Abaffy Béla
Abaffy Béla

2021. szeptember 20. Hétfő

Abaffy Béla

pedagógus, irodalomtörténész

Születési adatok

1875. november 9.

Szentes, Csongrád vármegye

Halálozási adatok

1918. október 31.

Makó, Csanád vármegye

Temetési adatok

1918. november 2.

Makó


Család

Felesége: Háry Zsuzsanna (†1939. júl. Bp. Temetés: Temetés: 1939. júl. 9. Rákoskeresztúr).

Fia: Abaffy László (1906. márc. 18. Makó–1975. máj. 31. Huttenheim. Temetés: 1975. jún. 6. Huttenheim): újságíró, író, műfordító, ill. Abaffy Béla és Abaffy Károly; leánya: Abaffy Etelka.

Iskola

Elemi és középiskoláit Szentesen végezte (1894-ben éretts.), a budapesti tudományegyetemen – az Eötvös Kollégium tagjaként – magyar nyelv és irodalom–latin nyelv és irodalom szakos középiskolai tanári okl. szerzett (1898).

Életút

A makói magyar kir. állami főgimnázium h. tanára (1897–1899), r. tanára (1899–1918).

Makói városi képviselő és az evangélikus egyháztanács főjegyzője.

Irodalomtörténészként a reformkor és Jókai Mór (1825–1904) munkásságával foglalkozott, számos irodalmi segédkönyvet és munkafüzetet írt és szerkesztett. Makón együtt tanított a helyi gimnáziumban a költő Juhász Gyulával (1913–1917).

Elismertség

A Magyar Irodalomtörténeti Társaság tagja (1912-től).

A Délmagyarországi Közművelődési Egyesület (DMKE) tagja.

Szerkesztés

Az Irodalmi segédkönyvek szerkesztője (1910–1914).

Főbb művei

F. m.: Pályaválasztás előtt álló tanítványaink tájékoztatása. (Gyakorlati Paedagogia, 1907)
Az Aeneis olvastatása a VII. osztályban. (Az Országos Középiskolai Tanáregylet Közlönye, 1909)
Jókai Mór: A nagyenyedi két fűzfa. – A peregrinus. Magyarázta A. B. (Irodalmi segédkönyvek. 1–2. Szeged, 1911)
Jókai Mór: Az új földesúr. Magyarázta A. B. (Irodalmi segédkönyvek. 23. Szeged, 1914).

Irodalom

Irod.: Elhunyt özvegy Abaffy Béláné. (Pesti Hírlap, 1939. júl. 8.)
Császtvay István–Péter László: Juhász Gyula makói évei. (Irodalomtörténeti Közlemények, 1955. 3.).

 

neten:

https://dspace.oszk.hu/handle/20.500.12346/301570# (Abaffy Béla gyászjelentése)

Szerző: Kozák Péter

Műfaj: Pályakép

Megjelent: nevpont.hu 2020