Abonyi József
Abonyi József

2024. április 17. Szerda

Abonyi József

orvos, fogorvos, szerkesztő

Névváltozatok

1882-ig Pfeffer Simon József; Abonyi Simon József; Abonyi S. József

Születési adatok

1858. március 19.

Sárközújlak, Szatmár vármegye

Halálozási adatok

1914. augusztus 19.

Budapest

Temetési adatok

1914. augusztus 20.

Budapest

Rákoskeresztúr, Izraelita Temető


Család

Szülei: Pfeffer Mór kereskedő, Kapli Hanni (= Kapl Johanna).

Felesége:

1. 1885. febr. 15.– Mangold Flóra Mercedes (1864. jan. 20. Balatonfüred–1919. ápr. 13. Bp. Temetés: 1919. ápr. 15. Óbuda), Mangold Henrik (1828. okt. Vágújhely, Nyitra vm.–1912. febr. 5. Bp. Temetés: 1912. febr. 7. Rákoskeresztúr, Izraelita Temető) orvos, kir. tanácsos, Balatonfüred fürdőorvosa (1860–1912), az Ungarische Medizinich-Chirurgische Presse szerkesztője (1865–1878) és Nobel/Nobl Karolina (†1924. júl. 14. Balatonfüred. Temetés: 1924. júl. 16. Rákoskeresztúr, Izraelita Temető) leánya.

Nászútjuk során Olaszországban meglátogatták Turinban Kossuth Lajost.

Mangold Flóra testvérei: Mangold Béla Kolos (1859. dec 24. Felsőőrs, Zala vm.–1945 ápr. Bp.) divatáru-kereskedő, szaklapszerkesztő, a Színházi Élet Ádám c. férfidivat-rovatának vezetője és Mangold Gusztáv (1866. nov. 10. Pest–1939. jún. 29. Bp.) újságíró, szerkesztő.

Mangold Béla 1887-ben tért át Pannonhalmán a r. kat. hitre és vette fel a Kolos nevet. Abonyi József fia kikeresztelésekor szintén a Kolos nevet vette fel.

Gyermeke, fia: Abonyi István (= Abonyi Kolos István Gábor, 1886. aug. 18. Bp.–1942. jún. 5. Bp.) sakkozó. Elvált.

 

2. 1895. jún. 23.–1900. jún. 12.: Zaitschek Celesztina (1874. dec. 16. Bp.–1900. jún. 12. Bp. Temetés: 1900. jún. 14. Kerepesi úti Izraelita Temető), Zaitschek Alajos (1835. Brünn, Csehország–1928. márc. 1. Bp.) gyártulajdonos, pénzintézeti vezérigazgató és Fischer Jozefina leánya.

Zaitschek Celesztina testvérei: Zajtai Artur (= Zaitschek Artur, 1872. okt. 24. Bp.–1951. ápr. 14. Bp.) vegyészmérnök, az Állatélettani és Takarmányozási Kísérleti Állomás kísérletügyi főigazgatója, ill. Zaitschek Jaromir (1871. ápr. 4. Pest–1943. Bp.) gyáros, az Első Magyar Szabadalmaztatott Kir. Iskolapadok Gyára igazgatója és szuneritzi Szuly Gyuláné Zaitschek Gabriella (1886. jan. 21. Bp.–1948. jan. 9. Bp. Temetés: 1948. jan. 12. Farkasrét). Leányuk: Szuly Angéla (1893. szept. 6. Bp.–1976. júl. 4. Bp.) festőművész.

Iskola

Gimnáziumi tanulmányait Magyarszigeten és Szatmáron végezte, a budapesti tudományegyetemen orvostudori okl. szerzett (1882).

Életút

Oklevele megszerzése után a Szent Rókus Kórház gyakornoka (1882–1885), hosszabb külföldi tanulmányutat tett (1885). Hazatérése után budapesti gége- és foggyógyászati magánrendelőjének vezetője (1885–1914), egyúttal Iszlai József (1840–1903) egyetemi magántanár munkatársa; közben a fogtan, különös tekintettel a fogak anatómiai szerkezetére tárgykörből magántanári habilitációját kérte, de később visszavonta (Abonyi-ügy, 1899–1900).

„Fogorvoslászaton” kívül orr-, torok- gégegyógyászattal és szájsebészettel is foglalkozott, néhány orvostörténeti dolgozatot is írt. Különösen jelentős fogpótlástani tevékenysége, a hazai protetikai kutatások úttörője: elsők között készített fogsort kaucsukból gipsz és fémötvözetek mellett (és helyett).

