Ács Antal
Ács Antal

2022. augusztus 8. Hétfő

Ács Antal

mezőgazdasági mérnök, növénynemesítő

Születési adatok

1915. február 14.

Kaposvár

Halálozási adatok

1998. július 28.

Debrecen


Család

Sz: Ács Antal uradalmi gépész, Saághy Erzsébet. F: Palatinus Mária könyvtáros. Nagydorogon (Tolna vm.) éltek, 1928-ban költöztek Budapestre.

Iskola

A budapesti Széchenyi István Felsőkereskedelmi Iskolában éretts. (1934), a József Nádor Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetemen (JNMGE) mezőgazdasági mérnöki okl. szerzett (1946), a mezőgazdasági tudományok kandidátusa (1964), doktora (1987).

Életút

A Magyar Magtenyésztési Rt. pusztataskonyi növénynemesítő telepének gyakornoka (1936–1941), a vállalat budapesti központjának szakelőadója és termelési felügyelője (1941–1946), a Fenyőharaszti Növénynemesítő Telep vezetője (1946–1950), a Kertészeti Kutató Intézet újmajori kísérleti gazdaságának vezetője (1951–1956). A Debreceni Mezőgazdasági Akadémia, a Debreceni Agrártudományi Főiskola, ill. a DATE Alkalmazott Üzemtani Tanszék tanszékvezető főisk., ill. egy. docense (1956–1964), egy. tanára (1964. aug. 1.–1980. jún. 30.) és a DATE Tangazdaság igazgatója (1956–1979); közben az egyetem rektorhelyettese (1969– 1970), rektora (1970–1977). A Nógrád Megyei Tanács Mezőgazdasági Igazgatósága Növénytermelési Osztályának vezetője (1953– 1956). Növényélettannal, -örökléstannal, a borsó és egyéb mezőgazdasági növények termesztésével és környezettanával, egyéb agrotechnikai kérdéseivel foglalkozott. Számos új borsó- és sárgadinnyefajt nemesített.

Emlékezet

Rektorsága idején jelentős szerepet játszott a mezőtúri Felsőfokú Mezőgazdasági Technikum Gépészeti Szakának főiskolai karrá való átszervezésére és a két első tanszék (Műszaki Alapozó Tárgyak és Gépjavítás–Technológia Tanszék) megalapítására (1972-ben). 80. születésnapját tudományos üléssel köszöntötték a DATE Mezőgazdaság-tudományi Karán (1995. febr.-ban). Debrecenben (Péterfia utca 51.) élt és alkotott, ott is hunyt el.

Elismertség

A Debreceni Akadémiai Bizottság (DAB) vezetőségi tagja és a Mezőgazdasági Szakbizottság elnöke (1976–1993). A Magyar Agrártudományi Egyesület (MAE) Hajdú-Bihar megyei szervezetének elnöke és az országos elnökség tagja (1960–1970).

Elismerés

A wroclawi Mezőgazdasági Akadémia tb. doktora (1980). Munka Érdemérem (1955, 1959), Munka Érdemrend (arany, 1970 és 1977), Szocialista Kultúráért (1955). A Szovjetunió Mezőgazdasági Kiállításának Aranyérme (1958), Cserháti Sándor-emlékérem (1974), Tessedik Sámuel-emlékérem (1981), Arany Sándor-díj (1986), Pro Universitate Díj (1995), a Debreceni Akadémiai Bizottság (DAB) emlékérme (1995), Debrecen díszpolgára (1997).

Szerkesztés

A DATE Tudományos Közleményei szerkesztője (1972–1975).

