Aba Ervin
Aba Ervin

2024. július 25. Csütörtök

Aba Ervin

orvos, tüdőgyógyász, radiológus

Névváltozatok

1905-ig Agbaba Ervin 

Születési adatok

1899. március 31.

Eszék, Verőce vármegye

Halálozási adatok

1978. szeptember 13.

Mannheim, Német Szövetségi Köztársaság

Temetési adatok

1978. szeptember

Mannheim

Hauptfriedhof


Család

Régi görögkeleti (szerb ortodox) családból származott, a család később áttért a református hitre.

Nagyszülei: Agbaba Mihály, Bogdán Zsófia; Axmann Mihály, Auer Emília.

Szülei: Aba Illés (= Agbaba Illés, 1859. nov. 1. Gracsác, Zára vm., Horvátország–1934. dec. 7. Erdőtelek, Heves vm. Temetés: 1934. dec. 9. Erdőtelek) cs. és kir. ezredes, Axmann Adél (1857. dec. 10. Eszék–1929. aug. 20. Bp.) iparművész, szőnyegszövőgyár-tulajdonos.

Aba Illés 1. felesége: Gáspárdy Coelesta Rozália (= Gáspárdy Celesztina, 1865. dec. 23. Eger, Heves vm.–1895. Versec, Temes vm.).

Aba Illés és Gáspárdy Coelesta gyermekei: Agbaba Irén Gizella (1890. nov. 16. Eger–1937. márc. 4. Hol?) és Agbaba Alice Olga (1893. dec. 16. Eger).

 

Felesége:

1. 1923. márc. 17.– Höffer Mária (1901. dec. 21. Szatmárnémeti, Szatmár vm.–1978. aug. 22. Bp.), Höffer Ferenc és Erdős Irén leánya. Elvált.

Gyermekei, leányai: Lendvai/y Ferencné Aba Mária Ildikó (1924. márc. 16. Debrecen–2006. okt. 25. Mátraháza, Heves m.), Kovács Alajosné Aba Lenke Irén Adél (1926. júl. 18. Debrecen–2021. febr. 22. Bp.) és Aba Ottó (1929. Debrecen). Elvált.

Aba Mária Ildikó férje: Lendvay Ferenc (= 1946-ig Lederer Ferenc, 1919. szept. 1. Bp.–1998. ápr. 1. Bp.) színész, rendező, színigazgató.

Lendvay Ferenc és Aba Mária gyermeke, leánya: Lendvai Ildikó (1946–) politikus, országgyűlési képviselő, az MSZP elnöke.

2.

Nyul Éva (1908. máj. 4. Felsővisó, Máramaros vm.), Bernát Vince és Vallner Regina leánya.

Gyermeke, leánya: Aba Beatrix (1933. Eger).

Iskola

Elemi és polgári iskoláit Nagyváradon (1903–1909), középiskoláit a nagyváradi állami főreáltanodában (1909–1913), a fiumei állami gimnáziumban (1913–1914), a ciszterci rend pécsi Nagy Lajos Gimnáziumában (1914–1915) és a budapesti Szent László Gimnáziumban végezte (1915–1916), Wagner Manó rákospalotai magángimnáziumában éretts. (1917).

A budapesti tudományegyetemen és a debreceni Tisza István Tudományegyetemen tanult tovább (Debrecenben orvosdoktori okl. szerzett, 1924). Radiológiai gyakorlatot a bécsi Jubileumspital röntgenambulanciáján szerzett (1930-as évek).

Életút

Tanulmányai befejezése után Debrecenben és Budapesten volt klinikai gyakorlaton (1924–1925), majd Göllén, Balatonberényben, Balatonkeresztúron és Balatonmáriafürdőn h. községi orvos (1925–1929). Erdőtelek település községi orvosa (1929–1940), Putnokon MÁV-pályaorvos (1940–1945). Egy rövid ideig a Duna–Száva–Adria Vasút pályaorvosa (1929 előtt).

1945 után Németországban telepedett le.

Az 1920-as–1930-as évek ismert körorvosaként elsősorban a tüdő megbetegedéseivel (mindenekelőtt a tbc-vel) és a hastífusszal foglalkozott. Új roboráló eljárást dolgozott ki hastífuszvakcinával szemben. Közegészségügyi szakkönyve és visszaemlékezése kéziratban maradt.

Elismerés

Nemzetvédelmi Kereszt (1941).

