Ábrahám Kálmán
Ábrahám Kálmán

2023. február 2. Csütörtök

Ábrahám Kálmán

politikus, gépészmérnök

Születési adatok

1931. június 27.

Budapest

Halálozási adatok

1998. február 22.

Budapest

Temetési adatok

1998. március 6.

Budapest

Farkasrét


Család

Szülei: Ábrahám Kálmán géplakatos, Bodnár Mária. Négyen voltak testvérek.

Felesége: 1953-tól Földi Mária.

Leánya: Ábrahám Mária (1954).

Iskola

A BME-n gépészmérnöki okl. (1954), az ÉKME-n gazdasági mérnöki okl. szerzett (1960), a BME-n doktorált (1962).

Életút

A Csepel Művek (1945–1946), az ÁFORT munkása (1946–1949), az Országos Vízügyi Hivatal műszaki rajzolója (1949–1950), a Közlekedés- és Postaügyi Minisztérium (KPM) technikusa (1950–1954), mérnöke, osztályvezető főmérnöke (1954–1958), az Út- és Vasúttervező Vállalat (UVATERV) Magasépítési Iroda irodavezetője (1958–1964), szakági főmérnöke és műszaki igazgatója (1964–1970), a KPM közúti főosztályvezetője (1970–1974), államtitkára (1974. márc. 17.–1977. jún. 24.), építésügyi és városfejlesztési miniszter (1977. jún. 24.–1984. jún. 27.).

Az Országos Környezet- és Természetvédelmi Hivatal elnöke (államtitkári rangban, 1984. jún. 27.–1987. dec. 16.), a Környezetvédelmi és Vízgazdálkodási Minisztérium államtitkára (1987. dec. 16.–1989. ápr. 30.), a Környezetgazdálkodási Intézet főigazgatója (1989–1991).

A BME c. egy. docense (1971–1981), c. egy. tanára (1981-től).

Országgyűlési képviselő (Zalaegerszeg, [Zala megye, 1. sz. választókerület], 1980. jún. 8.–1985. jún. 8.).

A Hazafias Népfront Országos Tanácsának (HNF OT) tagja (1985–1989).

Kutatóként a közlekedés és a hírközlés fejlesztésével, elsősorban autóutak és autópályák tervezésével, városi közlekedéssel, építéspolitikával, környezetvédelemmel foglalkozott. Vezető szerepet játszott a magyarországi közúti közlekedés és autópálya-építés tervezésében és irányításában.

Emlékezet

Budapesten (Törökvész, II. kerület Lepke utca 11–13.) élt és tevékenykedett, a fővárosban is hunyt el; a Farkasréti Temetőben nyugszik.

Elismertség

Az MTA Közlekedéstudományi Bizottsága tagja. A Közlekedéstudományi Egyesület elnökségi tagja (1973-tól), a Balatoni Intézőbizottság elnöke (1974-től).

A Magyar Építőművészek Szövetsége (MÉSZ), az Országos Műszaki Fejlesztő Bizottság (OMFB) Plénuma, az Országos Közművelődési Tanács tagja.

Elismerés

Munka Érdemérem (1956), Szocialista Munkáért Érdemérem (1961), Munka Érdemrend (1963; ezüst, 1967 és 1970; arany, 1977), Haza Szolgálatáért (arany, 1972).

 

Tengerész Henrik Érdemrend nagykeresztje (Portugália, 1982).

