Abele Ferenc
Abele Ferenc

2021. október 18. Hétfő

Abele Ferenc, lilienbergi br.

honvéd tábornok

Névváltozatok

1926-tól vitéz

Születési adatok

1875. július 8.

Klagenfurt, Ausztria

Halálozási adatok

1928. június 6.

Budapest


Család

Sz: Abele Ferenc Szerafin (1818–1880), Kind Wilhelmina Terézia (1834–1893). F: Mohr Franciska (1889–).

Iskola

A bécsi Katonai Műszaki Akadémián (1893–1896), a bécsi Hadiiskolán tanult (1899–1901), vezérkari törzstiszti tanfolyamot végzett (1912).

Életút

Hadnaggyá avatták a szegedi cs. és kir. 7. utászzászlóaljhoz (1896), a przemysli cs. és kir. 10. utászzászlóaljnál és a lembergi XI. hadtestnél vezérkari tisztként szolgált (1901–1914), a kolozsvári cs. és kir. 35. gyaloghadosztály (1914–1915. dec.), a nagyszebeni XII. hadtest vezérkari főnöke (1916–1917), a gyulafehérvári cs. és kir. 69. gyalogdandár parancsnoka (1918. jan.–okt.). Az összeomlás után, magyar állampolgárként Kápolnásnyéken telepedett le (1918 vége), vezérkari ezredesként nyugállományba helyezték. (1919. márc.). Reaktiválása után a szerveződő Nemzeti Hadsereg tagja (1919 ősze), a Hadügyminisztérium (HM) különleges berlini megbízottja (1919. okt.–1920), I. osztályú konzulként ún. rejtett katonai attasé (a berlini magyar követségen, 1920–1925); közben tábornokká nevezték ki (1922). A székesfehérvári 2. vegyes dandár közigazgatási vezetője (1925–1926); e beosztásában altábornagy (1925–1928), ill. vezérfőtanácsosként a Legfelsőbb Honvéd Törvényszék elnöke (1926. júl.–1928). Az ő javaslatára ünnepelték meg először 1915-ben a magyar hősök emlékünnepét, ill. kedvezményezte, hogy minden község emlékművet állítva örökítse meg a világháborúban elesettek nevét. Kezdeményezése 1917-ben emelkedett törvényerőre, majd 1924-ben újabb jogszabály sorolta a nemzeti ünnepek közé (május utolsó vasárnapját).

Emlékezet

Budapesten hunyt el, a Farkasréti Temetőben nyugszik. Sírját a Nemzeti Emlékhely és Kegyeleti Bizottság védetté nyilvánította (2004-ben), a sírhelyet felújították.

Irodalom

Irod.: Gudenus János József: A magyarországi főnemesség XX. századi genealógiája. I–V. köt. (Bp., 1990–1999).

Szerző: Kozák Péter

Műfaj: Pályakép

Megjelent: nevpont.hu, 2013