Ács Antal
Ács Antal

2023. december 1. Péntek

Ács Antal

mezőgazdasági mérnök, növénynemesítő

Születési adatok

1915. február 14.

Kaposvár, Somogy vármegye

Halálozási adatok

1998. július 28.

Debrecen, Hajdú-Bihar megye

Temetési adatok

1998. augusztus 6.

Debrecen

Köztemető


Család

Nagyszülei: Ács Lajos, Varga Szidónia; Saághy Sándor, Saáry Emília.

Szülei: Ács Antal (1888. febr. 18. Kaposvár) villanyszerelő majd 1920-tól Nagydorogon (Tolna vm,) uradalmi gépész, Saághy Erzsébet (1892. márc. 5. Kaposvár–1972. febr. 14. Bp. Temetés, hamvasztás utáni búcsúztatás: 1972. márc. 3. Rákoskeresztúr). Heten voltak testvérek.

Testvérei: Ács Erzsébet (1914. jan. 13. Kaposvár) Ács Ilona (1916. máj. 22. Kaposvár–1991), Ács János (1917. dec. 18. Kaposvár–1988), Ács Károly (1919. aug. 8. Kaposvár–1996) Ács Mária (1927. jan. 19. Kaposvár). Egy testvére csecsemőkorában elhunyt.

Felesége: 1942. okt. 17.– Palatinus Mária (1919. okt. 2. Törökszentmiklós) könyvtáros, Palatinus István és Pozderka Margit leánya.

Szüleivel Nagydorogon éltek, 1928-ban költöztek Budapestre.

Iskola

A budapesti Széchenyi István Felsőkereskedelmi Iskolában éretts. (1934), a József Nádor Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetemen (JNMGE) mezőgazdasági mérnöki okl. szerzett (1946), a DATE-n doktorált (1958), a mezőgazdasági tudományok kandidátusa (1964), doktora (1987).

Életút

A Magyar Magtenyésztési Rt. pusztataksonyi növénynemesítő telepének gyakornoka (1936–1941), a vállalat budapesti központjának szakelőadója és termelési felügyelője (1941–1946), a Fenyőharaszti Növénynemesítő Telep vezetője (1946–1950), a Kertészeti Kutató Intézet újmajori kísérleti gazdaságának vezetője (1951–1956). A Debreceni Mezőgazdasági Akadémia, a Debreceni Agrártudományi Főiskola, ill. a DATE Alkalmazott Üzemtani Tanszék tanszékvezető főisk. docense, ill. egy. docense (1956. jún. 1.–1964. júl. 31.), egy. tanára (1964. aug. 1.–1980. jún. 30.) és a DATE Tangazdaság igazgatója (1956–1979); közben az egyetem rektorhelyettese (1969–1970), mb. rektora (1970–1971), rektora (1971. aug. 1.–1977. aug. 31.). Emeritusz professzor (1997. júl. 1-jétől).

A Nógrád Megyei Tanács Mezőgazdasági Igazgatósága Növénytermelési Osztályának vezetője (1953–1956).  Az MTA–TMB önálló aspiránsa (1960–1963).

Növényélettannal, -örökléstannal, a borsó és egyéb mezőgazdasági növények termesztésével és környezettanával, egyéb agrotechnikai kérdéseivel foglalkozott. Számos új borsó- és sárgadinnyefajt nemesített.

Rektorsága idején jelentős szerepet játszott a mezőtúri Felsőfokú Mezőgazdasági Technikum Gépészeti Szakának főiskolai karrá való átszervezésében és a két első tanszék (Műszaki Alapozó Tárgyak és Gépjavítás–Technológia Tanszék) megalapításában (1972-ben).

Emlékezet

Ács Antal Kaposvárott született, középiskoláit Budapesten végezte, majd Debrecenben (utolsó címe: Péterfia utca 51.) élt és alkotott, ott is hunyt el.

A DATE Mezőgazdaság-tudományi Karán (1995. febr.-ban) tudományos üléssel köszöntötték 80. születésnapján.

Elismertség

A Debreceni Akadémiai Bizottság (DAB) vezetőségi tagja és a Mezőgazdasági Szakbizottság elnöke (1976–1993).

A Magyar Agrártudományi Egyesület (MAE) Hajdú-Bihar megyei szervezetének elnöke és az országos elnökség tagja (1960–1970).

