Abád Józsefné Hauzer Henriette
Abád Józsefné Hauzer Henriette

2024. április 19. Péntek

Abád Józsefné Hauzer Henriette

ritmikus sportgimnasztikai edző, szakíró

Születési adatok

1922. június 16.

Győr, Győr-Moson-Sopron vármegye

Halálozási adatok

1992. szeptember 10.

Budapest

Temetési adatok

1992. október 5.

Budapest

Farkasrét (hamvasztás utáni búcsúztatás)


Család

Régi győri evangélikus családból származott.

Dédszülei, apai: Hauzer/Hauser György, Frei Terézia (†1882. aug. 30. Győr. Temetés: 1882. szept. 1. Győr, Belvárosi Temető).

Nagyszülei: Hauzer György (1842. dec. 24. Pest–1911. nov. 28. Győr. Temetés: 1911. nov. 30. Győr, Városi Temető) rézműgyáros, a győri ipartestület tb. elnöke, a győri városi önkéntes tűzoltóegylet örökös tb. elnöke, Dorner Mária (†1932. febr. 18. Győr. Temetés: 1932. febr. 20. Győr); Schöpf István, Katona Róza (†1940. dec. 22. Győr. Temetés: 1940. dec. 24. Győr, Újtemető).

Hauzer György első felesége: Windhager Paulina (†1878. jan. 17. Győr. Temetés: 1878. jan. 19. Győr, Belvárosi Temető).

Szülei: Hauzer György (1881. aug. 19. Győr–1957. júl. 8. Győr. Temetés: 1957. júl. 13. Győr) mérnök, Schöpf Sarolta (†1973. máj. 9. Győr. Temetés: 1973. máj. 16. Győr).

Schöpf Sarolta testvére: dr. Schöpf Árpád (1905. máj. 15. Győr–1977. júl. 28. Győr. Temetés: 1977. aug. 1. Győr) orvos, gyermekgyógyász.

Testvére: Höpfner Lothárné Hauzer Hella.

Férje: Abád József (= Abkarovits József, 1910. júl. 12. Tarcadobó, Sáros vm.–1978. ápr. 1. Bp. Temetés, hamvasztás előtti búcsúztatás: 1978. ápr. 15. Farkasrét) röplabdaedző, matematikatanár, szakíró, műgyűjtő.

A család eredetileg a Hauser névváltozatot használta, de már nagyapja is a Hauzer névalakhoz ragaszkodott, jóllehet a sajtóban mindkét néven említették.

Iskola

Két elemi osztályt a győri tanítónőképző intézet népiskolájában végzett (1928–1930), a győri ének- és zeneegylet zeneiskolájában (1930–1939) és a győri állami leánygimnáziumban (1933-tól m. kir. állami Apponyi Albert Gróf Leánygimnáziumban) tanult tovább (1932–1940), ott éretts. (1940).

A TF-en testnevelő tanári okl. szerzett (1943), mozgásművészeti tanfolyamot végzett (1948), ritmikus sportgimnasztikai mesteredző (1977).

Életút

A Kolozsvári Református Gimnázium h. tanára (1942–1943), a Budapesti Evangélikus Leánygimnázium r. tanára (1946–1952), a BOTE, ill. a SOTE Testnevelés Tanszék tanára és a tanszék h. vezetője (1952–1981), a budapesti Fasori Evangélikus Gimnázium testnevelő tanára (1989–1990).

A TF c. egy. docense (1990–1992).

Az Orvosegyetemi Haladás nőitorna-szakosztályának (1953-tól), az OSC művészitorna-szakosztályának alapító tagja (1957-től), a Magyar Torna Szövetség (MOTESZ) mellett működő Magyar Művészitorna Bizottság alapító tagja (1960–1991) és elnöke (1968–1981). A MOTESZ elnökségi tagja (1968–1992), az edzőbizottság vezetője (1984–1988), a ritmikus sportgimnasztikai tanács elnökhelyettese (1989–1991), a Magyar Ritmikus Sportgimnasztikai Szövetség elnökségi tagja (1992). A Magyar Olimpiai Bizottság (MOB) tagja (1984–1989). A Nemzetközi Torna Szövetség (FIG) tagja (1968–1976); a FIG ritmikus sportgimnasztikai bíróképzésének vezetője (1968–1976).

Emlékezet

Győri evangélikus családból származott. Nagyapja, id. Hauzer György mint önálló rézműves 1868-ban telepedett le Győrött. Műhelye az Arany János utcában (az egykori Arrabona áruház helyén) volt. Hauzer Henriette is Győrött született, középiskolai tanulmányait Győrött, felsőfokú tanulmányait Budapesten végezte: a TF-en kívül a Zeneakadémián (zongora tanszakon) is tanult. Tanulmányai befejezése után a BOTE-n tanított, egyúttal több népszerű torna- és művészitorna-bemutatót rendezett. Nevéhez fűződik – többek között – a Népstadion megnyitásakor 1200 fővel előadott kendőgyakorlat (1953), a Marseillaise koreográfiája (1954), a Saint-Saëns zenéjére előadott Haláltánc mozgáskompozíció. Jelentős szerepet játszott a női tornából önálló szakággá, majd új sportággá váló kéziszergyakorlat (= művészi torna, ritmikus sportgimnasztika) nemzetközi szabályainak kidolgozásában. Az első magyar nyelvű rsg-szakkönyv szerzője (1974), az új sportág első olimpiai szereplésének (1984) egyik előkészítője.

