Abaffy Ödön
Abaffy Ödön

2024. április 17. Szerda

Abaffy Ödön, abafalvi és felsőlehotai

politikus, nagybirtokos

Névváltozatok

Abaffy Arisztid Ödön; Abaffy Edmund 

Születési adatok

1868. augusztus 19.

Felsőlehota, Árva vármegye

Halálozási adatok

1930. április 28.

Budapest


Család

Az abafalvi és felsőlehotai előnevű Abaffy régi evangélikus nemesi család egyik katolikus ágából származott.

Abaffy Ödön nagyszülei: Abaffy Arisztid (1799. júl. 11. Felsőlehota–1861. jún. 15. Pest) politikus, földbirtokos, berzeviczi és kakaslomniczi gr. Berzeviczy Terézia (1804. Felsőlehota–1866. ápr. 2. Felsőlehota); Zierotin Zdenkó Ottó Ernő (1812. nov. 23. Brünn–1887. nov. 18. Bécs), zsadányi és törökszentmiklósi Almásy Gabriella Jozefa Johanna (1816. ápr. 21. Gyöngyös–1896. nov. 17. Olmütz).

Abaffy Ödön szülei: Abaffy Ágoston (1830. szept. 12. Felsőlehota–1907. ápr. 14. Felsőlehota) politikus, földbirtokos, gr. lilgenaui Zierotin Marietta Jozefina Ernesztina (1839. okt. 28. Schloss Blauda–1924. jún. 6. Surányka).

Abaffy Ödön testvérei: Abaffy Emil (1863–1902), Abaffy Mária (1864–1943), Abaffy Aurél (1867–), Abaffy Adolf (1874–1947).

Felesége: 1. 1894-től Kovács Irma (1871–). 2. 1910-től Mayrhoffer Gizella (1884–1949).

Gyermekei: Lánczy Gyuláné Abaffy Alice (1894–1972), marótegyházi Maróthy Lászlóné Abaffy Edmunda Marianne (Éda, 1896–1921), Abaffy Sándor (1898–1974), Abaffy Ferenc (1900–), Abaffy Iván Egon (1911–1940), Abaffy Judit Zsuzsanna (1918–), Abaffy Ilona Mária (1919–).

Iskola

A budapesti II. kerületi katolikus gimnáziumban (1878–1882), a budapesti kegyes tanítórendi főgimnáziumban (1882–1883), az eperjesi katolikus főgimnáziumban (1883–1884), a budapesti V. kerületi (lipótvárosi) katolikus főgimnáziumban tanult (1884–1887) és itt éretts. (1887).

A budapesti tudományegyetem jogot hallgatott (1887–1891).

Életút

Tanulmányai befejezése után katonai szolgálatot teljesített, a 13. Savoyai Jenő dragonyosezredben szolgált (mint tartalékos főhadnagy, 1892–1893, áthelyezték a kassai 5. honvéd huszár ezredhez 1893. jan. 1-jétől). Cs. és kir. kamarás (1894-től).

Árva vármegye közigazgatási gyakornoka (1894–1896), vármegyei aljegyzője (1896–1899), főjegyzője (1899–1901). Néppárti programmal az Alsókubini választókerület országgyűlési képviselője (1901. okt. 26.–1905. jan. 3.). Mandátuma lejárta után visszavonult birtokaira gazdálkodni. 

Az Alsókubini Takarék- és Hitelintézet Rt. igazgatósági tagja (1897-től).

Irodalom

Irod.:

neten:

 

https://dspace.oszk.hu/handle/20.500.12346/301562 (Abaffy Ágost gyászjelentése, 1907)

https://www.familysearch.org/ark:/61903/1:1:KMHR-K3V (Abaffy Edmund német nyelvű születési anyakönyve)

https://mpgy.ogyk.hu/mpgy/alm/al901_06/197.htm (Országgyűlési almanach 1901)

http://publikacio.uni-eszterhazy.hu/4775/1/Az%20orsz%C3%A1ggy%C5%B1l%C3%A9s%20tagjainak%20archontol%C3%B3gi%C3%A1ja_V%C3%89GLEGES.pdf (Ballabás Dániel–Pál Judit–Pap József: Képviselők és főrendek a dualizmus kori Magyarországon. 2. Az országgyűlés tagjainak archontológiája)

 

Szerző: Kozák Péter

Műfaj: Pályakép

Megjelent: nevpont.hu 2020

×

Földieknek látszók

Női szentek és boldogok

Legújabb könyvemben tizenkét különös sorsú, közismert, mégis ismeretlen 10–13. századi női szent, boldog és boldog emlékezetű nő életútja szerepel. A szentekről és boldogokról azt hihetnénk, hogy önmegtagadó, imádságos, nem egyszer aszketikus életük kiáltó ellentétben állt világi kortársaik tevékeny mindennapjaival. Valójában valamennyiük élete küzdelmes volt, tele gyarlósággal, hibával, szerencsés és szerencsétlen döntések sorozatával, rendkívüli jellemük azonban a magyarság sorsdöntő pillanataiban felülemelkedett minden addigi kétségen és korláton. Talán egyetlen fejedelmi család sem adott annyi szentet, mint a három évszázadon át uralkodó Árpád-ház, talán egyetlen történelmi korszakban sem élt annyi női szent és szent életű női hitvalló, mint az Árpád-kori Magyar Királyság területén. Az uralkodói dinasztia szentjein kívül könyvem megemlékezik a keresztény hitet a külhonban terjesztő magyarországi uralkodónőkről és fejedelemasszonyokról is.

A Kossuth Kiadó gondozásában megjelent, gazdagon illusztrált album kedvezményes áron, 5942 forintért megrendelhető a vevoszolgalat@kossuth.hu emailen.

Kozák Péter
a Névpont szerkesztője