Abet Ádám
Abet Ádám

2020. október 28. Szerda

Abet Ádám

író, költő

Névváltozatok

Spitz Samu

Születési adatok

1867. december 26.

Nagyvárad, Bihar vármegye

Halálozási adatok

1949. szeptember 17.

Phoenix, Arizona, USA


Család

Alig három évesen teljesen árvaságra jutott, szegény rokonai nevelték, akik az elemi iskola három osztálya után nem tudták tovább taníttatni.

Életút

1876-tól szabóinas, majd szabómunkás. Katonai szolgálata után, 1890-ben kivándorolt az USA-ba; New Yorkban (1890–1895), majd Clevelandban élt (1895–1926). A kéziratban terjesztett Népjog alapítója (1893), a budapesti Népszava amerikai tudósítója (1893–1894), az Amerikai Magyar Népszava alapító szerkesztője (itt jelentette meg első verseit és gazdasági tanulmányait is, 1895–1926) egyúttal a Cooperative Publishing Company kiadóvállalat igazgatója. 1926-ban Phoenixben telepedett le, s haláláig biztosítási ügyekkel foglalkozott. Versei agitatív jellegűek, külön helyet foglaltak el a Petőfi Sándor (1823–1849) szellemében írt május 1-jei költemények, amelyeket betiltottak Magyarországon. A szocializmus elméleti kérdéseivel is foglalkozott, megpróbálta a szétforgácsolt amerikai magyar szocialista csoportokat egyesíteni (Egyesüljetek! Amerikai Magyar Népszava, 1896. márc. 1.). Népszínművét, az amerikai magyarok sajátos nyelvén írt Csoda tükröt a Petőfi Társalgó Kör adta elő. (Cleveland 1895 okt. 6. és dec. 1., valószínűleg más nagyobb amerikai városokban is bemutatták). Az 1910-es években Bridgeportba költözött, itt írta meg értekezését Omar Khajjámról (felolvasta: 1916. febr. 1. Bridgeport, Mosaic Club), több mint háromszáz kvatrinát ültetett át Francis Scott Fitzgerald stílusában.

Emlékezet

Az egyik első magyarországi munkás-költő volt, munkásságát az 1950-es–1960-as években, mint a szocialista líra előzményeit tartották számon. A rendszerváltozás után néhány Omar Khajjám fordítását – antológiában – újra megjelentették.

Főbb művei

F. m.: Magyar levelek Amerikából. Versek. (New York, é. n.)
Csoda tükör. Népszínmű. (New York, 1896)
A gazdasági helyzet az Egyesült Államokban. (Amerikai Magyar Népszava, 1895–1898)
Social Conscience. Homocracy Versus. Monocracy in Story, Verse and Essay. (Bridgeport, 1920)
A jólét megszerzése. (H. n., 1924)
dalszövegei Kedves Imre zenéjére: Ború és derű. (Bridgeport, é. n)
Bölcsődal. (Bridgeport, é. n.)
Földönfutó. (Bridgeport, é. n.)
Napkeltétől naplementéig. (Bridgeport, é. n.)
Szerelmi óhaj. (Bridgeport, é. n.)
ford.: Tudós Omar [Omar Khajjam] bölcs dalai. Versek. Angolból ford. (New York, 1941)
Omar Khajjam: A mulandóság mámora. Száz rubái. 14 műfordító 268 magyar változatában. Vál., szerk. Steinert Ágota. Ford. Többekkel. (Bp., 1997).

Irodalom

Irod.: Társadalmi lexikon. Szerk. Madzsar József. (Bp., 1928)
Geréb József: A. Á. (Bérmunkás Naptár, 1952)
Komlós Aladár: A magyar szocialisztikus líra előzményei és kezdetei. (MTA I. Osztálya Közleményei, 1957)
Bóka László: Egy megjegyzés, egy jegyzet és egy javaslat A. Á. körül. (Filológiai Közlöny, 1958)
Magyar irodalmi lexikon. I–III. köt. Főszerk. Benedek Marcell. (Bp., 1963–1965)
Kovács József: A. Á. amerikai évei. (Irodalomtörténeti Közlemények, 1965)
Kovács József: A szocialista irodalom dokumentumai az amerikai magyar sajtóban. (Bp., 1977)
Simor András: Egy „rhimfaragótól” az Eszméletig. A. Á., egy versíró munkás. (Kortárs, 1984).

Szerző: Kozák Péter

Műfaj: Pályakép

Megjelent: nevpont.hu, 2013