Hauzer Henriette Budapesten hunyt el, a Farkasréti Temetőben, férjével, Abád Józseffel együtt, közös sírban nyugszik. A sírt a Nemzeti Emlékhely és Kegyeleti Bizottság védetté nyilvánította (2004-ben). Abád Józseffel összegyűjtött értékes, 18–19. századi képző- és iparművészeti gyűjteményét végrendeletében a győri Xantus János Múzeumra hagyta (Abád–Hauzer-gyűjtemény). Tiszteletére az OSC (1993-tól), ill. a KTC Vuelta SE (2001-től) Abád Józsefné-emlékversenyt rendez. Írásait Abád Józsefné, ill. Abádné Hauzer Henriette néven jegyezte, családneve a sajtóban néha – tévesen – Hauser változatban jelent meg.

Szerkesztés

Tornaelméleti tanulmányai elsősorban a Magyar Tornában (1973–1982), az Orvosegyetem c. lapban (1982–1987), A sport és a testnevelés időszerű kérdéseiben (1982-től), ill. a World Gymnasticsban jelentek meg (1982–1987).

Főbb művei

F. m.: Úttörők ifjú békeharcos tornaversenyének gyakorlatanyaga és lebonyolítása 1953–1954. Összeáll. Borsos Jenővel. (Bp., 1953)
Útmutató a művelődési házakban folyó modern gimnasztikai oktatáshoz. Szerk. (Modern gimnasztika a művelődési házakban 1–2. Bp., Népművelési Propaganda Iroda, 1971
I–II. köt. 2. kiad. 1976)
Ritmikus sportgimnasztika.
Mozgás, zene, harmónia. 4 táblával. (Bp., Sport Könyvkiadó, 1974
2. jav. és bőv. kiad. 1982
román nyelven: Bucuresti, 1983)
Zeneválasztás a ritmikus sportgimnasztikában. (
Bp., TF, 1975)
A művészitorna helyzetének értékelés. (Tömegsport, versenysport. Bp., Sport Könyvkiadó, 1976)
A ritmikus sportgimnasztika alkalmazhatósága az egyetemi testnevelésben. (Nemzetközi jubileumi tudományos ülésszak. Budapesti Műszaki Egyetem Testnevelés Tanszéke. 1976. dec. 2–4. Előadások. Szerk. Pulai Ferenc. Bp., 1977)
25 éves a Semmelweis Orvostudományi Egyetem Testnevelés Tanszéke. 1952–1977. 20 éves az Orvostudományi Egyetem Sport Clubja. 1957–1977. – Twenty-Five Years of the Physical Training and Sport Department of the Semmelweis University of Medicine. Twenty Years of the Medical University Sports Club. A SOTE Testnevelés Tanszéke és az OSC jubileumi évkönyve. Írta és szerk. Frenkl Róberttel. (Bp., SOTE, 1977)
„Mit, hogyan?”… tanítsunk a ritmikus sportgimnasztikában. Többekkel. (Bp.,
1988)
A ritmikus sportgimnasztika kialakulása és fejlődéstörténete. (Bp., TF, 1988).

F. m.: ford.: Nemzetközi (FIG) értékelési kódex. (Bp., TF, 1970
5. jav. és bőv. kiad. 1989)
A ritmikus sportgimnasztika értékelési előírásai. Ford. (A Magyar Torna Szövetség kiadványa. Bp., 1989).

F. m.: koreográfiái: Kendőgyakorlat a Népstadion megnyitóján. (Budapest, 1953. aug. 20.)
Zenés–képes sporthíradó. (Budapest, Erkel Színház, 1955. ápr. 4.)
Babák-mamák. (
Budapest, Erkel Színház, 1970. ápr. 4.)
Önálló dísztorna. (
Budapest, Jégszínház, 1975)
Karácsonyi misztériumjáték. (TF Torna Tanszék posztumusz bemutatója,
Budapest, Nemzeti Sportcsarnok, 1992. dec. 24.).

