Abt Ottó
Abt Ottó

2024. április 17. Szerda

Abt Ottó

honvéd tábornok

Születési adatok

1888. október 21.

Pancsova, Torontál vármegye

Halálozási adatok

1946. szeptember 10.

Budapest


Család

Szülei: Abt Antal kötélverőmester és kötélverőüzem-tulajdonos, Väth Emília (†1939. júl. Bp. Temetés: 1939. júl. 31. Kerepesi út).

Testvérei: Abt Albin (1892. okt. 13. Pancsova–1948. jan. 19. Bp. Temetés: 1948. jan. 24. Farkasrét) honvéd ezredes, az Egyesült Keresztény Párt Buda környéki ügyvezető elnöke, székesfővárosi  törvényhatósági bizottsági tag, Abt Antal bornagykereskedő és Abt István (†1924. jún. 11. Bp. Temetés: 1924. jún. 13. Kerepesi út) nagybirtokos.

Felesége: Zsarkó Zsuzsanna (1890. máj. 15. Hódmezővásárhely–1939. Nyíregyháza), id. Zsarkó István (†1937. máj. 21. Hódmezővásárhely. Temetés: 1937. máj. 23. Hódmezővásárhely) földbirtokos, törvényhatósági bizottsági tag, református presbiter és Hegedűs Terézia (†1934. jan. 1 Hódmezővásárhely. Temetés: 1934. jan. 3. Hódmezővásárhely) leánya.

Gyermeke, fia: Abt Ottó.

Iskola

Kamenitzi cs. és kir. gyalogsági hadapródiskolát végzett, hadapród-tiszthelyettessé avatták a zombori cs. és kir. 23. gyalogezredhez (1907).

Életút

Csapatszolgálatot teljesített (1907–1914), alakulatával végigharcolta az I. világháborút (1914–1918), az összeomlás után a Vörös Hadseregben szolgált (1919), majd a Nemzeti Hadsereg tagja (1919 ősze). A szegedi Csongrád vármegyei katonai parancsnokságon, később a szegedi 9. és a békéscsabai 10. gyalogezrednél szolgált (1920–1933). A budapesti József Nádor 2. gyalogezred III. zászlóaljának parancsnoka (1933. febr. 1.–1937. máj. 1.), a nyíregyházi II. Rákóczi Ferenc 12. gyalogezred parancsnokságán szolgált (1937. máj. 1.–1938. febr. 1.) ezredesi rangban (1937. nov. 1-jétől), majd az ezred parancsnoka (1938. febr. 1.–1941. febr. 1.).

A szombathelyi 8. gyalogdandár mb. (1941. febr. 1.–1941. máj. 1.), később r. parancsnoka (1941. máj. 1.–1941. nov. 1.); tábornok (1941. máj. 14.-étől). A 108. gyalogdandár, ill. könnyű hadosztály parancsnokaként alakulatával Ukrajnában látott el megszálló feladatokat (1941. nov. 1.–1942. okt. 15.), részt vett a harkovi csatákban (1942. máj.–jún.), a szombathelyi III. hadtest közigazgatási vezetője (1942. okt. 15.–1943. jan. 31.), nyugállományba helyezték (1943. febr. 1-jétől).

Emlékezet

A II. világháború után a szovjet hatóságok letartóztatták (1945), Budapesten halálra ítélték (1946. jún. 21) és kivégezték (1946. szept. 10.). Oroszország katonai főügyészsége rehabilitálta (1991. okt. 18.), a Magyar Köztársaság elnöke vezérőrnagyi rendfokozatát helyreállította és posztumusz altábornaggyá nevezte ki (1992. jan. 12-én).