Főbb művei

F. m.: írásai: Heterózis hatásvizsgálata a borsóval. (Debreceni Mezőgazdasági Akadémia Évkönyve. 1958. Debrecen, 1960)
A gyakorlati oktatás fejlődése és helyzete az agrár-felsőoktatásban. (Felsőoktatási Szemle, 1960)
Az időjárás befolyása a borsó növekedésére és termés mennyiségére. (Debreceni Mezőgazdasági Akadémia Évkönyve. 1959. Debrecen, 1961)
A borsó tápanyagigénye és a visszapótlás kérdése. – A szerves- és műtrágyázás befolyása a cukorrépatermés alakulására a debreceni löszhát tájegységben. (Debreceni Mezőgazdasági Akadémia Évkönyve. 1960. Debrecen, 1962)
őszi búza alá történő talajelőkészítés módja a debreceni löszhát tájegységében. (Debreceni Agrártudományi Főiskola Tudományos Közleményei, 1962)
A borsó biztonságosabb termését kialakító főbb tényezők vizsgálata. Kand. értek. (Debrecen, 1962)
Mezőgazdasági munkaszervezés. 3. Főisk. jegyz. Belák Sándorral. (Keszthely, 1965)
Kétszer búza–kétszer kukorica vetésváltás agrotechnikai kérdései. (Debreceni Agrártudományi Főiskola Tudományos Közleményei, 1968)
A vezetés és munkaszervezés kapcsolatának néhány kérdése. (A mezőgazdasági munkaszervezés főbb kérdései. Bp., 1968)
Mezőgazdasági nagyüzemek vezetésének gyakorlata. Belák Sándorral, Kovács Lászlóval. (Bp., 1968)
A mezőgazdasági vállalatok irányítási rendszere, a vezetés szervezete és annak kialakítására ható tényezők vizsgálata. Benyújtott doktori értek. (Debrecen, 1975)
A vezetésszervezet kialakítására ható fontosabb tényezők vizsgálata. Vályi Évával. (Debrecen, 1976)
Mezőgazdasági vállalatok vezetése. Főisk. jegyz. Belák Sándorral, Kovács Lászlóval. (Keszthely, 1977)
A borsó. Pisum sativum L. Mándy Györggyel, Szabó Lászlóval. (Magyarország kultúrflórája. Bp., 1980)
A borsó termesztésének ökológiai és technológiai feltételei. (A borsó termesztése. Szerk. Kiss Árpád. Bp., 1980)
Biológiai és ökológiai tényezők hatása a borsó fenofázisaira, a zöld termés minőségére és termőképességére Doktori értek. (Debrecen, 1986)
szerk.: Az élelmezési ipar tapasztalatcserére alkalmas újításai. Összeáll. és szerk. Szollár Györggyel. (Bp., 1960)
Debreceni Agrártudományi Főiskola Alkalmazott Üzemtani Tanszék 15 éves története. Összeáll. Kovács Gyulával. (Debrecen, 1968)
Tudományos tanácskozás a borsónemesítés, -termesztés, -feldolgozás, -forgalmazás kérdései köréből. 1975. jún. 11–12. Szerk. (Debrecen, 1975)
Komplex meliorációs feladatok Észak-Tiszántúl VI. ötéves tervében. Szerk. Borsos Jánossal, Patócs Imrével. (Karcag, 1982)
Az elsődleges biomassza felhasználásának és növelésének lehetőségei Kelet- Magyarországon. Szerk. (Szolnok, 1984)
A mezőgazdasági termelés és az ipari feldolgozás kapcsolatrendszere Kelet- Magyarország térségében. Szerk. (Debrecen, 1984). F. m.: nemesített sárgadinnye- és zöldborsófajtái: Újmajori korai Viktória (1959)
Magyarkincs sárgadinnye (1964)
Újmajori sárga takarmányborsó (1967)
Debreceni (korai) kifejtőborsó (1967)
Debreceni sötétzöld kifejtőborsó (1973)
Erika vetőborsó (1976)
Debreceni korai velőborsó (1976)
Debreceni sötétgyöngyborsó (1983)
Auróra velőborsó (1984)
Kismacsi 130 velőborsó (1985)
Panni velőborsó (1997).

Irodalom

Irod.: Á. A. nyolcvan éves. (Növénytermelés, 1995)
Nagy Tibor: 50 év a tudomány szolgálatában. Tudományos ülés Á. A. 80. születésnapja alkalmából. (Debreceni Szemle, 1995)
Halálhír. (Népszabadság, 1998. aug. 3.).

Szerző: Kozák Péter

Műfaj: Pályakép

Megjelent: nevpont.hu, 2013

×

Földieknek látszók

Női szentek és boldogok

Legújabb könyvemben tizenkét különös sorsú, közismert, mégis ismeretlen 10–13. századi női szent, boldog és boldog emlékezetű nő életútja szerepel. A szentekről és boldogokról azt hihetnénk, hogy önmegtagadó, imádságos, nem egyszer aszketikus életük kiáltó ellentétben állt világi kortársaik tevékeny mindennapjaival. Valójában valamennyiük élete küzdelmes volt, tele gyarlósággal, hibával, szerencsés és szerencsétlen döntések sorozatával, rendkívüli jellemük azonban a magyarság sorsdöntő pillanataiban felülemelkedett minden addigi kétségen és korláton. Talán egyetlen fejedelmi család sem adott annyi szentet, mint a három évszázadon át uralkodó Árpád-ház, talán egyetlen történelmi korszakban sem élt annyi női szent és szent életű női hitvalló, mint az Árpád-kori Magyar Királyság területén. Az uralkodói dinasztia szentjein kívül könyvem megemlékezik a keresztény hitet a külhonban terjesztő magyarországi uralkodónőkről és fejedelemasszonyokról is.

A Kossuth Kiadó gondozásában megjelent, gazdagon illusztrált album kedvezményes áron, 5942 forintért megrendelhető a vevoszolgalat@kossuth.hu emailen.

Kozák Péter
a Névpont szerkesztője