Ábrahám István
Ábrahám István

2021. október 24. Vasárnap

Ábrahám István

római katolikus pap, karnagy

Születési adatok

1933. május 5.

Szeged

Halálozási adatok

2010. június 12.

Szeged


Iskola

Középiskoláit és a teológiát Szegeden végezte, Hamvas Endre megyéspüspök szentelte pappá (1956. jún. 17-én). A budapesti Hittudományi Főiskolán tanult (1967–1969), majd az Országos Magyar Cecília Egyesület felsőfokú karnagyképző tanfolyamán végzett (1977).

Életút

Szatymazon (1956–1961), Kiszomboron káplán (1961–1964), Szeged-Belvárosban káplán és a Dóm Énekkar vezetője (1964–1981). A Szegedi Papnevelő Intézet prefektusa (1981–1984), Szeged-Belváros plébánosa (1984. júl. 1.–2001. júl. 31.) és prépostként a Szent Gellért-ereklyék őre. Szegeden püspöki irodaigazgató (2001. aug. 1.–2006. júl. 31.). A Szegedi Hittudományi Főiskola ének-zene és latin szakos tanára (1979–1988 és 1996–2003). Szentszéki ügyvéd (1961–1986), majd szentszéki bíró (1986–2006). Egyházmegyei zeneigazgató és a Szegedi Kántorképző Intézet igazgatója (1977–2003). Székesegyházi kanonok (1991–1994), nagyprépost (1994–2006), a temesvári káptalan tb. kanonokja (2006. jan. 6-ától).

Emlékezet

A szegedi székesegyház altemplomában nyugszik.

Irodalom

Irod.: Péter László: A szegedi főreáliskola, elődei és utódai. (Szeged, 1989).

Szerző: Kozák Péter

Műfaj: Pályakép

Megjelent: nevpont.hu, 2013