Elismerés

Munka Érdemérem (1955 és 1959), Munka Érdemrend (arany, 1970 és 1977), Szocialista Kultúráért (1955).

A Szovjetunió Mezőgazdasági Kiállításának Aranyérme (1958), Cserháti Sándor-emlékérem (1974), Tessedik Sámuel-emlékérem (1981), Arany Sándor-díj (1986), Pro Universitate Díj (1995), a Debreceni Akadémiai Bizottság (DAB) emlékérme (1995).

A wroclawi Mezőgazdasági Akadémia tb. doktora (1980). 

Debrecen város díszpolgára (1997).

Szerkesztés

A DATE Tudományos Közleményei szerkesztője (1972–1975).

Főbb művei

F. m.: írásai: önálló művei, könyvfejezetei, jegyzetei: Nagyüzemi borsótermesztésünk korszerű kérdései. Egy. doktori értek. (Debrecen, 1958)
A
borsó biztonságosabb termését kialakító főbb tényezők vizsgálata. Kand. értek. (Debrecen, 1962)
Trágyázási kísérletek. (Bp., Mezőgazdasági Könyvkiadó, 1963)
Mezőgazdasági
munkaszervezés. 3. Főisk. jegyz. Belák Sándorral. (A Keszthelyi Agrártudományi Főiskola Alkalmazott Üzemtani Tanszéke kiadványa. Keszthely, 1965)
A vezetés és munkaszervezés kapcsolatának néhány kérdése. (A mezőgazdasági munkaszervezés főbb kérdései. Bp., 1968)
Mezőgazdasági nagyüzemek
vezetésének gyakorlata. Belák Sándorral és Kovács Lászlóval. (Bp., Mezőgazdasági Könyvkiadó, 1968)
Borsónemesítés korszerű agrotechnikai eljárásai. (Növénytermesztés és gépesítése. Szerk. Somorjai László. Debrecen-Pallag, 1971)
Vezetési ismeretek. A termelőszövetkezeti brigádvezetői tanfolyamok tananyaga. Kiss Károllyal. (A MÉM Mérnök- és Vezető-továbbképző Intézet kiadványa. Bp., 1973)
A
mezőgazdasági vállalatok irányítási rendszere, a vezetés szervezete és annak kialakítására ható tényezők vizsgálata. Benyújtott doktori értek. (Debrecen, 1975)
A vezetésszervezet kialakítására ható fontosabb tényezők vizsgálata. Vályi Évával. (A DATE Mezőgazdaság-tudományi Kar Alkalmazott Üzemtani Tanszéke kiadványa. Debrecen, 1976)
Mezőgazdasági vállalatok vezetése. Főisk.
jegyz. Belák Sándorral és  Kovács Lászlóval. (A Keszthelyi Agrártudományi Egyetem kiadványa. Keszthely, 1977)
A borsó. – Pisum sativum L. Mándy Györggyel és Szabó Lászlóval. (Magyarország kultúrflórája. III. köt. Pillangósvirágúak 17. Bp., Akadémiai Kiadó, 1980)
A borsó termesztésének ökológiai és technológiai feltételei. (A borsó termesztése. Szerk. Kiss Árpád. Bp., Mezőgazdasági Könyvkiadó, 1980)
Biológiai és ökológiai tényezők hatása a borsó
fenofázisaira, a zöld termés minőségére és termőképességére Doktori értek. (Debrecen, 1986).

