Abos Imre
Abos Imre

2024. április 17. Szerda

Abos Imre

villamosmérnök, informatikus

Születési adatok

1945. január 31.

Budapest

Halálozási adatok

2022. december

Budapest

Temetési adatok

2023. január 3.

Budapest

Remetekertvárosi Szentlélek-plébániatemplom


Család

Szülei: Abos Imre (†1945), Medgyaszay Éva statikus tervezőmérnök.

Felesége: Tóth Erzsébet orvos, az Országos Traumatológiai Intézet szakorvosa.

Gyermeke, leányai: Abos Csilla (1969–), Abos Edit (1971–) és Abos Adrienn (1981–).

Iskola

A budapesti II. Rákóczi Ferenc Gimnáziumban éretts. (1963), a BME Villamosmérnöki Kar Híradástechnikai Szak Mikrohullámú Ágazatán végzett (1968), a műszaki tudományok kandidátusa (1981).

Életút

A Távközlési Kutató Intézet (TKI) Hálózatelméleti és Gépi Tervezési Osztálya tud. segédmunkatársa (1968–1971), tud. munkatársa (1971–1979), tud. osztályvezetője (1979–1982) és tud. főmunkatársa (1981–1982). Az MTA Számítástechnikai és Automatizálási Kutatóintézete (SZTAKI) tud. főmunkatársa (1982–1989) és az Elméleti Tervezési Főosztály vezetője (1987–1989), a HITELAP Rt. műszaki igazgatóhelyettese (1989–1991), a Matáv Rt. Üzleti Kommunikációs Szolgálati Osztálya vezetője (1992–2000), a Herter Kom Kft. cégvezetője (2000-től).

A BME Villamosmérnöki és Informatikai Kar Távközlési és Médiainformatikai Tanszéke c. egy. docense (1989–2000), egy. docense (2000–2010). C. egy. tanár.

Az MTA–TMB-n Csurgay Árpád aspiránsa (1976–1979).

Elektronikus és mikrohullámú áramkörök tervezésével, elsősorban lineáris működésű áramkörök frekvenciatartományának analízis-problémáival, ill. nyomtatott áramköri lapok számítógéppel segített tervezésével, ezzel összefüggő új, gépi tervezésű algoritmusok kutatásával-fejlesztésével foglalkozott. Az 1990-es évek végén vezető szerepet játszott a MATÁV (= Axelero) internetes és ISDN (integrált szolgáltatású digitális) hálózata kiépítésében, a szélessávú adatátviteli szolgálatatások fejlesztésében és az ezzel kapcsolatos Európai Uniós jogharmonizációs kutatásokban. A BME-n, ill. a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetemen a mérnöki menedzsment, az innovációmenedzsment, valamint az infokommunikációs rendszerek mestertárgyak tematikáinak, tanterveinek és oktatási segédanyagainak kidolgozója.

Elismertség

Az MTA Távközlési Bizottsága tagja.

A Hírközlési és Informatikai Tudományos Egyesülete (HTE) alapító tagja, az Infokommunikációs Szakértői Bizottság alelnöke.

A HTE Távközlési és Informatikai Szeminárium és Kiállítás (2008), a HTE Infokom 2010 Konferencia és Kiállítás (2010) szervezőbizottságának elnöke.

Elismerés

MATÁV Innovációs Díj (2000), Távközlésért Emlékérem (THE, 2007), THE Aranyérem (2008), Puskás Tivadar-emlékérem (2008), Kozma László-díj (2010).

