Abonyi Andor
Abonyi Andor

2024. április 17. Szerda

Abonyi Andor

költő, újságíró, szerkesztő

Névváltozatok

1905-ig Austerlitz Andor

Születési adatok

1887. február 21.

Székesfehérvár, Fejér vármegye

Halálozási adatok

1915. szeptember 14.

Dubnó közelében, Oroszország


Család

Nagyszülei: Auszterlitz Ignác, Hoffmann Zsófia; Feigelstock Dávid, Krausz Mária.

Szülei: Austerlitz Adolf (= Auszterlitz Adolf, 1854. Kismarton, Sopron vm.–1930. ápr. 10. Kaposvár, Somogy vm. Temetés: 1930. ápr. 12. Kaposvár, Izraelita Temető) uradalmi gazdatiszt, intéző, Feigelstock Flóra (†1928. febr. 12 Kaposvár).

Testvére: Abonyi Elek (= Austerlitz Elek, 1895. jan. 23. Somogyszentlászló [Bolhás] Somogy vm.–1944. dec. 15. Bp.) magánhivatalnok, a Magyar Ruggyantaárugyár főtisztviselője és dr. Szende Károlyné Austerlitz Erzsébet (†1944. aug. 15. Auschwitz).

Abonyi Elek felesége: Szóbel Margit (1899. aug. 16. Tarnów, Galícia, Lengyelország) énekművész, ének-zene szakos tanár; Szóbel József Asher (†1929. máj. 3. Bp. Temetés: 1929. máj. 6. Farkasrét) és Zins Sarolta Debora leánya.

Abonyi Erzsébet férje: dr. Szende Károly (†1944. aug. 15. Auschwitz) kadarkuti körállatorvos, Singer Géza és Berger Róza fia.

Elek testvérét munkaszolgálatra vitték, Erzsébet testvére és férje koncentrációs táborban vesztette életét.

Felesége: Fazekas Irén (= Schreiber Józsefné, †1982. márc. 22. Bp. Temetés: 1982. ápr. 2. Rákoskeresztúr).

Gyermeke, fia: Abonyi Andor Pál (1915. márc. 15. Bp.–1984. máj. 1. Bp. Temetés: 1984. máj. 13. Farkasrét) építész, építőmester, magánhivatalnok, majd az Irodaépítő Vállalat igazgatója.

Iskola

A kegyes tanítórend nagykanizsai katolikus főgimnáziumban éretts. (1905), a pécsi püspöki jogi líceum (1905–1907), a budapesti tudományegyetem hallgatója (1907–1909), Budapesten jogtudományi doktori okl. szerzett (1909), ügyvédi vizsgát tett (1913).

Életút

Tanulmányai idején budapesti lapok pécsi, ill. dunántúli tudósítója, valamint a Pécsi Napló és a Somogyvármegye munkatársa (1905–1914 megszakításokkal), majd ügyvédi irodát nyitott Dombóvárott (1914-től). A Dombóvár és Vidéke (1909–1910) és A Dombóvári Hét c. lapok szerkesztője (1914).

Az I. világháborúban a pécsi 19. honvéd gyalogezred népfelkelő hadapródjaként a volhíniai harctéren, Dubno közelében hősi halált halt. Bajtársai Pogorelczy (= Pogorilci) településen temették el.

Elismerés

Arany vitézségi érem (posztumusz, 1915).

Szerkesztés

Versei a Pécsi Naplóban (1905), az Ország-Világban (1906–1911), a Felsőmagyarországban (1907–1909), a Pesti Hírlapban (1908–1909), az Új Időkben (1914), a Budapesti Hírlapban jelentek meg (1915). A harctérről gyakran küldte be verseit fővárosi napilapoknak (az utolsó a Budapesti Hírlapban jelent meg posztumusz 1915. okt. 5-én). Halál útján c. verseskötete kéziratban maradt. Zsoltár c. versét Alexa Károly irodalomtörténész fedezte fel és tette közzé a Magyar zsoltár (1994) c. antológiában.