F. m.: szerk.: Az élelmezési ipar tapasztalatcserére alkalmas újításai. Összeáll. és szerk. Szollár Györggyel. (Az Élelmiszeripari Dolgozók Szakszervezete kiadványa. Bp., 1960)
A Debreceni Agrártudományi Főiskola Alkalmazott Üzemtani Tanszéke 15 éves története. Összeáll. Kovács Gyulával. (Debrecen, 1968)
Közlemények a mezőgazdasági ökonómia köréből. I–II. köt. Szerk. (A Debreceni Agrártudományi Egyetem Tudományos Közleményei. Mezőgazdasági-ökonómiai sorozat. 17, 19. – Studia Universitatis Scientiarum Agriculturae Debreceniensis. Series Oeconomica. 17., 19. Debrecen, 1972–1974)
Tudományos tanácskozás a borsónemesítés, -termesztés, -feldolgozás és -forgalmazás kérdései köréből. 1975. jún. 11–12. Szerk. (A DATE kiadványa. Debrecen, 1975)
Komplex meliorációs feladatok Észak-Tiszántúl VI. ötéves tervében. Szakbizottsági konzultáció. Bánhalma, 1981. máj. 27. és Tiszaföldvár, 1981. dec. 3. Előadások. Szerk. Borsos Jánossal és Patócs Imrével. (A DATE Karcagi Kutatóintézete kiadványa. Karcag, 1982)
Az elsődleges
biomassza felhasználásának és növelésének lehetőségei Kelet-Magyarországon. Az MTA Debreceni Bizottság plenáris ülése. Szolnok, 1984. dec. 11. Az ülésen tartott előadások és hozzászólások. Szerk. (Szolnok, 1984)
A mezőgazdasági termelés és az ipari feldolgozás kapcsolatrendszere Kelet-Magyarország térségében. (Az MTA Debreceni Bizottság Mezőgazdasági Szakbizottsága kiadványa. Debrecen, 1984).

F. m.: írásai: tanulmányai: Nagyobb termésátlagok elérése megyénk viszonyai között. (Palócföld, 1954. 1.)
Heterózis-hatás vizsgálata
a borsónál. (A Debreceni Mezőgazdasági Akadémia Évkönyve. 1958. Debrecen, 1960)
A gyakorlati oktatás fejlődése és helyzete az agrár-
felsőoktatásban. (Felsőoktatási Szemle, 1960. 2.)
Az időjárás befolyása a borsó növekedésére és
termés mennyiségére. (A Debreceni Mezőgazdasági Akadémia Évkönyve. 1959. Debrecen, 1961)
A borsó tápanyagigénye és a visszapótlás kérdése. – A szerves- és műtrágyázás befolyása a cukorrépatermés alakulására a debreceni löszhát tájegységben. (
A Debreceni Mezőgazdasági Akadémia Évkönyve. 1960. Debrecen, 1962)
Őszi búza alá
történő talajelőkészítés módja a debreceni löszhát tájegységében. (A Debreceni Agrártudományi Főiskola Tudományos Közleményei, 1962)
Korszerűbb üzemi szervezet bevezetésének tapasztalatai a Debreceni Agrártudományi Főiskola Gazdaságában. (Gazdálkodás, 1963. 3.)
A borsó gyomnövényeinek vegyszeres irtása. (A Debreceni Agrártudományi Főiskola Tudományos Évkönyve, 1964)
A kétszer
búza – kétszer kukorica vetésváltás agrotechnikai kérdései. (A Debreceni Agrártudományi Főiskola Tudományos Közleményei, 1966)
A két mélyítés közötti időszak leggazdaságosabb művelési rendszerének kidolgozása. (A Debreceni Agrártudományi Főiskola Tudományos Közleményei, 1967)
A jövedelmező ágazat üzemgazdasági és ökonómiai feltételei. (Gazdálkodás, 1972. 1.)
Mezőgazdasági nagyüzemek korszerű, kombinatív vezetési rendszere. (Gazdálkodás, 1972. 11.)
Lucernaszéna helyettesítése eltérő módon tartósított szálastakarmányokkal. A tehenek alaptakarmányozása. (Takarmányozás, 1973. 2.)
A műszaki fejlesztés hatása a vezetésszervezet kialakítására. (Vezetés, 1974. 8.)
A borsónemesítés, -termesztés, -feldolgozás időszerű kérdései. (A DATE Tudományos Közleményei, 1975)
A borsótermesztés biológiai, ökológiai és agrotechnikai tényezői. (Gyakorlati agrofórum, 1998. 2.).

F. m.: nemesített sárgadinnye- és zöldborsófajtái: Újmajori korai Viktória (1959)
Magyarkincs sárgadinnye (1964)
Újmajori sárga takarmányborsó (1967)
Debreceni (korai) kifejtőborsó (1967)
Debreceni sötétzöld kifejtőborsó (1973)
Erika vetőborsó (1976)
Debreceni korai velőborsó (1976)
Debreceni sötétgyöngyborsó (1983)
Auróra velőborsó (1984)
Kismacsi 130
velőborsó (1985)
Panni velőborsó (1997).