Irodalom

Irod.: és források: Abt Ottó m. kir. százados és Zsarkó Zsuzska jegyesek. (Magyarság, 1922. febr. 24.)
Elhunyt id. Zsarkó Imréné Hegedűs Terézia. (Vásárhelyi Újság, 1934. jan. 3.)
Elhunyt id. Zsarkó Imre. (Vásárhelyi Népújság, 1937. máj. 23.)
Id. Zsarkó Imre gyászjelentése. (Vásárhelyi Reggeli Újság, 1937. máj. 23.)
Abt Antalné Väth Emília
elhunyt. (Magyar Nemzet–Friss Újság, 1939. júl. 30.)
Vásárhelyre készül a charkovi [!] magyar hősök hős tábornoka. [Abt Ottórólés elhunyt feleségéről, Zsarkó Zsuzsannáról.]
(Vásárhelyi Reggeli Újság, 1942. jún. 3.)
F. B.: Egy vásárhelyi család föllélegzése. [Ifj. Abt Ottó történeti nyomozása édesapjáról.] (Vásárhely és Vidéke, 1993. jan. 4.)
Az elmúlt egy évben rehabilitált katonák névjegyzéke. [Anyja neve tévesen itt és más forrásokban: Nett Emília!] (Magyar Honvéd Évkönyv, 1993)
A kurszki csata pancsovai hőse. (Magyar Szó, 2000. máj. 23.)
Szakály Sándor: A magyar katonai elit. (Bp., 1987)
Rózsás János: Gulag lexikon. (Bp., 2000)
Szakály Sándor: A magyar katonai felsővezetés. 1938–1945. Lexikon és adattár. (Bp., 2001)
Szakály Sándor: Népbírósági eljárások a Magyar Királyi Honvédség és Csendőrség tagjai ellen 1945 után. (Honvédségi Szemle, 2012. 5.).

 

neten:

https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:9392-MG9Q-G7?personaUrl=%2Fark%3A%2F61903%2F1%3A1%3AVFLH-LWX (Zsarkó Zsuzsanna születési anyakönyve, 1890)

https://dspace.oszk.hu/handle/20.500.12346/302179 (Abt István gyászjelentése, 1924)

https://dspace.oszk.hu/handle/20.500.12346/645128 (Zsarkó Imréné Hegedűs Terézia gyászjelentése, 1934)

https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:S3HT-D139-L43?i=29&cc=1452460&personaUrl=%2Fark%3A%2F61903%2F1%3A1%3A6Z6F-LZMC (Abt Albin halotti anyakönyve, 1948)

https://dspace.oszk.hu/handle/20.500.12346/302167 (Abt Albin gyászjelentése, 1948)

Megjegyzések

1. Abt Ottó nem rokona az Apáti Abt (apáti nemesi előnevű Abt) családnak.

2. Lexikonok téves halálozási helye: Sopronkőhida!

Abt Ottó vezérőrnagyot a szovjet katonai bíróság Budapesten ítélte halálra, 1946. szept. 10-én ugyanott ki is végezték. Valószínűleg a család erről nem tudott, mert Abt Albin gyászjelentésén Abt Ottó még mint élő gyászoló szerepelt! Abt Ottót  1991. okt. 18-án rehabilitálták, a Magyar Köztársaság elnöke vezérőrnagyi rendfokozatát helyreállította és 1992. jan. 12-én posztumusz altábornaggyá nevezte ki.

Szerző: Kozák Péter

Műfaj: Pályakép

Megjelent: nevpont.hu 2022

×

Földieknek látszók

Női szentek és boldogok

Legújabb könyvemben tizenkét különös sorsú, közismert, mégis ismeretlen 10–13. századi női szent, boldog és boldog emlékezetű nő életútja szerepel. A szentekről és boldogokról azt hihetnénk, hogy önmegtagadó, imádságos, nem egyszer aszketikus életük kiáltó ellentétben állt világi kortársaik tevékeny mindennapjaival. Valójában valamennyiük élete küzdelmes volt, tele gyarlósággal, hibával, szerencsés és szerencsétlen döntések sorozatával, rendkívüli jellemük azonban a magyarság sorsdöntő pillanataiban felülemelkedett minden addigi kétségen és korláton. Talán egyetlen fejedelmi család sem adott annyi szentet, mint a három évszázadon át uralkodó Árpád-ház, talán egyetlen történelmi korszakban sem élt annyi női szent és szent életű női hitvalló, mint az Árpád-kori Magyar Királyság területén. Az uralkodói dinasztia szentjein kívül könyvem megemlékezik a keresztény hitet a külhonban terjesztő magyarországi uralkodónőkről és fejedelemasszonyokról is.

A Kossuth Kiadó gondozásában megjelent, gazdagon illusztrált album kedvezményes áron, 5942 forintért megrendelhető a vevoszolgalat@kossuth.hu emailen.

Kozák Péter
a Névpont szerkesztője