Abt Ottó
Abt Ottó

2021. október 18. Hétfő

Abt Ottó

honvéd tábornok

Születési adatok

1888. október 21.

Pancsova, Torontál vármegye

Halálozási adatok

1946. szeptember 10.

Budapest


Család

Sz: Abt Antal kötélverőmester és kötélverőüzem-tulajdonos, Nett Emília. Testvére: Abt Antal és Abt Albin (1892–1948) honvéd ezredes.

Iskola

Kamenitzi cs. és kir. gyalogsági hadapródiskolát végzett, hadapród-tiszthelyettessé avatták a zombori cs. és kir. 23. gyalogezredhez (1907).

Életút

Csapatszolgálatot teljesített (1907–1914), alakulatával végigharcolta az I. világháborút (1914–1918), az összeomlás után a Vörös Hadseregben szolgált (1919), majd a Nemzeti Hadsereg tagja (1919 ősze). A szegedi Csongrád vármegyei katonai parancsnokságon, később a szegedi 9. és a békéscsabai 10. gyalogezrednél szolgált (1920–1933. febr.). A budapesti József Nádor 2. gyalogezred III. zászlóaljának parancsnoka (1933–1937), a nyíregyházi II. Rákóczi Ferenc 12. gyalogezred parancsnokságán szolgált (1937–1938), majd az ezred parancsnoka (1938. febr. 1.–1941. febr. 1.). A szombathelyi 8. gyalogdandár mb. (1941. febr.), később r. parancsnoka, tábornok (1941. máj. 14.-étől). A 108. gyalogdandár, ill. könnyű hadosztály parancsnokaként alakulatával Ukrajnában látott el megszálló feladatokat (1941. nov.–1942. okt.), részt vett a harkovi csatában (1942. máj.–jún.), a szombathelyi III. hadtest közigazgatási vezetője (1942. okt.–1943. jan.), nyugállományba helyezték (1943. febr.).

Emlékezet

A II. világháború után a szovjet hatóságok letartóztatták (1945), Budapesten halálra ítélték (1946. jún. 21) és kivégezték (1946. szept. 10.). Oroszország katonai főügyészsége rehabilitálta (1991. okt.), a Magyar Köztársaság elnöke vezérőrnagyi rendfokozatát helyreállította és posztumusz altábornaggyá nevezte ki (1992. nov. 12-én).

Irodalom

Irod.: Szakály Sándor: A magyar katonai elit. (Bp., 1987)
Rózsás János: Gulag lexikon. (Bp., 2000)
Szakály Sándor: A magyar katonai felsővezetés. 1938–1945. Lexikon és adattár. (Bp., 2001).

Megjegyzések

Lexikonok téves halálozási helye: Sopronkőhida!

Szerző: Kozák Péter

Műfaj: Pályakép

Megjelent: nevpont.hu, 2013