Irodalom

Irod.: források: Ács Antal egyetemi tanári kinevezése. (Magyar Közlöny, 1964. aug. 9.)
Magyari Vilmos: Növénynemesítés és üzemvezetés. Beszélgetés dr. Ács Antal professzorral. (Hajdú-Bihari Napló, 1968. ápr. 25.)
Ács Antal egyetemi tanár rektori kinevezése, 1971. aug. 1. (Magyar Közlöny, 1971. jún. 2.)
Ács Antal rektor, egyetemi tanár rektori kinevezése meghosszabbítása. (Magyar Közlöny, 1974. jún. 22.)
Bényei József: „Gyalog szerettem menni mindenhova.
” Látogatóban a nyolcvanéves Ács Antalnál, a DATE nyugalmazott professzoránál. (Hajdú-Bihari Napló, 1995. márc. 24.)
Nagy Tibor: 50 év a tudomány szolgálatában. Tudományos ülés Ács Antal 80. születésnapja alkalmából. (Debreceni Szemle, 1995. 2.)
Ki kicsoda a magyar mezőgazdaságban? I. köt. A–H. Szerk. Balogh Margit. (Szekszárd, 1997)
Bényei József: „Negyven év alatt hozzánőttem a városhoz. (Hajdú-Bihari Napló, 1997. ápr. 19.)
Ács Antal, Debrecen díszpolgára vall az életről, a városról, kötődéseiről. Elhunyt dr. Ács Antal emeritusz professzor. (Hajdú-Bihari Napló, 1998. aug. 3.)
A város nem felejti díszpolgára emlékét. [Ács Antalról.] (Hajdú-Bihari Napló, 1998. aug. 5.).

 

neten:

https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:33S7-9PBS-LW1?i=27&cc=1452460 (Ács Antal és Saághy Erzsébet házassági anyakönyve, 1912)

https://www.familysearch.org/ark:/61903/1:1:6VBH-ZGKD (Ács Erzsébet születési anyakönyve, 1914)

https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:33S7-91GB-ZM5?i=17&cc=1452460 (Ács Antal születési anyakönyve, 1915)

https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:33S7-81GB-C4N?i=125&cc=1452460 (Ács Ilona születési anyakönyve, 1916)

https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:33S7-91GB-CPX?i=63&cc=1452460 (Ács János születési anyakönyve, 1917)

https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:33SQ-G1GB-CLJ?i=180&cc=1452460 (Ács Károly születési anyakönyve, 1919)

https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:33SQ-GTHB-9PLY?cc=1452460 (Ács Mária születési anyakönyve, 1927)

https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:33S7-9GBC-X2H?i=324&cc=1452460 (Ács Antal és Palatinus Mária házassági anyakönyve, 1942)

https://dspace.oszk.hu/handle/20.500.12346/302311 (Ács Antalné Saághy Erzsébet gyászjelentése, 1972)

Szerző: Kozák Péter

Műfaj: Pályakép

Megjelent: nevpont.hu 2023

×

Földieknek látszók

Női szentek és boldogok

Legújabb könyvemben tizenkét különös sorsú, közismert, mégis ismeretlen 10–13. századi női szent, boldog és boldog emlékezetű nő életútja szerepel. A szentekről és boldogokról azt hihetnénk, hogy önmegtagadó, imádságos, nem egyszer aszketikus életük kiáltó ellentétben állt világi kortársaik tevékeny mindennapjaival. Valójában valamennyiük élete küzdelmes volt, tele gyarlósággal, hibával, szerencsés és szerencsétlen döntések sorozatával, rendkívüli jellemük azonban a magyarság sorsdöntő pillanataiban felülemelkedett minden addigi kétségen és korláton. Talán egyetlen fejedelmi család sem adott annyi szentet, mint a három évszázadon át uralkodó Árpád-ház, talán egyetlen történelmi korszakban sem élt annyi női szent és szent életű női hitvalló, mint az Árpád-kori Magyar Királyság területén. Az uralkodói dinasztia szentjein kívül könyvem megemlékezik a keresztény hitet a külhonban terjesztő magyarországi uralkodónőkről és fejedelemasszonyokról is.

A Kossuth Kiadó gondozásában megjelent, gazdagon illusztrált album kedvezményes áron, 5942 forintért megrendelhető a vevoszolgalat@kossuth.hu emailen.

Kozák Péter
a Névpont szerkesztője