Irodalom

Irod.: források: Hauzer György, a győri önkéntes tűzoltó egyesület örökös tb. elnöke Győrött elhunyt. (Az Újság, 1911. nov. 30.)
Özvegy Hauzer Györgyné Dorner Mária Győrött elhunyt. (Dunántúl [napilap], 1932. febr. 21.)
Elhunyt Hauzer György. (Kisalföld, 1957. júl. 13.)
Elhunyt Hauzer Györgyné Schöpf Sarolta. (Kisalföld, 1973. máj. 13.)
Elhunyt dr. Schöpf Árpád. (Kisalföld, 1977. júl. 31.)
Elhunyt Abád Józsefné Hauzer Henriette. (Nemzeti Sport, 1992. szept. 11.)
Halálhír. (Népszabadság–Magyar Nemzet, 1992. szept. 26.)

A
bád Józsefné Hauzer Henriette. (Orvosegyetem, 1992. 18.)
Abád Józsefné Hauzer Henriette. (Evangélikus Élet, 1992. 37.)
Abád Józsefné. (RSG Tudomány–Művészet, 1993)

Imre Béla: „Minden értékem a szülővárosomé.” Az Abád–Hauzer és a Barkóczi-gyűjtemények Győrben. (Kisalföld, 1995. jún. 17.)
Tóth Gyula: Önkéntes egylettől a hivatásos tűzoltóságig. [A győri tűzoltó-egyesületről és Hauzer Györgyről.] (Kisalföld, 2006. máj. 6.).

Irod.: lexikonok: Sportlexikon. I–II. köt. Főszerk. Nádori László. (Bp., 1985–1986)
Ki kicsoda a magyar sportéletben? I–III. köt. (Szekszárd, 1994)
Salamon Nándor: Kisalföldi művészek lexikona. Építészek, szobrászok, festők, műgyűjtők, művészeti írók. XVI–XX. század. (Győr, 1998)
Győri életrajzi lexikon. (Győr, 1999
2. átd. kiad. Győr, 2003).

 

neten:

https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:939K-RGSX-NG?personaUrl=%2Fark%3A%2F61903%2F1%3A1%3AV5QD-ZKJ (Id. Hauzer György születési anyakönyve, 1842)

https://dspace.oszk.hu/handle/20.500.12346/291659 (Hauzer Györgyné Windhager Paulina gyászjelentése, 1878)

https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:939K-R3R6-4?personaUrl=%2Fark%3A%2F61903%2F1%3A1%3AV53C-LBR (Ifj. Hauzer György születési anyakönyve, 1881)

https://dspace.oszk.hu/handle/20.500.12346/291657 (Hauzer Györgyné Frei Terézia gyászjelentése, 1882)

https://dspace.oszk.hu/handle/20.500.12346/291653 (Id. Hauzer György gyászjelentése, 1911)

https://dspace.oszk.hu/handle/20.500.12346/291656 (Hauzer Györgyné Dorner Mária gyászjelentése, 1932)

https://dspace.oszk.hu/handle/20.500.12346/532919 (Schöpf Istvánné Katona Róza gyászjelentése, 1940)

https://dspace.oszk.hu/handle/20.500.12346/291655 (Hauzer György, Hauzer Henriette édesapja gyászjelentése, 1957)

https://dspace.oszk.hu/handle/20.500.12346/291658 (Hauzer Györgyné Schöpf Sarolta gyászjelentése, 1973)

 

https://www.pannon-viz.hu/cikk/a-hauzer-orokseg.html (A Hauzer-örökség)

https://www.gyorikonyvtar.hu/gyel/index.php/Hauzer_(Hauser)_Gy%C3%B6rgy (Hauzer György életrajza, Győri Könyvtár, 2013)

Szerző: Kozák Péter

Műfaj: Pályakép

Megjelent: nevpont.hu 2023

×

Földieknek látszók

Női szentek és boldogok

Legújabb könyvemben tizenkét különös sorsú, közismert, mégis ismeretlen 10–13. századi női szent, boldog és boldog emlékezetű nő életútja szerepel. A szentekről és boldogokról azt hihetnénk, hogy önmegtagadó, imádságos, nem egyszer aszketikus életük kiáltó ellentétben állt világi kortársaik tevékeny mindennapjaival. Valójában valamennyiük élete küzdelmes volt, tele gyarlósággal, hibával, szerencsés és szerencsétlen döntések sorozatával, rendkívüli jellemük azonban a magyarság sorsdöntő pillanataiban felülemelkedett minden addigi kétségen és korláton. Talán egyetlen fejedelmi család sem adott annyi szentet, mint a három évszázadon át uralkodó Árpád-ház, talán egyetlen történelmi korszakban sem élt annyi női szent és szent életű női hitvalló, mint az Árpád-kori Magyar Királyság területén. Az uralkodói dinasztia szentjein kívül könyvem megemlékezik a keresztény hitet a külhonban terjesztő magyarországi uralkodónőkről és fejedelemasszonyokról is.

A Kossuth Kiadó gondozásában megjelent, gazdagon illusztrált album kedvezményes áron, 5942 forintért megrendelhető a vevoszolgalat@kossuth.hu emailen.

Kozák Péter
a Névpont szerkesztője