Ács Károly
Ács Károly

2021. október 17. Vasárnap

Ács Károly

költő, műfordító

Névváltozatok

Kovács Károly; Kovac, Karlo

Születési adatok

1928. szeptember 8.

Szabadka

Halálozási adatok

2007. július 3.

Köln


Iskola

A belgrádi tudományegyetemen jogot hallgatott (1947–1951).

Életút

A Jugoszláviai Rádió szerkesztőségében lektor-fordító (1951-ig), a Magyar Szó munkatársa, külpolitikai szerkesztője (1951–1965), a Híd c. folyóirat főszerkesztője, felelős szerkesztője (1964–1975), az újvidéki Forum Könyvkiadó szerkesztője (1975–1990). Németországban, Kölnben élt (1995–2007). A Forum Könyvkiadó 142 kiadványának szerkesztője, elsősorban jugoszláviai magyar költők versesköteteit, a Gemma könyvsorozat 1–17. kötete és a Symposion Könyvek 53–61. köteteit gondozta (1976–1986?). Szerb, horvát, szlovén macedón, orosz, német és angol nyelvből fordított.

Emlékezet

Kölnben hunyt el, a helyi Szent Anna-templomban ravatalozták fel, a kölni temetőben nyugszik. Családi és magánkönyvtárát, irodalmi díjait, egyéb emléktárgyait az Újvidéki Magyar Olvasókörnek ajándékozta (Ács Károly Örökletéti Könyvtár néven, az újvidéki telepi Szent Erzsébet r. k. hittantermében, 1995. nov.-ben). Az Olvasókör megalakulásának 15. évfordulóján Ács Károly-emlékestet rendeztek (2010. nov. 30-án). Szabadkán tiszteletére emléktáblát avattak.

Elismertség

A Jugoszláv Írószövetség (1955-től), a PEN Belgrádi Központja (1977-től), a Szerb Matica tagja (1987-től). A Magyar Írók Szövetsége rk. (1990–1995), r. tagja (1995-től). A VMDK alapító tagja.

Elismerés

A Híd Irodalmi Díja (1960 és 1983), Újvidék város Októberi Díja (1966), a Jugoszláviai Műfordítók Szövetségének Díja (1973), Bazsalikom Díj (1974), Üzenet Díj (1979), Szenteleky Kornél-díj (1990), a Vajdasági Íróegyesület Életműdíja (1991), a Vajdasági Íróegyesület Fordítói Díja (Milos Crnjanski Ithaka c. verseskötetének fordításáért, 1994).

Főbb művei

F. m.: Kéz a kilincsen. Versek. Ill. Sáfrány Imre. (Újvidék, 1953)
Kerekszemű állatok. Verses képeskönyv. (Újvidék, 1957)
Csönd helyett vers. Versek. 1952–1959. Ill. B. Szabó György. (Újvidék, 1959)
Menetrend dicsérete. Versek. Ill. Kapitány László. (Újvidék, 1968)
Ének füstje, füst éneke. Versek és versfordítások. 1945–1975. (Újvidék, 1976)
A közbülső világban. Versek. (Újvidék, 1983)
Á. K. összes versei. Vinkler Imre rajzaival. (Újvidék, 1988)
Ráklépésben. Ötven év születésnapi versei. (Újvidék, 1995)
Az anyag panaszai. Régi és új versek. (Életjel könyvek. 80. Szabadka, 1999)
Megszólítások. Versek. 1999–2003. Ill. Tóth József. (Tóthfalu, 2004)
szerk.: Napjaink éneke. A modern jugoszláv költők antológiája. 1–2. Összeáll., jegyz. többekkel ford. (Újvidék, 1965–1967)
ford.: Cosic, Dobrica: Gyökerek. Regény. (Újvidék, 1956)
Ekström, Per Olof: Csak egy nyár. (Újvidék, 1956
2. átd. kiad. Egy nyáron át táncolt címmel, Bp., 1993)
Kaleb, Vjekoszláv: Áldott por. Regény. (Újvidék, 1958)
Isakovic, Antonije: Nagy gyerekek. Elbeszélések. (Újvidék, 1959)
Bulatovic, Miodrag: Égre száll a vörös kakas. Regény. (Újvidék, 1958)
Zupancic, Oton: Cicibán. Gyermekversek. Ill. Kubicela, Petar. (Muraszombat, 1965
2. kiad. 1986)
Krleza, Miroslav: Versek – emlékiratok. Az emlékiratokat vál. Csuka Zoltán, Juhász Géza. Ford. Csuka Zoltánnal. (Újvidék, 1965)
Kis, Danilo: Kert, hamu. Regény. (Újvidék, 1967)
Bihalji-Merin, Oto: Huszadik századi művészportrék. Tanulmányok. (Bp.–Újvidék, 1969)
Cosic, Bora: Családom szerepe a világforradalomban. Regény. (Újvidék, 1970)
Kis, Danilo: Korai bánat gyermekek és érzékenyek számára. Karcolatok. (Újvidék, 1971
új kiad. Bp., 1994)
Crnjanski, Milos: London regénye. (Világkönyvtár. Bp.–Újvidék, 1975)
Nazor, Vladimir: Partizánlegendák. Vál., ford., az utószót írta. (Újvidék, 1977)
Ujevic, Tin: Válogatott versek. Vál., ford. (Újvidék, 1981)
Jovanovic-Zmaj, Jovan: Hol megálltam… Vál. versek. Vál., ford. (Újvidék, 1983)
Kiásott kard. Jugoszlávia népeinek költészetéből. Vál. versfordítások. 1945–1984. (Újvidék, 1985)
Mihalovic, Slavko: Atlantisz. Vál. versek. Vál., ford. (Újvidék, 1987)
Popa, Vasko: A kis doboz. Versek. (Újvidék, 1987)
Podrimja, Ali: Nyugtalan kő. Vál. versek. Ford. Fehér Ferenccel. (Újvidék, 1988)
Janjusevic, Gojko: Messzi föld. Vál. versek. Vál., ford. (Újvidék, 1988)
Crnjanski, Milos: Ithaka. Versek. (Újvidék, 1993).

Irodalom

Irod.: Vajda Gábor: Á. K. Kismonográfia. (Újvidék, 1984)
Gerold László: Jugoszláviai magyar irodalmi lexikon. (Újvidék, 2001)
Hódi Éva–Hódi Sándor: Ki kicsoda? 2004. Vajdasági magyar közéleti lexikon. (Bp., 2004)
Bányai János: Á. K. Tanulmány. (Híd, 2007).

Szerző: Kozák Péter

Műfaj: Pályakép

Megjelent: nevpont.hu, 2013