Ács Ferenc
Ács Ferenc

2021. október 24. Vasárnap

Ács Ferenc

festőművész

Születési adatok

1876. június 16.

Kolozsvár

Halálozási adatok

1949. május 26.

Kolozsvár


Iskola

A budapesti Mintarajziskolában Székely Bertalan (1893–1896), a Müncheni Művészeti Akadémián Ludwig von Herterich és Franz von Lenbach tanítványa (1896–1899), majd Lotz Károly mesteriskolájának növendéke (1905–1906).

Életút

A Nagybányai Festőtelep alapító tagja (1896), a kolozsvári Erdélyrészi Szépművészeti Társaság tagja (1899–1903), a Művészház és a Műcsarnok rendszeres kiállítója (1909–1912). Kolozsvárott festőiskolát működtetett (1908–1933), ill. nyaranta Bánffyhunyadon is festőiskolát tartott fenn (1909-től). A nagybányaiak útját követve a későnaturalizmustól az impresszionizmusig jutott el, a modern művészetet közvetítette az elzártabb, konzervatívabb erdélyi társadalom felé. Portrékat, tájképeket, ritkábban kompozíciós műveket festett. Kalotaszegi képeivel hozzájárult a tájegység művészeti felfedezéséhez. 1906-tól elsősorban csak Kolozsvárott alkotott; festőiskolájában tehetséges erdélyi művészeket oktatott (pl.: Berde Amál, Reschner Gyula; 1912-ben tanítványaival közös kiállítást szervezett Kolozsvárott).

Emlékezet

Kolozsvárott élt és alkotott, festőiskolája a Kossuth Lajos utca Bolyai utca sarkán működött (bejárat: Bolyai utca 5.). Kolozsvárott hunyt el, a Házsongárdi Temetőben nyugszik. Néhány műve a kolozsvári Szépművészeti Múzeumban látható.

Elismertség

A Nagybányai Festőtelep alapító tagja (1896), a kolozsvári Erdélyrészi Szépművészeti Társaság tagja (1899–1903).

Kiállítások

F. kiállításai: csoportos: Kunstverein (München, 1896–1899)
Műcsarnok (Budapest, 1901)
Országos Magyar Képzőművészeti Társulat Tárlatai. (Budapest, 1901
Királyfalvi Károllyal, 1906
1909, 1911, 1943)
Kolozsvár (1901, 1903, 1908, 1910, 1912, 1918, 1919, 1921, 1930, 1940)
Háborús művészek kiállítása. (Budapest, 1914)
Táj- és Életkép Kiállítás. Műcsarnok. (Budapest, 1927)
gyűjteményes: Műcsarnok (Budapest, 1906)
Kolozsvár (Református Teológiai Akadémia díszterme, 1911)
aukciós kiállításai: Ernst Galéria (Budapest, 1921, 1922, 1936)
Árverési Csarnok (Budapest, 1937)
emlékkiállítás: Kolozsvár (1959).

Főbb művei

F. m.: olajfestményei: Önarckép (1899, a bajor trónörökös pályadíja)
Siófoki reggel (1900)
E. Kováts Gyula portréja (1903)
Silberstein bácsi (1906)
Tükör előtt (1907)
Vasárnapi délután (1909)
Női arckép (1911)
Feleségem olvas (1911)
Feleségem portréja (1911 k.)
Erdő sűrűjében (é. n., MNG)
Hójai táj (1923. k.)
könyvillusztrációja: Erdélyi fiatal írók antológiája. (Kolozsvár, 1923).

Irodalom

Irod.: Á. F. festőiskolája. (Ujság [Kolozsvár], 1911. febr. 8.)
Erdélyi Lexikon. Szerk. Osváth Kálmán. (Nagyvárad, 1928)
E. Szabó Ilona: Á. F.-ről, születése századik évfordulóján. (Utunk, 1976. 33.)
Molnár Dénes: Erdélyi műtár. Képzőművészek, iparművészek, műépítészek, művészettörténészek, fotóművészek, műgyűjtők adattára. (Déva, 2002).

Szerző: Kozák Péter

Műfaj: Pályakép

Megjelent: nevpont.hu, 2013