Ablonczy Dániel
Ablonczy Dániel

2024. június 22. Szombat

Ablonczy Dániel

református lelkész

Születési adatok

1915. január 15.

Alsószuha, Gömör-Kishont vármegye

Halálozási adatok

2010. december 3.

Budapest

Temetési adatok

2010. december 18.

Budapest

Kispest, Rózsatér, református templom


Család

Sz: Ablonczy Dániel, Lipták Erzsébet (†1985). F: 1941-től Kiss Margit (†1996). Tíz gyermekük született: Ablonczy Emőke (1942–), Ablonczy Dániel (1944–) súlyemelőedző, Ablonczy Zsolt (1946–) református lelkész, szerkesztő, Ablonczy Ágnes (1947–), Ablonczy László (1949–), Ablonczy Anna (1950–), Ablonczy Gábor (1952–), Ablonczy Pál (1954–), Ablonczy Kálmán (1956–) református lelkész és Ablonczy Margit (1960–).

Iskola

Sárospatakon éretts. (1933), uo., a Református Teológiai Akadémián tanult (1933–1937), lelkészképesítő vizsgát tett (I.: 1937; II.: 1939) és a budapesti Pázmány Péter Tudományegyetem Hittudományi Karán is tanult (1937–1938). Sárospatakon, a gyakorlati teológiai szakcsoportban teológiai magántanári okl. szerzett (1943), Budapesten szentelték fel (1947).

Életút

A Soli Deo Gloria Református Diákszövetség ún. utazó titkára és missziós főtitkára (1938–1941), egyúttal internátusvezető is (1938–1939). Alsószuhán, Budapesten, a Külső Üllői úti gyülekezetben Zádorfalván és Ózdon segédlelkész (1937–1941). A Budapest-Kispesti Rózsa téri Református Gyülekezet segédlelkésze (1941–1944), lelkipásztora (1944–1984), nyugdíjba vonult (1984). A Bethania CE Szövetség elnöke (1941–1948, ill. az újraindulás után, 1990-től). Nevéhez fűződik a budapesti református keresztyénség egyik bázisának származó Kispesti Gyülekezet megszervezése és vezetése. A Rózsa téri (valójában Rózsa utcai, később Jáhn Ferenc utcai) gyülekezet mind a református nevelésben és oktatásban, mind az idősgondozásban, mind a szociális felelősséghordozásban egyházi példaképpé vált. A gyülekezet számára házat vásárolt, amelyet átalakíttatott (1947), később megszervezte a Szabadságforrást (Szentendrén, ahol évenként, minden nyáron gyülekezeti táborozásokat szervezett, 1959-től). Teológusként több bibliamagyarázatot, népszerű vallásos tárgyú könyvet, ifjúsági hittankönyvet írt és szerkesztett. Utolsó éveiben több mint 500 festmény is készített, amelyeket kiállításon is bemutatta.

Elismerés

A Károli Gáspár Református Egyetem tb. doktora (1996). Kispest díszpolgára (1998), a Missziói Szövetség diplomája (1999). A Magyar Köztársasági Érdemrend lovagkeresztje (2001).

Főbb művei

F. m.: Így szól az Isten. Gyakorlati írásmagyarázat Ámós próféta könyvéhez. Magántanári értek. (A Sárospataki Főiskola kiadványai. 1. Sárospatak–Bp., 1943)
Lélekmentés. Vallásos olvasmány. (Bp., 1947)
Nem jó az embernek egyedül. Útravaló házasságot kötő fiataloknak. Pásztori segítség a családi élet kérdéseiben minden református családnak. Adorján Józseffel, Gyökössy Endrével. (Bp., 1972
4. kiad. 1979
5. kiad. 1981
7. kiad. 1987
8. bőv. kiad. 1991
9. kiad. 1995
10. kiad. 1997)
A kereszt által gyógyul a világ. Válogatás 45 esztendő igehirdetéseiből. – Beszélgetés az életútról. Füle Lajossal. (Bp., 1990)
Együtt. Közösség Krisztussal, közösség egymással. (Bp., 1991)
Családkönyv református keresztyén szemmel. Összeáll. A grafikák Kovács Béla munkája. (Bp., 1992
2. kiad. 2007)
„Hogy több legyen a Fény!” Zakariás próféta könyvének gyakorlati magyarázata. (Bp., 1996)
Zsoltárok könyve. Ószövetségi írásmagyarázat. I–II. köt. (Egyszerűen a Bibliáról. Bp., 1998
2. kiad. 2004)
Máté evangéliuma. Újszövetségi írásmagyarázat. (Egyszerűen a Bibliáról. Bp., 1998
2. kiad. 2004)
Magasság, mélység… Áldott legyen Isten, a mi Urunk, Jézus Krisztus atyja. Önéletrajz. (Bp., 1999)
Jeremiás könyve. Ószövetségi írásmagyarázat. I–II. köt. (Egyszerűen a Bibliáról. Bp., 1999
2. kiad. 2004)
Mit teszünk Isten áldásával? (Levélmissziós füzetek. Bp., 2000)
Az én Bibliám. 1–2. (Levélmissziós füzetek. Bp., 2000)
A tanítványok tévelygése. (Levélmissziós füzetek. Bp., 2000)
A keskenyebb út. (Levélmissziós füzetek. Bp., 2000)
Tovább! Írásmagyarázat az Apostolok cselekedeteihez. (Egyszerűen a Bibliáról. Bp., 2001)
Jelenések Könyve. Újszövetségi írásmagyarázat. (Egyszerűen a Bibliáról. Bp., 2002
2. kiad. 2004)
Nem a magamé vagyok. A Heidelbergi Káté magyarázata. (Bp., 2004).

Szerző: Kozák Péter

Műfaj: Pályakép

Megjelent: nevpont.hu, 2013

×

Földieknek látszók

Női szentek és boldogok

Legújabb könyvemben tizenkét különös sorsú, közismert, mégis ismeretlen 10–13. századi női szent, boldog és boldog emlékezetű nő életútja szerepel. A szentekről és boldogokról azt hihetnénk, hogy önmegtagadó, imádságos, nem egyszer aszketikus életük kiáltó ellentétben állt világi kortársaik tevékeny mindennapjaival. Valójában valamennyiük élete küzdelmes volt, tele gyarlósággal, hibával, szerencsés és szerencsétlen döntések sorozatával, rendkívüli jellemük azonban a magyarság sorsdöntő pillanataiban felülemelkedett minden addigi kétségen és korláton. Talán egyetlen fejedelmi család sem adott annyi szentet, mint a három évszázadon át uralkodó Árpád-ház, talán egyetlen történelmi korszakban sem élt annyi női szent és szent életű női hitvalló, mint az Árpád-kori Magyar Királyság területén. Az uralkodói dinasztia szentjein kívül könyvem megemlékezik a keresztény hitet a külhonban terjesztő magyarországi uralkodónőkről és fejedelemasszonyokról is.

A Kossuth Kiadó gondozásában megjelent, gazdagon illusztrált album kedvezményes áron, 5942 forintért megrendelhető a vevoszolgalat@kossuth.hu emailen.

Kozák Péter
a Névpont szerkesztője