Főbb művei

F. m.: Primus. Költemények. (Pécs, 1906)
Nap-nap után. Versek. (Nagykanizsa, 1911).

Irodalom

Irod.: családi és egyéb források: Austerlitz Andor beleznai illetőségű nagykanizsai lakos Abonyira magyarosította nevét. (Budapesti Közlöny, 1905. márc. 25.)
Szende Károly kadarkuti állatorvos eljegyezte Auszterlitz [!] Adolf jankaházi tiszttartó leányát, Erzsikét. (Somogyi Hírlap, 1906. ápr. 5.)
dr. Abonyi Andor. (A nagykanizsai kegyes rendi katolikus főgimnázium értesítője, 1915/16)
Hattyúdal. (Budapesti Hírlap, 1915. okt. 5.)
Abonyi Andor hősi halála. (Dunántúl, 1915. okt. 5.)
In memoriam dr. Abonyi Andor. (Somogyvármegye, 1915. okt. 6.)
In memoriam dr. Abonyi Andor. (Pécsi Napló, 1915. okt. 8.)
Szécsen József: Hattyúdal. Abonyi Andor utolsó verse. (Pécsi Napló, 1915. okt. 10.)
Abonyi Andor utolsó napjai. Szept. 14-én esett el. (Pécsi Napló, 1915. okt. 27.)
Abonyi Andor gyászjelentése. (Somogyvármegye, 1915. okt. 28.)
Abonyi Andor kitüntetése halála után. (Somogyvármegye, 1915. dec. 30.)
Abonyi Andor arany vitézségi érme. (Zalai Hírlap, 1916. aug. 23.)
Austerlitz Adolfné uradalmi főintéző özvegye, Feigelstock Flóra elhunyt. (Új Somogy, 1928. febr. 14.)
Halálozások. Auszterlitz [!] Adolfné. (Új Somogy, 1928. febr. 19.)
Abonyi Elek kartársunk, a Magyar Ruggyantaárugyár Rt. főtisztviselője f. hó 11-én házasságot kötött Szóbel Margit énekművésszel. (Műszaki Kereskedők Lapja, 1929. ápr. 15.)
Szóbel József gyászjelentése. (Pester Lloyd–Pesti Hírlap, 1929. máj. 5.)
Elhunyt Austerlitz Adolf ny. intéző. (Új Somogy, 1930. ápr. 11.)
Szóbel Margit. (Magyar asszonyok lexikona. Bp., 1931)
Abonyi Elek, Austerlitz Adolf és Feigelstock Flóra fia, volt, budapesti lakost 1944. nov.-ben munkaszolgálatra vitték, eltűnt. (Magyar Közlöny, 1948. jún. 24.)
Elhunyt Abonyi Andor Pál építész, építőmester. (Magyar Nemzet, 1984. máj. 5.).

Irod.: lexikonok: Magyar zsidó lexikon. Szerk. Ujvári Péter. (Bp., 1929)
Zalai életrajzi kislexikon. Szerk. Gyimesi Endre. (Zalaegerszeg, 1994)
Zalai életrajzi lexikon. (3. jav. és bőv. kiad. Zalaegerszeg, 2005).

 

neten:

https://www.familysearch.org/ark:/61903/1:1:QPZV-P84Z (Austerlitz Andor születési anyakönyve, 1887)

https://www.familysearch.org/ark:/61903/1:1:6VBC-ZJ3W (Austerlitz Andorné Feigelstock Flóra halotti anyakönyve, 1928)

https://www.familysearch.org/ark:/61903/1:1:DYRD-Q12M (Abonyi Elek és Szóbel Margit házassági anyakönyve, 1929)

https://www.familysearch.org/ark:/61903/1:1:6VBH-RMT7 (Auszterlitz Adolf halotti anyakönyve, 1930)

https://www.familysearch.org/ark:/61903/1:1:68N9-ZM2M (Abonyi Andor Pál és Czink Irén házassági anyakönyve, 1941)

https://www.familysearch.org/ark:/61903/1:1:QP4Y-Z8VX (Abonyi Elek halotti anyakönyve, 1944, a haláleset bíróságilag lett megállapítva, 1949)

https://www.familysearch.org/ark:/61903/1:1:6V1Z-MY3H (Austerlitz Erzsébet és dr. Szende Károly halotti anyakönyve, 1944, a haláleset bíróságilag lett megállapítva, 1947)

https://dspace.oszk.hu/handle/20.500.12346/533195 (Schreiber Józsefné Fazekas Irén gyászjelentése, 1982)

https://dspace.oszk.hu/handle/20.500.12346/301813 (Abonyi Andor Pál gyászjelentése, 1984)

Megjegyzések

1. Lexikonok téves születési helye: Nagykanizsa. Anyakönyve szerint Székesfehérvárott született.

2. Eredeti családneve Austerlitz volt, amelynek névváltozatai: Auszterlitz és Austerlicz.

3. Abonyi Elek felesége Szóbel Margit (1899. aug. 16. Tarnów) énekművész, énektanár nem azonos Szóbel Margit (1904. szept. 4. Bp.–1989. máj. 20. Bp.) középiskolai tanárral, a budapesti Abonyi utcai izraelita leánygimnázium tanárával.

Szerző: Kozák Péter

Műfaj: Pályakép

Megjelent: nevpont.hu 2023

×

Földieknek látszók

Női szentek és boldogok

Legújabb könyvemben tizenkét különös sorsú, közismert, mégis ismeretlen 10–13. századi női szent, boldog és boldog emlékezetű nő életútja szerepel. A szentekről és boldogokról azt hihetnénk, hogy önmegtagadó, imádságos, nem egyszer aszketikus életük kiáltó ellentétben állt világi kortársaik tevékeny mindennapjaival. Valójában valamennyiük élete küzdelmes volt, tele gyarlósággal, hibával, szerencsés és szerencsétlen döntések sorozatával, rendkívüli jellemük azonban a magyarság sorsdöntő pillanataiban felülemelkedett minden addigi kétségen és korláton. Talán egyetlen fejedelmi család sem adott annyi szentet, mint a három évszázadon át uralkodó Árpád-ház, talán egyetlen történelmi korszakban sem élt annyi női szent és szent életű női hitvalló, mint az Árpád-kori Magyar Királyság területén. Az uralkodói dinasztia szentjein kívül könyvem megemlékezik a keresztény hitet a külhonban terjesztő magyarországi uralkodónőkről és fejedelemasszonyokról is.

A Kossuth Kiadó gondozásában megjelent, gazdagon illusztrált album kedvezményes áron, 5942 forintért megrendelhető a vevoszolgalat@kossuth.hu emailen.

Kozák Péter
a Névpont szerkesztője