A magyarországi fogászati szaknyelv egyik kialakítója, számos új szakkifejezés (pl.: műdarab, csapos fogak, fogszabályozás, foglenyomat, szájpadpótlás stb.) megalkotója, a fogászati érzéstelenítés (brometilnarkózis) kezdeményezője.

Emlékezet

Abonyi József Pfeffer József néven Sárköz-Újlakon született, valószínűleg édesapja halála után vette fel a Pfeffer Simon József nevet. Gyermek- és ifjúkoráról nem sokat tudni, 1877-től Budapesten élt, családnevét még orvostanhallgatóként magyarosította Abonyira (1882. ápr.). Igen jómódú kikeresztelkedett zsidó családból származott: a legnagyobb adófizetők (= virilista) rangsorában 1912-ben a 31. helyet foglalta el (a budapesti orvosok közül ő fizette a legnagyobb adót). Több belvárosi, ill. teréz- és erzsébetvárosi bérház tulajdonosa volt, az egyik Abonyi-házban (VII. kerület Nefelejcs utca 27–29.) működött a magánrendelője is. Utolsó lakcíme: Budapest IV. kerület (= Belváros) Magyar utca 52.

Abonyi József a századeleji fővárosi közélet egyik jelentős, közkedvelt személyisége, a fővárosi törvényhatósági bizottság tagja, ill. póttagja volt, magán-rendelőintézetében gyakran megfordultak híres és közismert budapesti polgárok (művészek, politikusok).

Abonyi József Budapesten hunyt el, a Rákoskeresztúri Izraelita Temetőben nyugszik. Temetésén, az Abonyi-házak sok száz lakója nevében egy iparos, Lang Jakab mondott búcsúztatót, kiemelve az elhunyt humanitását és „részvétteljes szívét”.

Elismertség

Az első hazai fogorvosegylet, a Budapesti Fogorvosok Egyletének alapító tagja. A Magyar Fogtani Társulat alelnöke, elnöke (1889–1905). A Magyar Fogorvosok Egyesületének alapító tagja (1905–1914).

Elismerés

A Ferenc József-rend lovagkeresztje (1912).

Szerkesztés

Az első magyar fogászati folyóirat, az Odontoskop laptulajdonos-szerkesztője (Iszlai Józseffel, 1897-től).

Főbb művei

F. m.: Kimutatás Iszlai József egyetemi magántanár ambulatóriumának működéséről. (Gyógyászat, 1884)
A
fogászat és műtéteinek rövid kézikönyve. Orvostanhallgatók és gyakorló orvosok számára. (Bp., Franklin, 1888
németül: Compendium der Zahnheilkunde für Studirende und Ärzte. Wien, 1899)
Az
altatószerekről, különös tekintettel a bromaethylre. (Orvosi compendiumok gyűjteménye. 4. Bp., 1891)
Rögtön ható fogszabályozás esete. (Orvosi Hetilap, 1891. 13.)
A műdaraboknak a szájban való újabb rögzítésmódjai. (Orvosi Hetilap, 1891. 26.)
A műfogászat rövid kézikönyve orvostanhallgatók és
gyakorló orvosok számára. 42 fametszettel. (Bp., Dobrowsky és Franke, 1892
németül: Compendium der Zahntechnik für Studirende und Ärzte. Stuttgart, 1892)
Kettős tömősimító. Bemutatás a Budapesti Orvosegyesületben. (Orvosi Hetilap, 1892. 16.)
A hídmunkák előnyei és
hátrányai. (Odontoskop, 1897)
A fogászat Hippokrates korában Orvostörténelmi tanulmány. (Orvosi Hetilap, 1898. 27. és 1899. 15., 16. külön egy füzetben: Bp., 1899
németül: Die Zahnheilkunde im Zeitalter des Hippokrates. (Wiener Zahnärztlicher Monatsschrift, 1899–1900)
A kaucsuk alkalmazása az orvosi gyakorlatban, különös tekintettel a fogászatra. 1–2. (
Orvosi Hetilap, 1899. 45–46.
németül: Der Kautschuk und dessen Anwendung in der ärztlichen Praxis. Correspondenz-Blatt für Zahnärzte, 1900)
A fogászat haladása 1899-ben. (Orvosi Hetilap, 1900. 15.).

