herpay Imre tanító, Szucsits Margit postamester. Szülei kétéves korában elváltak, anyja nevelte, Bogdásán (Baranya vm.). F: 1954-től Horváth Zsuzsanna laboráns. Féltestvére: Herpay Sándor banktisztviselő.

  Iskola

  A cisztercita rend pécsi Nagy Lajos Gimnáziumában éretts. (1943), a bp.-i József Nádor Műszaki Egyetem Soproni Bánya-, Kohó- és Erdőmérnöki Karán erdőmérnöki okl. szerzett (1949), a mezőgazdasági (erdészeti) tudományok kandidátusa (1960).

  Életút

  A MÁV Pécsi Osztálya Mérnökségének szakaszmérnöke (1949–1950), a Földművelésügyi Minisztérium (FM) Pécsi Erdőrendezőségének erdőrendezője (1950–1951). A soproni Erdőmérnöki Főiskola, ill. az Erdészeti és Faipari Egyetem (EFE) Erdőmérnöki Kar Erdőfeltárási és Gépesítési, ill. Erdészeti Szállítási Tanszékének tanársegéde (1951–1954), egy. adjunktusa (1954–1963), egy. docense (1963–1976), az Erdőhasználat-tani, ill. az Erdőhasználati és Feltárási Tanszék tanszékvezető egy. tanára (1976. júl. 1.–1984. dec. 24.); közben az Erdőmérnöki Kar dékánja (1978–1984). Az MTA–TMB-n Sébor János aspiránsa (1954–1958).

  Erdei utak talajstabilizációjával, gazdasági utak pályaszerkezetének méretezésével, erdőgazdálkodási és erdészetpolitikai kérdésekkel foglalkozott. Jelentős eredményeket ért el a mezőgazdasági és erdészeti úthálózatok tervezése és gazdaságossága, ill. a fakitermelés munkafolyamatának idő- és költségelemzése terén.

  Elismertség

  Az MTA Erdészeti Bizottsága tagja (1990-től), a Veszprémi Akadémiai Bizottság (VEAB) Erdészeti Szakbizottságának elnöke. Az Országos Erdészeti Egyesület (OEE) elnöke (1979–1990). Az International Union of Forestry Research Organizations társelnöke (1978–1990). Az EFE tb. doktora (1993).

  Elismerés

  Munka Érdemrend (ezüst, 1966; arany, 1984). Bedő Albert-emlékérem (1969), Vadas Jenő-emlékérem (1979), Bernhard Eduard Fernow-plakett (1990), MTESZ Díj (1990), Ujhelyi Imre-emlékérem (1993).

  Szerkesztés

  Az EFE Tudományos Közleményei szerkesztője (1966–1972).

  Főbb művei

  F. m.: Erdei útpályaszerkezetek építése és fenntartása. Főisk. jegyz. Pankotai Gáborral. (Sopron, 1952; A Mérnöktovábbképző Intézet előadásai. Új kiad. 1969)
  Erdőfeltárás. Főisk. jegyz. Partos Antallal. (Sopron, 1953)
  Vízépítéstan. Főisk. jegyz. (Sopron, 1953)
  Erdei utak talajfeltárásának gazdaságosságáról. (Az Erdő, 1955)
  Könnyű burkolatú erdei utak tervezése. (Az Erdő, 1959)
  Földutak használhatósága. (Erdészettudományi Közlemények, 1959)
  Erdei utak stabilizálása és karbantartása. (Bp., 1959)
  Könnyű burkolatú erdei utak tervezése. (Az Erdő, 1959)
  Földutak, stabilizált és könnyű burkolatú utak erdőgazdasági alkalmazása. Kand. értek. (Sopron, 1960)
  Erdei utak pályaszerkezetének kiválasztása. (Az Erdő, 1961)
  Mezőgazdasági útépítés. Monográfia. Pankotai Gáborral. (Bp., 1963)
  Erdészeti szállítástan. 2/A–B. I–II. köt. Egy. jegyz. Pankotai Gáborral. (Bp., 1963–1964; Egy tankönyv, egy kötetben: Bp., 1965)
  Erdei utak fenntartása. (Erdei munkák mesterfogásai. Bp., 1967)
  Erdei utak pályaszerkezetének méretezése az új hazai utasítás szerint. (Az Erdő, 1967)
  Mindnyájan voltunk egyszer az Akadémián… Sopron. 1919–1969. Az EFE jubileumi évkönyve. Szerk. (Bp., 1970)
  Útpályaszerkezetek irányelvei mezőgazdasági bekötőutakhoz. Összeáll. (Sopron, 1970)
  Erdőgazdasági utak és anyagmozgató járművek viszonya. Egy. jegyz. (Sopron, 1970)
  Kitermelő-anyagmozgató géprendszerek komplex értékelése. (Az Erdő, 1973)
  Erdészet. (Anyagmozgatási kézikönyv. Bp., 1975)
  A fahasználati munkarendszerek fejlesztésének elvi kérdései és néhány lehetősége. (Az Erdő, 1975)
  Fahasználati munkarendszerek vizsgálata és értékelése. 1. Egy. jegyz. Rumpf Jánossal. (Sopron, 1975)
  Nyárasokban alkalmazható géprendszermodellek elemzése. (Az Erdő, 1977)
  Az aprítéktermelés tervezése. (Az Erdő, 1978)
  A fahasználat termelési folyamata. Válogatott fejezetek és példatár. 1–2. Egy. jegyz. Rumpf Jánossal. (Sopron, 1978–1980)
  Erdőhasználattan. I–II. köt. Egy. jegyz. Rumpf Jánossal, Mihály Sándorral. (Sopron, 1978–1982)
  A fahasználati kutatás és az oktatás. (Az Erdő, 1982)
  Az Erdőmérnöki Kar tanszékeinek történelmi alakulása. Többekkel. (Az Erdő, 1983)
  Grundsätze und Methode der Planung und Analyse der Holzeinschlagsarbeitssysteme. (Acta Facultatis Forestalis, 1984)
  A faapríték termelése. Marosvölgyi Bélával, Rumpf Jánossal. (Ma újdonság – holnap gyakorlat. Bp., 1984)
  Az erdészeti anyagmozgatás helyzete és fejlesztési irányai. (Anyagmozgatás+csomagolás, 1984)
  Die technisch-ökonomischen Probleme bei Holzernte in Ungarn. (Mitteilungen des Bundesforschungsanstalt für Forst- und Holzwirtschaft. Hamburg, 1985)
  Bővített újratermelés és a jövedelmezőség fokozása az erdőgazdálkodásban. (Az Erdő, 1986)
  Az erdőgazdálkodás értékelése és illeszkedése a reformfolyamatokba. (Az Erdő, 1989)
  Fahasználatok tervezése. Fahasználati és faanyag-mozgatási szakmérnöki jegyz. (Sopron, 1990)
  kéziratban: Svéd fagazdaság. Úti jelentés. (EFE, 1972).