Irodalom

Irod. és források: Gáspárdy Coleszta úrhölgy, Gáspárdy Géza egri előkelő ügyvéd és Heves megyei birtokos leányafebr. 3-án tartja esküvőjét Agbaba Illéssel, a helyben állomásozó 60. sz. cs. és kir. Appel-gyalogezred hadnagyával. (Eger [hetilap], 1890. jan. 28.)
Új házi szőnyegszövő készüléket mutattak be. [A feltaláló Axmann Adél eszéki kisasszony.] (Pesti Hírlap, 1894. febr. 14.)
Axmann Adél szőnyegszövőgép szabadalma. (Központi Értesítő, 1894. nov. 18.)
Verseczen elhunyt Agbaba Illésné Gáspárdi Czelesztin [!], honvéd százados neje. (Vasárnapi Ujság, 1895. 30.)
A horvát-szlavón-dalmát bán intézvényével megengedtetett, hogy Agbaba Illés, a verseczi 7. honvéd gyalogezred századosa nevét „Abá”-ra változtassa. (Honvédségi Közlöny, 1905. jan. 28.)
Négyszáz tiszt özvegye tanul cipő- és kalapvarrást. [Aba Illésné a gobelin- és szőnyegszövő műhely vezetője.] (Új Nemzedék, 1921. nov. 16.)
Aba Ervint orvosdoktorrá avatták (Egyetértés, 1924. nov. 1.)
Orvost választott Erdőtelek község képviselő-testülete. [Dr. Aba Ervin balatonszentgyörgyi lakos közégi orvossá választása.] (Egri Népújság, 1929. márc. 12.)
Heves vármegyei ismertető és adattár. Felelős főszerk. Ladányi Miksa, sajtó alá rend. Ladányi István. [Személyi adattár: Aba Ervin dr.] (Magyar városok és vármegyék monográfiája 20. Bp., 1936)
Keresztény magyar közéleti almanach. I–II. köt. (Bp., 1940)
A MÁV Betegségi Biztosító Intézete az önként Nyugatra távozott és onnan még vissza nem tért orvosok munkaviszonyát megszüntette. [Dr. Aba Ervin putnoki pályaorvosról.] (Magyar Közlöny, 1946. máj. 5.).

 

neten:

https://www.familysearch.org/ark:/61903/1:1:QKMG-WJCT (Axmann Adél születési anyakönyve, 1857)

https://www.familysearch.org/ark:/61903/1:1:XZZG-8PX (Agbaba Irén születési anyakönyve, 1890)

https://www.familysearch.org/ark:/61903/1:1:XZZP-GZF (Agbaba Alice Olga születési anyakönyve, 1893)

https://www.familysearch.org/ark:/61903/1:1:6NK9-C1S8 (Aba Ervin és Höffer Mária házassági anyakönyve, 1923)

https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:S3HT-DW2Q-QD?i=58 (Aba Illésné Axmann Adél halotti anyakönyve, 1929)

https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:S3HT-DT37-24R (Aba Ervin és Nyúl Éva házassági anyakönyve, 1932)

https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:33S7-9PCQ-47T?i=74 (Aba Illés halotti anyakönyve, 1934)

https://dspace.oszk.hu/handle/20.500.12346/301547 (Aba Illés gyászjelentése, 1934)

https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:33SQ-GPV2-PKN?i=34 (Lederer [Lendvay] Ferenc és Aba Mária Ildikó házassági anyakönyve, 1946)

Megjegyzések

A rokoni kapcsolatok forrása az Agbaba, ill. az Aba és a Gáspárdy család publikus családtörténeti oldalai: www.geni.com és www.myheritage.hu

Szerző: Kozák Péter

Műfaj: Pályakép

Megjelent: nevpont.hu 2023

×

Földieknek látszók

Női szentek és boldogok

Legújabb könyvemben tizenkét különös sorsú, közismert, mégis ismeretlen 10–13. századi női szent, boldog és boldog emlékezetű nő életútja szerepel. A szentekről és boldogokról azt hihetnénk, hogy önmegtagadó, imádságos, nem egyszer aszketikus életük kiáltó ellentétben állt világi kortársaik tevékeny mindennapjaival. Valójában valamennyiük élete küzdelmes volt, tele gyarlósággal, hibával, szerencsés és szerencsétlen döntések sorozatával, rendkívüli jellemük azonban a magyarság sorsdöntő pillanataiban felülemelkedett minden addigi kétségen és korláton. Talán egyetlen fejedelmi család sem adott annyi szentet, mint a három évszázadon át uralkodó Árpád-ház, talán egyetlen történelmi korszakban sem élt annyi női szent és szent életű női hitvalló, mint az Árpád-kori Magyar Királyság területén. Az uralkodói dinasztia szentjein kívül könyvem megemlékezik a keresztény hitet a külhonban terjesztő magyarországi uralkodónőkről és fejedelemasszonyokról is.

A Kossuth Kiadó gondozásában megjelent, gazdagon illusztrált album kedvezményes áron, 5942 forintért megrendelhető a vevoszolgalat@kossuth.hu emailen.

Kozák Péter
a Névpont szerkesztője