Főbb művei

F. m.: PIN diódás mikrohullámú kapcsoló tervezése. (TKI Tanulmányok, 1969)
Számítógépek alkalmazása információközlő berendezések tervezésében. Többekkel. (Automatizálás, 1971)
Számítógépek alkalmazása nyomtatott áramköri kártyák és hibrid integrált áramkörök konstrukciós tervezésében. Többekkel. (TKI Tanulmányok, 1971)
Az elektronikus és mikrohullámú áramkörök számítógéppel segített tervezéséről. (A TKI jubileumi évkönyve. 1950–1970. Szerk. Asztalos György. Bp., 1971)
Nagyméretű, finom rajzolatú digitális nyomtatott áramköri lapok tervezését végző számítógép program és algoritmus kidolgozása. Többekkel. (Bp., 1974)
Nyomtatott áramkörök konstrukciós tervezését és dokumentációját végző programok és algoritmusok. Többekkel. (A TKI jubileumi évkönyve. 1950–1975. Bp., 1976)
Analóg nyomtatott huzalozású és hibrid integrált áramkörök gépi tervezése. Szerk. Csurgay Árpáddal és Ripka Gáborral. (Bp., Tankönyvkiadó, 1979)
Rétegtechnológiával előállított nagybonyolultságú elektronikus áramkörök gépi tervezésének elmélete. Kand. értek. (Bp., 1980)
Algorithms for Edge-Disjoint Paths in a Rectangular Grid and Their Applications in Layout Design. (Proceedings of the 7th Colloquium on Microwave Communication. Bp., OMIKK, 1982)
Automaták alkalmazása az elektronikai tervezésben. Többekkel. (Híradástechnika, 1986. 6.)
MATÁV Preparing for EU Accession. ETNO Workshop EU Accession. The Challenges for Telecom Operators. (Telecom Operators Papers, 2000)
Az EU-csatlakozás után várható változások a távközlési piacon. (Kommunikáció-2004. Nemzetközi szakmai tudományos konferencia. Előadások. Szerk. Fekete Károly és Rajnai Zoltán. Bp., 2004)
A távközlés, az információ- és médiatechnológia konvergenciája. Sallai Gyulával. (Magyar Tudomány, 2007. 7.)
A hazai szélessávú infokommunikációs infrastruktúra fejlesztése. Többekkel. (Híradástechnika, 2009. 1-2.)
Az infokommunikációs konvergencia dimenziói. Kósa Zsuzsannával és Sallai Gyulával. (Híradástechnika, 2009. Különszám)
Net Neutrality under Usage-Based Pricing. A Game-Theoretic Analysis with User Loyalty. Sallai Gyulával és Trinh Anh Tuannal. (Proceedings of the 23rd European Regional International Telecommunication Conference, Vienna, 2012).

Irodalom

Irod.: Hübners Who is Who Magyarországon. 2003–2010. (Zug, 2003–2011).

 

neten:

https://itf.njszt.hu/wp-content/uploads/2023/01/Abos-Imre-nekrolog.pdf (Elhunyt dr. Abos Imre c. egyetemi tanár, 2022)

https://itf.njszt.hu/szemely/abos-imre (Abos Imre életrajza a Neumann János Számítógép-tudományi Társasság Informatikatörténeti Fórumán, 2022)

Szerző: Kozák Péter

Műfaj: Pályakép

Megjelent: nevpont.hu 2023

×

Földieknek látszók

Női szentek és boldogok

Legújabb könyvemben tizenkét különös sorsú, közismert, mégis ismeretlen 10–13. századi női szent, boldog és boldog emlékezetű nő életútja szerepel. A szentekről és boldogokról azt hihetnénk, hogy önmegtagadó, imádságos, nem egyszer aszketikus életük kiáltó ellentétben állt világi kortársaik tevékeny mindennapjaival. Valójában valamennyiük élete küzdelmes volt, tele gyarlósággal, hibával, szerencsés és szerencsétlen döntések sorozatával, rendkívüli jellemük azonban a magyarság sorsdöntő pillanataiban felülemelkedett minden addigi kétségen és korláton. Talán egyetlen fejedelmi család sem adott annyi szentet, mint a három évszázadon át uralkodó Árpád-ház, talán egyetlen történelmi korszakban sem élt annyi női szent és szent életű női hitvalló, mint az Árpád-kori Magyar Királyság területén. Az uralkodói dinasztia szentjein kívül könyvem megemlékezik a keresztény hitet a külhonban terjesztő magyarországi uralkodónőkről és fejedelemasszonyokról is.

A Kossuth Kiadó gondozásában megjelent, gazdagon illusztrált album kedvezményes áron, 5942 forintért megrendelhető a vevoszolgalat@kossuth.hu emailen.

Kozák Péter
a Névpont szerkesztője