  Irodalom

  Irod.: Ki kicsoda a magyar mezőgazdaságban? Szerk. Balogh Margit. (Szekszárd, 1997)
  H. I. visszaemlékezése. (Erdészeti Lapok, 1999)
  Faragó Sándor: H. I. (Erdészeti Lapok, 2007)

  Szerző: Kozák Péter
  Műfaj: Pályakép
  Megjelenés: nevpont.hu, 2013

  Foglalkozások

  agrárpolitikus (23), állatorvos (72), állattenyésztő (17), antropológus (12), atléta (19), bakteriológus (15), bányamérnök (39), belgyógyász (79), bencés szerzetes (33), bibliográfus (23), biofizikus (12), biokémikus (37), biológus (186), bíró (15), bőrgyógyász (17), botanikus (61), ciszterci szerzetes (16), csillagász (17), diplomata (40), edző (71), egészségpolitikus (10), egyházi író (21), egyháztörténész (10), emlékiratíró (11), énekes (14), entomológus (25), építész (66), építészmérnök (26), építőmérnök (32), erdőmérnök (48), esztéta (33), etnográfus (78), evangélikus lelkész (13), farmakológus (20), feltaláló (27), festő (122), festőművész (119), filmrendező (15), filológus (58), filozófus (76), fizikus (113), fiziológus (15), fogorvos (19), földbirtokos (12), földmérő mérnök (19), folklorista (35), fül-orr-gégész (24), gazdasági mérnök (105), gazdasági vezető (13), gazdaságpolitikus (38), genetikus (12), geofizikus (14), geográfus (55), geológus (71), gépészmérnök (159), grafikus (70), gyermekgyógyász (37), gyógypedagógus (14), gyógyszerész (39), hadtörténész (15), helytörténész (14), hidrológus (13), honvéd tábornok (71), honvédtiszt (21), ifjúsági író (11), immunológus (10), iparművész (17), író (960), irodalomtörténész (276), jezsuita szerzetes (11), jogász (318), jogtörténész (18), karnagy (12), kémikus (175), kertész (31), kertészmérnök (20), klasszika-filológus (42), kohómérnök (23), költő (182), könyvtáros (68), közgazdász (186), kritikus (52), kultúrpolitikus (22), labdarúgó (34), levéltáros (89), matematikus (97), mérnök (695), meteorológus (14), mezőgazda (126), mezőgazdasági mérnök (104), mikológus (12), mikrobiológus (26), miniszterelnök (24), műfordító (214), műgyűjtő (20), művelődéstörténész (37), művészeti író (14), művészettörténész (92), muzeológus (87), nagybirtokos (64),


  © Névpont, 2020. | A címszavakat írta, szerkesztette: Kozák Péter | Kapcsolat: kozakpeter@nevpont.hu, nevpont@kozakpeter.hu