Abella Miklós
Abella Miklós

2021. október 26. Kedd

Abella Miklós

geográfus, pedagógus

Születési adatok

1922. április 8.

Budapest

Halálozási adatok

1976. augusztus 19.

Split, Jugoszlávia

Temetési adatok

1976. szeptember 8.

Budapest

Farkasrét


Család

F: Weingarten Ilona. Fia: Abella Miklós (1954–).

Iskola

Az ELTE BTK-n történelem–földrajz szakos középiskolai tanári okl. szerzett, majd doktorált (1964).

Életút

Az MTA Földrajztudományi Kutató Csoportja, majd az MTA Földrajztudományi Intézete tud. munkatársa (1954–1962), a Vörös Akadémia, a Pártfőiskola, ill. az Agrártudományi Egyetem (ATE) meghívott előadója (1962–1969), különböző szakiskolákban tanított (1969–1976). Népesség- és településföldrajzzal foglalkozott, ill. az idegenforgalmi földrajzi kutatások egyik magyarországi úttörőjeként, elsőként próbálta meg a szaktudomány kutatási területeit meghatározni, feladatait kijelölni. Tudományos tevékenységével meghatározó szerepet játszott a balatoni, a dél-alföldi és az alföldi idegenforgalmi infrastruktúra fejlesztésében.

Emlékezet

Splitben hunyt el, a budapesti Farkasréti Temetőben nyugszik.

Szerkesztés

Írásai elsősorban a Földrajzi Értesítőben (1955–1976) és a Földrajzi Közleményekben jelentek meg (1956–1976).

Főbb művei

F. m.: Néhány adat a Gödöllői járás településeinek 1720-tól napjainkig tartó fejlődéséhez. (Földrajzi Értesítő, 1955)
Csehszlovákia gazdasági földrajza. (Földrajzi Közlemények, 1956)
Néhány Duna-Tisza közi település földrajzi vizsgálata. (Földrajzi Értesítő, 1958)
Az északi iparvidék lakossága földrajzi megoszlásának területi vetületei. (Földrajzi Értesítő, 1964)
Népességföldrajzi vizsgálatok az Északi Iparvidéken. Egy. doktori értek. is. (Bp., 1964)
Az Alföld idegenforgalmi centrumai. (Földrajzi Értesítő, 1966)
Agrárföldrajzi ismeretek. Berend Józseffel. (Gödöllő, 1966)
Alföldi városaink szerepe belső idegenforgalmunk áramlási szerkezetének alakulásában. (Földrajzi Értesítő, 1967)
A balatoni üdülőkörzet regionális fejlesztésének földrajzi vonatkozásai. (Bp., 1968)
Az idegenforgalmi földrajz problémái. (Földrajzi Értesítő, 1968)
A balatoni üdülőkörzet infrastruktúrájának néhány idegenforgalmi szempontból jellemző vonása és a távlati fejlesztési tervek. (Földrajzi Értesítő, 1971)
A Dél-Dunántúl idegenforgalmi adottságai. (Földrajzi Értesítő, 1974)
Néhány megjegyzés a Dél-Dunántúl idegenforgalmi adottságairól. (Földrajzi Értesítő, 1975).

Irodalom

Irod.: Halálhír. (Népszabadság, 1976. aug. 26.)
A. M. (Földrajztanítás, 1976)
Petri Edit: Búcsúbeszéd A. M. ravatalánál. (Földrajzi Értesítő, 1976).

Megjegyzések

MÉL III. téves halálozási hely: Bp.!

Szerző: Kozák Péter

Műfaj: Pályakép

Megjelent: nevpont.hu, 2013