Főbb művei

F. m.: A gépjármű forgalmitelep optimális nagyságának – kapacitásának – megállapítására alkalmas gazdasági tervezési módszer elvi felépítése. Gazdasági mérnöki szakdolgozat. (Bp., ÉKME, 1960)
A gépkocsiforgalmi telepek létesítésének időszerű problémái. Tanulmány. (Az UVATERV kiadványa. Bp., 1961)
A gépjármű-közlekedés létesítményeinek tervezése. (Közlekedéstudományi Szemle, 1963)
A műszaki tervezés gazdaságossága a gépjármű-közlekedés létesítményeinél. (ÉKME Tudományos Közleményei, 1964)
Garázsok, szervizek, javítóüzemek. Szerk. (Bp., Műszaki Könyvkiadó, 1967)
Karbantartás–javítás 1. Gépjárművek karbantartás. Nádasi Antallal. (Bp., Tankönyvkiadó, 1968)
Javító és fenntartó műhelyek műszaki-gazdasági tervezése. Egy. jegyz. (Bp., 1968)
Közlekedési javító és fenntartó létesítmények műszaki-gazdasági tervezése. (Bp., Tankönyvkiadó, 1969)
Közlekedési épülettervezés. (Műszaki Tervezés, 1969)
A budapesti metró. (Bp., 1969)
Közúti üzemi létesítmények. (Közlekedéstudományi Szemle, 1970)
Közutaink állapota, aktuális problémái. (Mélyépítéstudományi Szemle, 1970)
A közutak szerepe a személyszállítás színvonalának emelésében. (Közlekedéstudományi Szemle, 1972)
A magyar autópálya-hálózat. Az első autópálya Budapest–Székesfehérvár közötti szakaszának üzembe helyezése. (Közlekedéstudományi Szemle, 1973)
Gépjárművek üzeme. I–II. köt. Egy. jegyz. (Bp., 1973–1977)
A közlekedésépítés 30 éve. (Mélyépítéstudományi Szemle, 1975)
Utak. (Bp., Műszaki Könyvkiadó, 1976)
A közlekedés és a hírközlés fő feladatai az V. ötéves tervben. (Vezetéstudomány, 1976)
A közlekedés környezetvédelmi eredményei és feladatai. (Közlekedéstudományi Szemle, 1977)
A közúti közlekedés kézikönyve. I–II köt. Főszerk. (Bp., Műszaki Könyvkiadó, 1978–1979)
A magyar–szovjet műszaki–gazdasági kapcsolatok 30 éve az építésügy területén. (Magyar Építőipar, 1979)
Az építésügy fejlődése és a társadalmi követelmények. (Társadalmi Szemle, 1979)
A települések fejlődésének hazai problémái. Vitaindító előadás. Elhangzott az MTA kerekasztal-konferenciáján, 1981. nov. 30-án. (Bp., 1981)
Metró kézikönyv. Tervezés, építés, üzemeltetés. Főszerk. (Bp., Műszaki Könyvkiadó, 1982)
Környezetkárosodás – környezetvédelmi feladatok. (A falu, 1985)
A környezetvédelem és a tanácsok. (Állam és igazgatás, 1986)
Az állam feladatai és lehetőségei a környezetvédelemben. (Társadalmi Szemle, 1986)
Környezetünk jövője. (Távlatok. Bp., Kossuth, 1986).

Irodalom

Irod.: Rózsa András: „A közfelfogás változása segíthet igazán.” Beszélgetés Á. K. államtitkárral, az OKTH elnökével. (Búvár, 1987)
Sarlós István–Varga Zsuzsa: Voltam, aki voltam. (Háttér könyvek. Bp., 1988)
A mának éléssel veszélyben a holnapunk. Beszélgetés Á. K.-nal, egykorú környezetvédelmi miniszterrel. (Gazdaság és energia, 1990)
Halálhír. (Magyar Nemzet, 1998. febr. 27.–Népszabadság, 1998. febr. 28.)
Á. K. (Közúti közlekedés- és mélyépítéstudományi szemle, 1998).

Irod.: Budapesti Műszaki Egyetem Közlekedésmérnöki Kar. 1951–1971. Sajtó alá rend. Lévai Zoltán. (Bp., 1972)
Magyar ki kicsoda? 1990. (Bp., 1990)
Magyar és nemzetközi ki kicsoda? 1992. (Bp., 1991)
Bölöny József: Magyarország kormányai. 1848–2004. (5. bőv. és jav. kiad. Bp., 2004).

Szerző: Kozák Péter

Műfaj: Pályakép

Megjelent: nevpont.hu 2019

×

Földieknek látszók

Női szentek és boldogok

Legújabb könyvemben tizenkét különös sorsú, közismert, mégis ismeretlen 10–13. századi női szent, boldog és boldog emlékezetű nő életútja szerepel. A szentekről és boldogokról azt hihetnénk, hogy önmegtagadó, imádságos, nem egyszer aszketikus életük kiáltó ellentétben állt világi kortársaik tevékeny mindennapjaival. Valójában valamennyiük élete küzdelmes volt, tele gyarlósággal, hibával, szerencsés és szerencsétlen döntések sorozatával, rendkívüli jellemük azonban a magyarság sorsdöntő pillanataiban felülemelkedett minden addigi kétségen és korláton. Talán egyetlen fejedelmi család sem adott annyi szentet, mint a három évszázadon át uralkodó Árpád-ház, talán egyetlen történelmi korszakban sem élt annyi női szent és szent életű női hitvalló, mint az Árpád-kori Magyar Királyság területén. Az uralkodói dinasztia szentjein kívül könyvem megemlékezik a keresztény hitet a külhonban terjesztő magyarországi uralkodónőkről és fejedelemasszonyokról is.

A Kossuth Kiadó gondozásában megjelent, gazdagon illusztrált album kedvezményes áron, 5942 forintért megrendelhető a vevoszolgalat@kossuth.hu emailen.

Kozák Péter
a Névpont szerkesztője