Irodalom

Irod.: családi és egyéb források: Pfeffer Simon – Sárköz-Újlak – V. éves orvostanhallgató izraelita ösztöndíja. (A Hon, 1882. márc. 25.)
Pfeffer Simon József sárközújlaki illetőségű budapesti lakos vezetéknevének Abonyira kért átváltoztatása belügyminiszteri rendelettel megengedtetett. (Budapesti Közlöny, 1882. ápr. 23.)
Szuly Gyula m. kir. pénzügyminisztériumi számtiszt eljegyezte Zaitschek Gabriella kisasszonyt, Zaitschek Alajos pénzintézeti igazgató kedves leányát. (Budapesti Hírlap, 1884. máj. 2.–Fővárosi Lapok, 1884. máj. 3.)
dr. Abonyi József cs. és kir. tartalékos főorvos eljegyezte Mangold Flóra kisasszonyt. (Budapesti Hírlap, 1884. nov. 16.)
dr. Abonyi József e hó 15-én vezeti oltárhoz Mangold Flóra kisasszonyt. (Budapesti Hírlap–Fővárosi Lapok, 1885. febr. 10.)
Abonyiné Mangold Flóra: Látogatás Kossuthnál. Egy nászutazó menyecske naplójából. A Budapesti Hírlap eredeti tárczája. (Budapesti Hírlap, 1885. ápr. 19.)
Vajna Vilmos: A. J.: A műfogászat rövid kézikönyve orvostanhallgatók és
gyakorló orvosok számára. (Orvosi Hetilap, 1891. 50.)
Abonyi József kórházi rendelő orvos és honvéd főorvos jún. 23-án tartja esküvőjét Zaitschek Celesztina kisasszonnyal a Dohány utcai zsidó templomban. (Budapesti Hírlap, 1895. jún. 19.–Fővárosi Lapok, 1895. jún. 24.)
dr. Abonyi Józsefné Zaitschek Celesztina gyászjelentése. (Pesti Hírlap, 1900. jún. 14.)
Mangold Henrik dr. királyi tanácsos, balatonfüredi fürdőorvos és neje, Nobl Karolina dec. 7-én ülik meg aranylakodalmukat. (Az Újság–Budapesti Hírlap–Pesti Napló, 1908. dec. 1.)
Mangold Henrik dr. kir. tanácsos, volt balatonfüredi fürdőorvos meghalt. (Budapesti Hírlap–Pesti Hírlap, Pesti Napló, 1912. febr. 6.)
dr. Mangold Henrik gyászjelentése. (Pester Lloyd, 1912. febr. 6.)
Abonyi József kitüntetése. A Ferenc József-rend lovagkeresztje. (Orvosi Hetilap, 1912. 12.)
Elhunyt dr. Abonyi József. (Pesti Napló–Pesti Hírlap–Világ, 1914. aug. 20.)
Eltemették dr. Abonyi Józsefet. (Az Újság–Budapesti Hírlap–Pesti Hírlap, 1914. aug. 22.)
Elhunyt dr. Abonyi József, székesfővárosi gyakorló főorvos, aug. 19-én. (Budapesti Orvosi Újság, 1914. 36.)
Mangold Flóra Mercedes asszony, Abonyi István sakknagymester édesanyja elhunyt. (Az Est–Pesti Hírlap, 1919. ápr. 15.)
dr. Mangold Henrikné királyi tanácsos özvegye Balatonfüreden elhunyt. (Az Újság–Magyarság–Pesti Hírlap, 1924. júl. 16.)
Budapest egyik legidősebb polgára, Zaitschek Alajos volt pénzintézeti igazgató és gyáros elhunyt. (Magyarság, 1928. márc. 4.)
Mangold Béla Kolos 81 éves korában meghalt. (A Reggel, 1945. ápr. 30.).

Irod.: lexikonok, megemlékezések: Salamon Henrik: Visszaemlékezések. (Magyar Fogorvosok Lapja, 1925)
Magyar zsidó lexikon. Szerk. Ujvári Péter. (Bp., 1929)
Huszár György: A magyar fogászat története. (Bp., 1965)
Huszár György: Abonyi József, a hazai protetika úttörője. (Fogorvosi Szemle, 1980. 6.)
Gergely András: Jeles magyar zsidó orvosok lexikona. (Bp., 2001)
Péter Mihály: Az erdélyi fogorvoslás történetéből. (Marosvásárhely, 2006).

 

neten:

https://www.familysearch.org/ark:/61903/1:1:2C4X-QQN (Zaitschek Arthur születési anyakönyve, 1872)

https://www.familysearch.org/ark:/61903/1:1:2C4X-85M (Zaitschek Celesztina születési anyakönyve, 1874)

https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QS7-99G9-F93J-T?cat=292437 (Abonyi Simon József és Mangold Flóra házassági anyakönyve, 1885)

https://www.familysearch.org/ark:/61903/1:1:X8J1-1LH (Abonyi Kolos István születési anyakönyve, 1886)

https://www.familysearch.org/ark:/61903/1:1:XZHS-8PJ (Zaitschek Gabriella születési anyakönyve, 1886)

https://www.familysearch.org/ark:/61903/1:1:XKTF-G8N (Mangold Béla Kolos keresztelési anyakönyve, 1887)

https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:S3HT-62WW-XLS?cat=292437 (Abonyi Simon József és Zaitschek Celesztina házassági anyakönyve, 1895)

https://dspace.oszk.hu/handle/20.500.12346/301864 (Abonyi Józsefné Zaitschek Celesztina gyászjelentése, 1900)

https://www.familysearch.org/ark:/61903/1:1:QGTJ-B7T3 (Zaitschek Arthur és Földvári Irén házassági anyakönyve, 1904)

https://www.familysearch.org/ark:/61903/1:1:6ZDB-3G25 (Mangold Henrik halotti anyakönyve, 1912)

https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:S3HY-6MZS-5RL?i=62 (Abonyi József halotti anyakönyve, 1914, szülei neve itt: Pfeffer Simon, Handelsmann Johanna)

https://www.familysearch.org/ark:/61903/1:1:Z221-9KPZ (Abonyi Kolos István és Bojár Anna Lujza házassági anyakönyve, 1919)

https://www.familysearch.org/ark:/61903/1:1:68SF-35VR (Mangold Flóra halotti anyakönyve, 1919)

https://www.familysearch.org/ark:/61903/1:1:68S6-32L7 (Mangold Gusztáv halotti anyakönyve, 1939)

https://dspace.oszk.hu/handle/20.500.12346/653089 (Szuly Gyuláné Zaitschek Gabriella gyászjelentése, 1948)

https://www.familysearch.org/ark:/61903/1:1:68Y8-B4CZ (Szuly Gyuláné Zaitschek Gabriella halotti anyakönyve, 1948)

https://www.familysearch.org/ark:/61903/1:1:WF3M-1J3Z (Zajtai Artur halotti anyakönyve, 1951)

Megjegyzések

1. Lexikonok téves eredeti család neve: Weisz. Valójában Pfeffer Simonnak hívták! Orvostanhallgató korában magyarosított Abonyira.

2. Lexikonok téves halálozási adata: 1914. szept. 13.! A napilapok közlése szerint 1914. aug. 20-án temették el.

Szerző: Kozák Péter

Műfaj: Pályakép

Megjelent: nevpont.hu 2023

×

Földieknek látszók

Női szentek és boldogok

Legújabb könyvemben tizenkét különös sorsú, közismert, mégis ismeretlen 10–13. századi női szent, boldog és boldog emlékezetű nő életútja szerepel. A szentekről és boldogokról azt hihetnénk, hogy önmegtagadó, imádságos, nem egyszer aszketikus életük kiáltó ellentétben állt világi kortársaik tevékeny mindennapjaival. Valójában valamennyiük élete küzdelmes volt, tele gyarlósággal, hibával, szerencsés és szerencsétlen döntések sorozatával, rendkívüli jellemük azonban a magyarság sorsdöntő pillanataiban felülemelkedett minden addigi kétségen és korláton. Talán egyetlen fejedelmi család sem adott annyi szentet, mint a három évszázadon át uralkodó Árpád-ház, talán egyetlen történelmi korszakban sem élt annyi női szent és szent életű női hitvalló, mint az Árpád-kori Magyar Királyság területén. Az uralkodói dinasztia szentjein kívül könyvem megemlékezik a keresztény hitet a külhonban terjesztő magyarországi uralkodónőkről és fejedelemasszonyokról is.

A Kossuth Kiadó gondozásában megjelent, gazdagon illusztrált album kedvezményes áron, 5942 forintért megrendelhető a vevoszolgalat@kossuth.hu emailen.

Kozák Péter
a Névpont szerkesztője